Naam Woudrichem
Code 1006
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 4645

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Tegenvallende bouwleges 40.0 75000.0 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Handhaving en vergunningverlening 25.0 100000.0 25000.0
Overig Flexibiliteit meerjarenbegroting 25.0 100000.0 25000.0
Sociaal domein Openeinde-regelingen 40.0 700000.0 280000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud gemeentelijke accommodaties 25.0 40000.0 10000.0
Personeel Kwetsbaarheid bedrijfsvoering 35.0 350000.0 122500.0
ICT algemeen Kwetsbaarheid gemeentelijke ICT-organisatie 30.0 200000.0 60000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Implementatie nieuwe regelgeving 25.0 500000.0 125000.0
Kapitaalgoederen Vervanging gemeentelijke bedrijfsmiddelen 25.0 100000.0 25000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 40.0 900000.0 360000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Milieuaansprakelijkheid 40.0 200000.0 80000.0
Kapitaalgoederen Actuele beheerplannen 25.0 300000.0 75000.0
Grondexploitatie Stortplaats Bavel 40.0 70000.0 28000.0
Overig Contractrisico's 25.0 700000.0 175000.0
Kapitaalgoederen Exploitatie zwembad 35.0 70000.0 24500.0
GR / Verbonden partijen Regionaal Ontwikkelings Bedrijf None None 605000.0