Naam Groningen
Code 14
Provincie Groningen
Inwonertal 229962

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie incl. Meerstad 100.0 122904000.0 122904000.0
GR / Verbonden partijen Lening Euroborg 25.0 7234000.0 1808500.0
Belasting Btw terugvordering reintegratietrajecten 25.0 930000.0 232500.0
Bodemsanering Bodemsanering 75.0 2200000.0 1650000.0
Belasting Parkeerbedrijf 100.0 2859000.0 2859000.0
Overig Bezuinigingen 100.0 4000000.0 4000000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentelijk aandeel risico project Warmtenet BV 100.0 2026000.0 2026000.0
Sociaal domein Vernieuwing sociaal domein 100.0 6200000.0 6200000.0
GR / Verbonden partijen Bedrijfsrisico werkmaatschappijen 25.0 1420000.0 355000.0
Grondexploitatie Risico exploitatie Groninger Forum 25.0 430000.0 107500.0
BUIG Financiering uitvoering wet BUIG 75.0 600000.0 450000.0
Overig Overige risico's (incidenteel) 100.0 225000.0 225000.0
Overig Overige risico's (structureel) 75.1937984496124 129000.0 97000.0

0 1 2 3 4
0
1
2


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties (grondzaken / grondexploitaties) 100.0 80934000.0 80934000.0
Kapitaalgoederen Verkeer- en vervoersprojecten 100.0 1000000.0 1000000.0
Bodemsanering Risico's bodemsanering, structureel 52.5 500000.0 262500.0
Bodemsanering Risico's bodemsanering, incidenteel 52.5 500000.0 262500.0
Belasting Parkeerbedrijf 100.0 1610000.0 1610000.0
Belasting Risico parkeerhandhaving 75.0 200000.0 150000.0
Projecten Gemeentelijk aandeel risicoproject Warmtestad BV 100.0 1434000.0 1434000.0
GR / Verbonden partijen Garantie op leningen van GEM Haren Noord 10.0 3000000.0 300000.0
Sociaal domein Risico's sociaal domein 100.0 6700000.0 6700000.0
BUIG Financiering uitvoering wet BUIG 25.0 2000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (SPOT en Sport050) 25.0 1487000.0 371750.0
Personeel Risico loonstijgingen SW 50.0 285000.0 142500.0
GR / Verbonden partijen Sociale werkvoorziening (Ten Boer) 30.0 100000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Exploitatie Groninger Forum None None None
Grondexploitatie Gelijk Speelveld afboeking kleedkamers en clubgebouwen 75.0 570000.0 427500.0
Projecten MFA de Wijert 100.0 355000.0 355000.0
Gemeentefonds Gemeentefonds None None None
Overig Niet halen bezuinigingen 100.0 4400000.0 4400000.0
GR / Verbonden partijen Risico verstrekte leningen en garanties 100.0 2600000.0 2600000.0
Kapitaalgoederen Risico vastgoed, structureel 75.0 61000.0 45750.0
Kapitaalgoederen Risico vastgoed, incidenteel 27.5 602000.0 165550.0
Belasting Fiscale risico's, incidenteel 62.5 100000.0 62500.0
Belasting Fiscale risico's, structureel 62.5 250000.0 156250.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaarprocedures 50.0 414000.0 207000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verzekeringen None None None
Dividend/Rente Renterisico None None None
Personeel Stijging pensioenpremie 50.0 2000000.0 1000000.0
GR / Verbonden partijen Incidenteel gedekte investeringen 25.0 100000.0 25000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie incl. Meerstad None None 81045000.0
Projecten Verkeer- en vervoersprojecten None None 1006000.0
Bodemsanering Bodemsanering None None 1025000.0
Overig Parkeerbedrijf None None 1400000.0
Overig Risico parkeerhandhaving None None 150000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentelijk aandeel risico Warmestad BV None None 1434000.0
GR / Verbonden partijen Garantie op leningen van GEM Haren Noord None None 300000.0
Sociaal domein Sociaal domein None None 6200000.0
BUIG Financiering uitvoering wet BUIG None None 625000.0
GR / Verbonden partijen Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (OPSB en Sport 050) None None 405000.0
Overig Niet halen bezuinigingen None None 10235000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte leningen en garanties None None 2402000.0
Kapitaalgoederen Vastgoed None None 267000.0
Overig Overige risico's None None 1500000.0