Naam Almelo
Code 141
Provincie Overijssel
Inwonertal 72629

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Niet of niet tijdig realiseren van in de begroting opgenomen taakstellingen. 80.0 1500000.0 1200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims van derden door schade of door het niet nakomen van verplichtingen. 20.0 4000000.0 800000.0
BUIG Tekort op BUIG-budget. 30.0 2500000.0 750000.0
Informatieveiligheid Persoonsgegevens gaan verloren of worden onrechtmatig verwerkt. 70.0 800000.0 560000.0
Grondexploitatie Minder uitgifte grond RBT dan gepland. 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Autonome stijging kosten zorgverlening; maatwerk-voorzieningen Jeugd en WMO; open-einde regeling en implicaties CRvB inzake HO. 10.0 4000000.0 400000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid voor gevolgschade als gevolg van wijziging van plannen. 50.0 400000.0 200000.0
Personeel Boventalligheid van personeel; onvoldoende gedekte personeelskosten en WW-verplichtingen. 30.0 1000000.0 300000.0
GR / Verbonden partijen Onverwacht exploitatietekort Soweco, buiten hetgeen in het meerjarig perspectief is afgedekt. 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Faillissement van een zorgaanbieder leidt tot treffen tussenoplossingen. 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Hoger beroep op bijzondere bijstand. 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Groter aantal cliënten Jeugd doorverwezen door derden. 80.0 250000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Lager exploitatieresultaat van een verbonden partij. 30.0 800000.0 240000.0
GR / Verbonden partijen Faillissement verbonden partij. 10.0 2500000.0 250000.0
Kapitaalgoederen Staat van onderhoud van enkele CT kunstwerken, bruggen, tunnels en viaducten is onvoldoende, waardoor de gemeente voor mogelijke schadeclaims komt te staan. 5.0 3000000.0 150000.0

Nr.

Risico-omschrijving

Beheersmaatregelen

Kans

Financieel gevolg

Invloed

11

Niet of niet tijdig realiseren van in de begroting opgenomen taakstellingen.

Strakke monitoring en bijsturing via de P&C-cyclus.

80%

max. 1,5 mln.

16,7%

22

Claims van derden door schade of door het niet nakomen van verplichtingen.

Er wordt gestuurd op afbouw van bouwclaims; afsluiten van verzekeringen.

20%

max. 4,0 mln.

8,9%

33

Tekort op BUIG-budget.

Eerste 5% tekort volledig voor rekening van gemeente. Tussen 5-12,5% wordt de helft vergoed. Daarboven volledige vergoeding conform vangnetregeling.

30%

max. 2,5 mln.

7,8%

44

Persoonsgegevens gaan verloren of worden onrechtmatig verwerkt.

Fysieke en logische beveiliging; procedures voor preventie en schadeherstel; bewustwording en training personeel.

70%

max. 0,8 mln.

7,3%

55

Minder uitgifte grond RBT dan gepland.

In 2016 is de grondexploitatie geactualiseerd. Er is sprake van een robuuste meerjarenraming waarbij ook een reserve van 12 miljoen euro is aangelegd.

50%

max. 1,0 mln.

6,5%

66

Autonome stijging kosten zorgverlening; maatwerk-voorzieningen Jeugd en WMO; open-einde regeling en implicaties CRvB inzake HO.

Monitoring feitelijke zorgvraag en tijdige analyse; transformatie van de zorg; sturing op toegang door beter gebruik van voorliggende voorzieningen.

10%

max. 4,0 mln.

5,2%

7

Aansprakelijkheid voor gevolgschade als gevolg van wijziging van plannen.

N.v.t.

50%

max. 0,4 mln.

4,2%

8

Boventalligheid van personeel; onvoldoende gedekte personeelskosten en WW-verplichtingen.

Maatregelen en activering via het loopbaancentrum; incidenteel budget voor frictiekosten in begroting.

30%

max. 1,0 mln.

3,9%

9

Onverwacht exploitatietekort Soweco, buiten hetgeen in het meerjarig perspectief is afgedekt.

Bestuurlijke en financiële kaders voor Soweco zijn aangescherpt. Er komt een strategisch plan voor de omvorming naar een maatschappelijke onderneming. De omvorming duurt tot maximaal eind 2019.

50%

max. 0,3 mln.

3,9%

10

Faillissement van een zorgaanbieder leidt tot treffen tussenoplossingen.

Proactief contractbeheer naar zorgaanbieders; draaiboek ligt klaar in geval van faillissement.

50%

max. 0,5 mln.

3,3%

11

Hoger beroep op bijzondere bijstand.

Strenge handhaving op misbruik van bijzondere bijstand; vermindering beleid beschermingsbewind.

50%

max. 0,5 mln.

3,2%

12

Groter aantal cliënten Jeugd doorverwezen door derden.

Afspraken met huisartsen over doorverwijzing; samenwerking in de regio; monitoring feitelijke zorgvraag.

80%

max. 0,25 mln.

2,6%

13

Lager exploitatieresultaat van een verbonden partij.

Bestuurlijke invloed voor zover mogelijk via statuten en strategisch beleidsplan. Actieve monitoring resultaatontwikkeling en analyse jaarstukken.

30%

max. 0,8 mln.

2,1%

14

Faillissement verbonden partij.

Toezicht via aandeelhouders- vergadering, dagelijks- of algemeen bestuur; periodieke audit; versterking risico-inzicht bij verbonden partijen.

10%

max. 2,5 mln.

2,1%

15

Staat van onderhoud van enkele CT kunstwerken, bruggen, tunnels en viaducten is onvoldoende, waardoor de gemeente voor mogelijke schadeclaims komt te staan.

Er wordt gestuurd op risicobeperking, verlenging van levensduur en vervanging van kunstwerken. Herziening van verkeerskundige uitgangspunten wordt hierbij meegenomen.

5%

max. 3,0 mln.

2,0%Nr.

Risico-omschrijving

Beheersmaatregelen

Kans

Financieel gevolg

Invloed

11

Niet of niet tijdig realiseren van in de begroting opgenomen taakstellingen.

Strakke monitoring en bijsturing via de P&C-cyclus.

80%

max. 1,5 mln.

16,7%

22

Claims van derden door schade of door het niet nakomen van verplichtingen.

Er wordt gestuurd op afbouw van bouwclaims; afsluiten van verzekeringen.

20%

max. 4,0 mln.

8,9%

33

Tekort op BUIG-budget.

Eerste 5% tekort volledig voor rekening van gemeente. Tussen 5-12,5% wordt de helft vergoed. Daarboven volledige vergoeding conform vangnetregeling.

30%

max. 2,5 mln.

7,8%

44

Persoonsgegevens gaan verloren of worden onrechtmatig verwerkt.

Fysieke en logische beveiliging; procedures voor preventie en schadeherstel; bewustwording en training personeel.

70%

max. 0,8 mln.

7,3%

55

Minder uitgifte grond RBT dan gepland.

In 2016 is de grondexploitatie geactualiseerd. Er is sprake van een robuuste meerjarenraming waarbij ook een reserve van 12 miljoen euro is aangelegd.

50%

max. 1,0 mln.

6,5%

66

Autonome stijging kosten zorgverlening; maatwerk-voorzieningen Jeugd en WMO; open-einde regeling en implicaties CRvB inzake HO.

Monitoring feitelijke zorgvraag en tijdige analyse; transformatie van de zorg; sturing op toegang door beter gebruik van voorliggende voorzieningen.

10%

max. 4,0 mln.

5,2%

7

Aansprakelijkheid voor gevolgschade als gevolg van wijziging van plannen.

N.v.t.

50%

max. 0,4 mln.

4,2%

8

Boventalligheid van personeel; onvoldoende gedekte personeelskosten en WW-verplichtingen.

Maatregelen en activering via het loopbaancentrum; incidenteel budget voor frictiekosten in begroting.

30%

max. 1,0 mln.

3,9%

9

Onverwacht exploitatietekort Soweco, buiten hetgeen in het meerjarig perspectief is afgedekt.

Bestuurlijke en financiële kaders voor Soweco zijn aangescherpt. Er komt een strategisch plan voor de omvorming naar een maatschappelijke onderneming. De omvorming duurt tot maximaal eind 2019.

50%

max. 0,3 mln.

3,9%

10

Faillissement van een zorgaanbieder leidt tot treffen tussenoplossingen.

Proactief contractbeheer naar zorgaanbieders; draaiboek ligt klaar in geval van faillissement.

50%

max. 0,5 mln.

3,3%

11

Hoger beroep op bijzondere bijstand.

Strenge handhaving op misbruik van bijzondere bijstand; vermindering beleid beschermingsbewind.

50%

max. 0,5 mln.

3,2%

12

Groter aantal cliënten Jeugd doorverwezen door derden.

Afspraken met huisartsen over doorverwijzing; samenwerking in de regio; monitoring feitelijke zorgvraag.

80%

max. 0,25 mln.

2,6%

13

Lager exploitatieresultaat van een verbonden partij.

Bestuurlijke invloed voor zover mogelijk via statuten en strategisch beleidsplan. Actieve monitoring resultaatontwikkeling en analyse jaarstukken.

30%

max. 0,8 mln.

2,1%

14

Faillissement verbonden partij.

Toezicht via aandeelhouders- vergadering, dagelijks- of algemeen bestuur; periodieke audit; versterking risico-inzicht bij verbonden partijen.

10%

max. 2,5 mln.

2,1%

15

Staat van onderhoud van enkele CT kunstwerken, bruggen, tunnels en viaducten is onvoldoende, waardoor de gemeente voor mogelijke schadeclaims komt te staan.

Er wordt gestuurd op risicobeperking, verlenging van levensduur en vervanging van kunstwerken. Herziening van verkeerskundige uitgangspunten wordt hierbij meegenomen.

5%

max. 3,0 mln.

2,0%Nr.

Risico-omschrijving

Beheersmaatregelen

Kans

Financieel gevolg

Invloed

11

Niet of niet tijdig realiseren van in de begroting opgenomen taakstellingen.

Strakke monitoring en bijsturing via de P&C-cyclus.

80%

max. 1,5 mln.

16,7%

22

Claims van derden door schade of door het niet nakomen van verplichtingen.

Er wordt gestuurd op afbouw van bouwclaims; afsluiten van verzekeringen.

20%

max. 4,0 mln.

8,9%

33

Tekort op BUIG-budget.

Eerste 5% tekort volledig voor rekening van gemeente. Tussen 5-12,5% wordt de helft vergoed. Daarboven volledige vergoeding conform vangnetregeling.

30%

max. 2,5 mln.

7,8%

44

Persoonsgegevens gaan verloren of worden onrechtmatig verwerkt.

Fysieke en logische beveiliging; procedures voor preventie en schadeherstel; bewustwording en training personeel.

70%

max. 0,8 mln.

7,3%

55

Minder uitgifte grond RBT dan gepland.

In 2016 is de grondexploitatie geactualiseerd. Er is sprake van een robuuste meerjarenraming waarbij ook een reserve van 12 miljoen euro is aangelegd.

50%

max. 1,0 mln.

6,5%

66

Autonome stijging kosten zorgverlening; maatwerk-voorzieningen Jeugd en WMO; open-einde regeling en implicaties CRvB inzake HO.

Monitoring feitelijke zorgvraag en tijdige analyse; transformatie van de zorg; sturing op toegang door beter gebruik van voorliggende voorzieningen.

10%

max. 4,0 mln.

5,2%

7

Aansprakelijkheid voor gevolgschade als gevolg van wijziging van plannen.

N.v.t.

50%

max. 0,4 mln.

4,2%

8

Boventalligheid van personeel; onvoldoende gedekte personeelskosten en WW-verplichtingen.

Maatregelen en activering via het loopbaancentrum; incidenteel budget voor frictiekosten in begroting.

30%

max. 1,0 mln.

3,9%

9

Onverwacht exploitatietekort Soweco, buiten hetgeen in het meerjarig perspectief is afgedekt.

Bestuurlijke en financiële kaders voor Soweco zijn aangescherpt. Er komt een strategisch plan voor de omvorming naar een maatschappelijke onderneming. De omvorming duurt tot maximaal eind 2019.

50%

max. 0,3 mln.

3,9%

10

Faillissement van een zorgaanbieder leidt tot treffen tussenoplossingen.

Proactief contractbeheer naar zorgaanbieders; draaiboek ligt klaar in geval van faillissement.

50%

max. 0,5 mln.

3,3%

11

Hoger beroep op bijzondere bijstand.

Strenge handhaving op misbruik van bijzondere bijstand; vermindering beleid beschermingsbewind.

50%

max. 0,5 mln.

3,2%

12

Groter aantal cliënten Jeugd doorverwezen door derden.

Afspraken met huisartsen over doorverwijzing; samenwerking in de regio; monitoring feitelijke zorgvraag.

80%

max. 0,25 mln.

2,6%

13

Lager exploitatieresultaat van een verbonden partij.

Bestuurlijke invloed voor zover mogelijk via statuten en strategisch beleidsplan. Actieve monitoring resultaatontwikkeling en analyse jaarstukken.

30%

max. 0,8 mln.

2,1%

14

Faillissement verbonden partij.

Toezicht via aandeelhouders- vergadering, dagelijks- of algemeen bestuur; periodieke audit; versterking risico-inzicht bij verbonden partijen.

10%

max. 2,5 mln.

2,1%

15

Staat van onderhoud van enkele CT kunstwerken, bruggen, tunnels en viaducten is onvoldoende, waardoor de gemeente voor mogelijke schadeclaims komt te staan.

Er wordt gestuurd op risicobeperking, verlenging van levensduur en vervanging van kunstwerken. Herziening van verkeerskundige uitgangspunten wordt hierbij meegenomen.

5%

max. 3,0 mln.

2,0%Nr.

Risico-omschrijving

Beheersmaatregelen

Kans

Financieel gevolg

Invloed

11

Niet of niet tijdig realiseren van in de begroting opgenomen taakstellingen.

Strakke monitoring en bijsturing via de P&C-cyclus.

80%

max. 1,5 mln.

16,7%

22

Claims van derden door schade of door het niet nakomen van verplichtingen.

Er wordt gestuurd op afbouw van bouwclaims; afsluiten van verzekeringen.

20%

max. 4,0 mln.

8,9%

33

Tekort op BUIG-budget.

Eerste 5% tekort volledig voor rekening van gemeente. Tussen 5-12,5% wordt de helft vergoed. Daarboven volledige vergoeding conform vangnetregeling.

30%

max. 2,5 mln.

7,8%

44

Persoonsgegevens gaan verloren of worden onrechtmatig verwerkt.

Fysieke en logische beveiliging; procedures voor preventie en schadeherstel; bewustwording en training personeel.

70%

max. 0,8 mln.

7,3%

55

Minder uitgifte grond RBT dan gepland.

In 2016 is de grondexploitatie geactualiseerd. Er is sprake van een robuuste meerjarenraming waarbij ook een reserve van 12 miljoen euro is aangelegd.

50%

max. 1,0 mln.

6,5%

66

Autonome stijging kosten zorgverlening; maatwerk-voorzieningen Jeugd en WMO; open-einde regeling en implicaties CRvB inzake HO.

Monitoring feitelijke zorgvraag en tijdige analyse; transformatie van de zorg; sturing op toegang door beter gebruik van voorliggende voorzieningen.

10%

max. 4,0 mln.

5,2%

7

Aansprakelijkheid voor gevolgschade als gevolg van wijziging van plannen.

N.v.t.

50%

max. 0,4 mln.

4,2%

8

Boventalligheid van personeel; onvoldoende gedekte personeelskosten en WW-verplichtingen.

Maatregelen en activering via het loopbaancentrum; incidenteel budget voor frictiekosten in begroting.

30%

max. 1,0 mln.

3,9%

9

Onverwacht exploitatietekort Soweco, buiten hetgeen in het meerjarig perspectief is afgedekt.

Bestuurlijke en financiële kaders voor Soweco zijn aangescherpt. Er komt een strategisch plan voor de omvorming naar een maatschappelijke onderneming. De omvorming duurt tot maximaal eind 2019.

50%

max. 0,3 mln.

3,9%

10

Faillissement van een zorgaanbieder leidt tot treffen tussenoplossingen.

Proactief contractbeheer naar zorgaanbieders; draaiboek ligt klaar in geval van faillissement.

50%

max. 0,5 mln.

3,3%

11

Hoger beroep op bijzondere bijstand.

Strenge handhaving op misbruik van bijzondere bijstand; vermindering beleid beschermingsbewind.

50%

max. 0,5 mln.

3,2%

12

Groter aantal cliënten Jeugd doorverwezen door derden.

Afspraken met huisartsen over doorverwijzing; samenwerking in de regio; monitoring feitelijke zorgvraag.

80%

max. 0,25 mln.

2,6%

13

Lager exploitatieresultaat van een verbonden partij.

Bestuurlijke invloed voor zover mogelijk via statuten en strategisch beleidsplan. Actieve monitoring resultaatontwikkeling en analyse jaarstukken.

30%

max. 0,8 mln.

2,1%

14

Faillissement verbonden partij.

Toezicht via aandeelhouders- vergadering, dagelijks- of algemeen bestuur; periodieke audit; versterking risico-inzicht bij verbonden partijen.

10%

max. 2,5 mln.

2,1%

15

Staat van onderhoud van enkele CT kunstwerken, bruggen, tunnels en viaducten is onvoldoende, waardoor de gemeente voor mogelijke schadeclaims komt te staan.

Er wordt gestuurd op risicobeperking, verlenging van levensduur en vervanging van kunstwerken. Herziening van verkeerskundige uitgangspunten wordt hierbij meegenomen.

5%

max. 3,0 mln.

2,0%2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Niet of niet tijdig realiseren van in de begroting opgenomen taakstellingen 70.0 1500000.0 1050000.0
Informatieveiligheid Persoonsgegevens gaan verloren of worden onrechtmatig verwerkt. 70.0 900000.0 630000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims van derden door schade of door het niet nakomen van verplichtingen. 20.0 4000000.0 800000.0
Grondexploitatie Minder uitgifte grond RBT dan gepland. 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Autonome stijging kosten zorgverlening; maatwerkvoorzieningen Jeugd en WMO; open-einde regeling en implicaties CRvB inzake HO. 10.0 4000000.0 400000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid voor gevolgschade als gevolg van wijziging van plannen. 50.0 400000.0 200000.0
Personeel Boventalligheid van personeel; onvoldoende gedekte personeelskosten en WW verplichtingen. 30.0 1000000.0 300000.0
Sociaal domein Hoger beroep op bijzondere bijstand. 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Aantal cliënten Jeugd doorverwezen door derden. 70.0 300000.0 210000.0
Kapitaalgoederen Staat van onderhoud van wegen is onvoldoende als gevolg van vorstschade of wortel opgroei. 20.0 1000000.0 200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Staat van onderhoud van enkele CT kunstwerken, bruggen, tunnels en viaducten is onvoldoende, waardoor de gemeente voor mogelijke schadeclaims komt te staan. 5.0 3000000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen Lager exploitatieresultaat van een verbonden partij. 30.0 700000.0 210000.0
BUIG Tekort op BUIG-budget. 30.0 500000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen Onverwacht exploitatietekort Soweco, bovenop hetgeen in het meerjarig perspectief is afgedekt 30.0 500000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen Faillissement verbonden partij. 10.0 1800000.0 180000.0

0
0 Nr. Risico-omschrijving Beheersmaatregelen Kans Financieel Invloed gevolg
1 01 Niet of niet tijdig Monitoring en bijsturing via de 70% max. 1,5 mln. 16,3% realiseren van in de P&C-cyclus. begroting opgenomen taakstellingen.
2 02 Persoonsgegevens gaan Fysieke en logische beveiliging; 70% max. 0,9 mln. 9,3% verloren of worden procedures voor preventie en onrechtmatig verwerkt. schadeherstel; bewustwording en training personeel. Er is een cyberrisk polis afgesloten.
3 03 Claims van derden door Er wordt gestuurd op afbouw van 20% max. 4,0 mln. 8,0% schade of door het niet bouwclaims; afsluiten van nakomen van verzekeringen. verplichtingen.
4 04 Minder uitgifte grond RBT De grondexploitatie wordt jaarlijks 50% max. 1,0 mln. 7,3% dan gepland. geactualiseerd. Er is sprake van een robuuste voorziening.
5 05 Autonome stijging kosten Monitoring feitelijke zorgvraag en 10% max. 4,0 mln. 5,9% zorgverlening; maatwerk-tijdige analyse; transformatie van voorzieningen Jeugd en de zorg; sturing op toegang door WMO; open-einde beter gebruik van voorliggende regeling en implicaties voorzieningen. CRvB inzake HO.
6 06 Aansprakelijkheid voor N.v.t. 50% max. 0,4 mln. 4,8% gevolgschade als gevolg van wijziging van plannen.
7 07 Boventalligheid van Maatregelen en activering via het 30% max. 1,0 mln. 4,4% personeel; onvoldoende loopbaancentrum; incidenteel gedekte budget voor frictiekosten in personeelskosten en begroting. WW-verplichtingen.
8 08 Hoger beroep op Strenge handhaving op misbruik 50% max. 0,5 mln. 3,7% bijzondere bijstand. van bijzondere bijstand; vermindering beleid beschermingsbewind.
9 09 Aantal cliënten Jeugd Afspraken met huisartsen over 70% max. 0,3 mln. 3,1% doorverwezen door doorverwijzing; samenwerking in derden. de regio; monitoring feitelijke zorgvraag.
10 10 Staat van onderhoud van Periodieke onderhoudsinspecties 20% max. 1,0 mln. 2,5% wegen is onvoldoende als gevolg van vorstschade of wortel opgroei.
11 11 Staat van onderhoud van Er wordt gestuurd op 5% max. 3,0 mln. 2,3% enkele CT kunstwerken, risicobeperking, verlenging van bruggen, tunnels en levensduur en vervanging van


0
0 Nr. Risico-omschrijving Beheersmaatregelen Kans Financieel Invloed gevolg
1 viaducten is kunstwerken. Herziening van onvoldoende, waardoor verkeerskundige uitgangspunten de gemeente voor wordt hierbij meegenomen. mogelijke schadeclaims komt te staan.
2 12 Lager exploitatieresultaat Bestuurlijke invloed voor zover 30% max. 0,7 mln. 2,1% van een verbonden partij. mogelijk via statuten en strategisch beleidsplan. Actieve monitoring resultaatontwikkeling en analyse jaarstukken.
3 13 Tekort op BUIG-budget. Eerste 5% tekort volledig voor 30% max. 0,5 mln. 2,0% rekening van gemeente. Tussen 5- 12,5% wordt de helft vergoed. Daarboven volledige vergoeding conform vangnetregeling.
4 14 Onverwacht Bestuurlijke en financiële kaders 30% max. 0,5 mln. 1,9% exploitatietekort Soweco, voor Soweco zijn aangescherpt. Er bovenop hetgeen in het komt een strategisch plan voor de meerjarig perspectief is omvorming naar een afgedekt. maatschappelijke onderneming. De omvorming duurt tot maximaal eind 2019
5 15 Faillissement verbonden Toezicht via aandeelhouders- 10% max. 1,8 mln. 1,8% partij. vergadering, dagelijks- of algemeen bestuur; periodieke audit; versterking risico-inzicht bij verbonden partijen.


0
0 Beschikbare weerstandscapaciteit 2019
1 Structureel
2 Onbenutte belastingcapaciteit 0
3 Post onvoorzien in de begroting: structureel deel 25
4 Incidenteel
5 Algemene reserve 19.505
6 Reserve grondbedrijf / bedrijventerreinen -20.938
7 Stille reserves vastgoed 1.000
8 Post onvoorzien in de begroting: incidenteel deel 211
9 Totaal beschikbaar -197


0
0 Weerstandsratio Streefwaarde ratio = 1,0 Benodigd Beschikbaar Ratio JVW BEGR BEGR JVW BEGR BEGR JVW BEGR BEGR 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
1 Grondexploitatie 5,430 6,600 5,430 -28,693 -22,250 -20,938 -5,28 -3,37 -3,86
2 Overige exploitatie 5,780 6,000 5,359 25,622 13,802 20,741 4,43 2,30 3,87
3 Totaal 11,210 12,600 10,789 -3,071 -8,448 -0,197 -0,27 -0,67 -0,02


0
0 BEGR BEGR RAMING RAMING RAMING Financiële kengetallen JVW 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Netto schuldquote 89% 95% 90% 86% 81% 77%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 77% 84% 80% 77% 73% 70%
3 Solvabiliteitsratio 3% 2% 3% 3% 5% 5%
4 Structurele exploitatieruimte 5% 2% 0% 2% 3% 4%
5 Grondexploitatie 19% 17% 16% 13% 12% 10%
6 Belastingcapaciteit 103% 107% 111% 111% 111% 111%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Niet geheel of niet tijdig realiseren van in de begroting opgenomen taakinstellingen. 50.0 1500000.0 750000.0
Informatieveiligheid Persoonsgegevens gaan verloren of worden onrechtmatig verwerkt. 90.0 900000.0 810000.0
Sociaal domein Autonome stijging kosten zorgverlening; maatwerkvoorzieningen Jeugd en WMO; open-einde regeling. 25.0 6000000.0 1500000.0
BUIG Tekort op BUIG-budget. 50.0 1300000.0 650000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims van derden door schade of door het niet nakomen van verplichtingen. 20.0 4000000.0 800000.0
Grondexploitatie Minder uitgifte grond RBT dan gepland. 50.0 1000000.0 500000.0
Overig Het Rijk kondigt extra rijksbezuinigingen aan of geeft minder uit dan eerder begroot. 30.0 1500000.0 450000.0
Overig Doelstellingen in de programma's worden nog onvoldoende bereikt. 30.0 1000000.0 300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid voor gevolgschade als gevolg van wijziging van plannen. 50.0 400000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Lager exploitatieresultaat van een verbonden partij. 30.0 1000000.0 300000.0
Sociaal domein Aantal cliënten Jeugd doorverwezen door derden. 60.0 300000.0 180000.0
Personeel Boventalligheid van personeel; onvoldoende gedekte personeelskosten en WW-verplichtingen. 30.0 500000.0 150000.0
Overig Staat van onderhoud van enkele CT-kunstwerken, bruggen, tunnels en viaducten is onvoldoende, waardoor de gemeente voor mogelijke schadeclaims komt te staan. 5.0 3000000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen Onverwacht exploitatietekort Soweco, bovenop hetgeen in het meerjarig perspectief is afgedekt. 30.0 500000.0 150000.0