Naam Haren
Code 11
Provincie Groningen
Inwonertal 20143

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Stichting Baasis None None None
GR / Verbonden partijen Lening zwembad 50.0 545000.0 272500.0
GR / Verbonden partijen Garanties en leningen (excl. Haren Noord en zwembad) 10.0 3395000.0 339500.0
Grondexploitatie Haren Noord 10.0 3000000.0 300000.0
Grondexploitatie Nesciopark None 1638000.0 None
Grondexploitatie Haderaplein None 2402000.0 None
Grondexploitatie Stationsgebied None 5383000.0 None
Grondexploitatie Lagere opbrengst te verkopen vastgoed 25.0 35000.0 8750.0
Projecten Project Meerweg 25.0 87000.0 21750.0
Omgevingswet Milieu 50.0 1000000.0 500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Nieuwe wettelijke eisen 25.0 500000.0 125000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims inwoners 25.0 100000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschades 50.0 100000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 10.0 500000.0 50000.0
Sociaal domein Decentralisatie Rijkstaken 10.0 2000000.0 200000.0
Dividend/Rente Rentekosten 50.0 100000.0 50000.0
Belasting Gemeentelijk belastinggebied en macronorm 10.0 200000.0 20000.0
Sociaal domein Hogere uitkeringslasten in verband met economie 50.0 150000.0 75000.0
Belasting Lagere leges omgevingsvergunning in verband met economie 50.0 400000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Landelijke en regionale initiatieven 25.0 300000.0 75000.0
Personeel Werkgeversrisico’s 50.0 250000.0 125000.0
Aanbesteding Investeringen 25.0 100000.0 25000.0
Belasting Controles Belastingdienst 50.0 50000.0 25000.0
Belasting Vpb voor overheidsbedrijven 75.0 200000.0 150000.0
Belasting Afschaffing Sportbesluit BTW incidenteel 90.0 150000.0 135000.0
Belasting Afschaffing Sportbesluit BTW structureel 90.0 50000.0 45000.0
Overig Niet halen bezuinigingen 10.0 500000.0 50000.0

0 1 2 3 4
0 K engetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 minst risicovol gemiddeld risico meest risicovol
2 1. Netto schuldquote a. zonder correctie doorgeleende gelden <90% 90-130% >130%
3 b. met correctie doorgeleende gelden <90% 90-130% >130%
4 2. Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
5 3. Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
6 4. Structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%
7 5. Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%