Naam Horst aan de Maas
Code 1507
Provincie Limburg
Inwonertal 42271

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Decentralisaties AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet 70.0 750000.0 525000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties None 2200000.0 None

We hebben een goedkeurende controleverklaring van de accountant.

We hebben bij een zekerheid van 90% een ratio weerstandsvermogen die ligt tussen de 1,0 en 1,4.
We voldoen aan het gemeentelijk in-en aankoopbeleid".


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
BUIG Decentralisaties AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet 70.0 750000.0 525000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging door drugslab op een perceel dat van de gemeente is en verhuurdt wordt. 90.0 300000.0 270000.0
Belasting Vennootschapsbelasting (Vpb) voor gemeente. 50.0 750000.0 375000.0
Kapitaalgoederen Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwen en Meerjareninvesteringsplan (MIP) 50.0 750000.0 375000.0