Naam Hoogeveen
Code 118
Provincie Drenthe
Inwonertal 55677

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.77827741266 2891000.0 1468000.0
GR / Verbonden partijen Bedrijfsvoering (aandeel GR) 16.5718619643534 2637000.0 437000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims (Schade)claims 15.2941176470588 340000.0 52000.0
Overig Externe factoren 16.9908466819222 1748000.0 297000.0
Overig Financieel 11.1527609834744 24810000.0 2767000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 1057000.0
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen 15.0074571215511 5364000.0 805000.0
Sociaal domein Open-einde regelingen 26.0042283298097 1419000.0 369000.0
Projecten Projecten 35.0201998724219 4703000.0 1647000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 16.5275222866846 7067000.0 1168000.0
Overig Overige categorieën 14.6414974619289 6304000.0 923000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering 49.9867689865044 3779000.0 1889000.0
Personeel Bedrijfsvoering (aandeel SWO) 15.6394058391668 5857000.0 916000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims (Schade)claims 15.2112676056338 355000.0 54000.0
GR / Verbonden partijen Externe factoren 16.9908466819222 1748000.0 297000.0
Overig Financieel 13.9974954779463 21561000.0 3018000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 600000.0
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen 15.0073053642246 4791000.0 719000.0
Sociaal domein Open-einde regelingen 62.1403168444876 3093000.0 1922000.0
Projecten Projecten 33.3880037488285 4268000.0 1425000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 14.8494886936483 6943000.0 1031000.0
Overig Overige categorieën 19.2110655737705 1952000.0 375000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering None 3755000.0 None
Overig Bedrijfsvoering (aandeel SWO) None 2645000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims (Schade)claims None 355000.0 None
Overig Externe factoren None 1748000.0 None
Overig Financieel None 30613000.0 None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen None 4148000.0 None
Sociaal domein Open-einde regelingen None 2670000.0 None
Projecten Projecten None 2268000.0 None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None 3960000.0 None
Overig Overige categorieën None 865000.0 None