Naam Moerdijk
Code 110627
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 36961

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal domein None None None
Sociaal domein Ontwikkeling uitkeringsbestand None None None
GR / Verbonden partijen WVS None None 200000.0
GR / Verbonden partijen RMD None None None
GR / Verbonden partijen Havenschap en Havenbedrijf Moerdijk None None 600000.0
Grondexploitatie Logistiek Park Moerdijk None None 1200000.0
Grondexploitatie Caldic None None 5500000.0
Grondexploitatie Centrum Zevenbergen None None 3200000.0
Overig Moerdijkregeling None None None
Calamiteiten, rampen Externe veiligheid None None 1500000.0
Projecten Locaties windparken None None None
Kapitaalgoederen Gemeentelijk vastgoed None None 250000.0
Personeel Organisatievernieuwing None None None
Overig Bedrijfsvoeringsrisico’s None None 2000000.0
Gemeentefonds Rekeningrisico's None None 1600000.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Begroting 2018 Verloop van de kengetallen
1
2 Kengetal Categorie Rekening Begroting Begroting MJR MJR MJR 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 1. a. zonder correctie doorgeleende Netto gelden schuldquote b. met correctie doorgeleende gelden A A 23% 1% 39% 18% 31% 11% 25% 4% 9% -3% 7% -6%
4
5 2. Solvabiliteitsratio A 51% 51% 54% 57% 58% 57%
6 3. Grondexploitatie A 14% 18% 15% 12% 13% 13%
7 4. Structurele exploitatieruimte A 3% 1% 1% 1% 2% 2%
8 5. Belastingcapaciteit A 95% 91% 91% 91% 91% 91%


0 1 2 3 4
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 1. a. zonder correctie doorgeleende gelden Netto schuldquote b. met correctie doorgeleende gelden < 90% < 90% 90 - 130 % 90 - 130 % > 130 % > 130 %
2
3 2. Solvabiliteitsratio > 50% 20 - 50 % < 20 %
4 3. Grondexploitatie < 20 % 20 - 35 % > 35 %
5 4. Structurele exploitatieruimte Begroting > 0% Begroting 0% Begroting < 0%
6 5. Belastingcapaciteit < 95% 95 - 105 % > 105 %


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal domein: wettelijke beperking Jeugdwet None None None
Sociaal domein Sociaal domein: versterking van voorveld, vroege signalering en preventie None None None
Sociaal domein Sociaal domein: toename aanvragen Begeleiding None None None
BUIG Sociaal domein: Ontwikkeling uitkeringsbestand None None None
GR / Verbonden partijen Sociaal domein: WVS None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Intergemeentelijke samenwerking: Havenschap en Havenbedrijf Moerdijk None None None
Grondexploitatie Intergemeentelijke samenwerking: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VMWB) None None 525000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties / ruimtelijke projecten: vertraging LPM None None 2500000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties / ruimtelijke projecten: Caldic None None 5000000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties / ruimtelijke projecten: centrum Zevenbergen None None 3150000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Externe veiligheid: brand Chemie-Pack, juridische claims None None 2500000.0
Overig Externe veiligheid: algemeen None None 1500000.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijk vastgoed None None 250000.0
Overig Bedrijfsvoeringsrisico's: algemeen None None 2350000.0
Informatieveiligheid Bedrijfsvoeringsrisico's: Informatiebeveiliging None None None
Informatieveiligheid Bedrijfsvoeringsrisico's: Privacy en bescherming persoonsgegevens None None None
Aanbesteding Bedrijfsvoeringsrisico's: Inkopen en aanbestedingen None None None
Gemeentefonds Rekeningrisico's: Algemene uitkering Gemeentefonds None None None
Sociaal domein Rekeningrisico's: Open einde-regelingen None None None
Overig Rekeningrisico's: Onvoorziene uitgaven None None 1650000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal Domein None None None
GR / Verbonden partijen Intergemeentelijke samenwerking None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties / ruimtelijke projecten None None None
Sociaal domein De Moerdijkregeling None None None
Overig Externe veiligheid None None None
Kapitaalgoederen Gemeentelijk vastgoed en openbare ruimte None None None
Overig Bedrijfsvoeringsrisico's None None None
Overig Rekeningrisico's None None None
Overig Overige risico's None None None

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Begroting 2020 Verloop van de kengetallen
1
2 Kengetal Categorie Rekening Begroting Begroting MJR MJR MJR 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 1. a. zonder correctie doorgeleende gelden Netto schuldquote b. met correctie doorgeleende gelden A A 24% 4% 35% 22% 35% 23% 31% 19% 38% 26% 33% 22%
4
5 2. Solvabiliteitsratio A 52% 52% 50% 52% 50% 52%
6 3. Grondexploitatie A 7% 9% 8% 5% 8% 8%
7 4. Structurele exploitatieruimte A 3% 1% 1% 2% 1% 4%
8 5. Belastingcapaciteit B 92% 93% 97% 97% 97% 97%


0 1 2 3 4
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 1. a. zonder correctie doorgeleende gelden Netto schuldquote b. met correctie doorgeleende gelden < 90% < 90% 90 - 130 % 90 - 130 % > 130 % > 130 %
2
3 2. Solvabiliteitsratio > 50% 20 - 50 % < 20 %
4 3. Grondexploitatie < 20 % 20 - 35 % > 35 %
5 4. Structurele exploitatieruimte Begroting > 0% Begroting 0% Begroting < 0%
6 5. Belastingcapaciteit < 95% 95 - 105 % > 105 %