Naam Enschede
Code 153
Provincie Overijssel
Inwonertal 158261

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Het risico van de drie decentralisaties: Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet 90.0 9200000.0 8280000.0
BUIG BUIG-MAU 90.0 2700000.0 2430000.0
GR / Verbonden partijen FC Twente 20.0 25400000.0 5080000.0
GR / Verbonden partijen Onvoorziene bijdragen aan de risico's van gemeenschappelijke regelingen (ADT/RBT) en overige verbonden partijen 90.0 9400000.0 8460000.0
GR / Verbonden partijen Gesubsidieerde instellingen 10.0 2900000.0 290000.0
GR / Verbonden partijen Aan derden verstrekte leningen 30.0 9900000.0 2970000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 30.0 7100000.0 2130000.0
Overig Als gevolg van schommelingen in de conjunctuur, kunnen zowel aan de kosten- als de opbrengstenkant onvoorziene nadelige incidentele effecten optreden 50.0 5000000.0 2500000.0
Overig Overige onvoorziene risico's, waaronder de projectrisico's op het gebied van aanbesteding, planning, bezwaarprocedures, prijsstijgingen en rente-effecten 50.0 2500000.0 1250000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten binnen de gemeente 10.0 5000000.0 500000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen FC Twente 50.0 25700000.0 12850000.0
BUIG Bijstandsbudget (BUIG) 70.0 4000000.0 2800000.0
Overig Als gevolg van schommelingen in de conjunctuur, kunnen zowel aan de kosten- als de opbrengstenkant onvoorziene nadelig incidentele effecten optreden 50.0 5000000.0 2500000.0
GR / Verbonden partijen Onvoorziene bijdragen aan de risico's van gemeenschappelijke regelingen (ADT/RBT) en overige verbonden partijen 90.0 6900000.0 6210000.0
Projecten Overige onvoorziene risico's, waaronder de projectrisico's op het gebied van aanbesteding, planning, bezwaarprocedures, prijsstijgingen en rente-effecten 50.0 2500000.0 1250000.0
Sociaal domein Het risico van de 3 decentralisaties: Jeugdhulp, Wmo en participatie None 5200000.0 None
Sociaal domein Budget bijzondere bijstand 90.0 600000.0 540000.0
GR / Verbonden partijen Aan derden verstrekte geldleningen worden niet afgelost 10.0 9000000.0 900000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen worden niet afgelost 10.0 6500000.0 650000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten binnen de gemeente 10.0 5000000.0 500000.0

0 1 2 3 4 5
0 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ratio PB 2019 0,8 0,8 1,0 1,3 1,7
2 Ratio PB 2018 0,8 1,0 1,3 1,5 -
3 Ratio PB 2018 (BT)* 0,8 0,6-0,8 1,0-1,2 1,3-1,5 -


0 1 2 3 4
0 Onderwerp (bedragen x 1 miljoen euro) Kans GB2019 Financieel gevolg GB2019 Kans jaarrekening 2017 Financieel gevolg jaarrekening 2017
1 FC Twente 50% 25,7 50% 25,4
2 Bijstandsbudget (BUIG) 70% 4,0 90% 2,2
3 Als gevolg van schommelingen in de conjunctuur, kunnen zowel aan de kosten- als de opbrengstenkant onvoorziene nadelig incidentele effecten optreden 50% 5,0 50% 5,0
4 Onvoorziene bijdragen aan de risico's van gemeenschappelijke regelingen (ADT/RBT) en overige verbonden partijen 90% 6,9 90% 7,4
5 Overige onvoorziene risico's, waaronder de projectrisico's op het gebied van aanbesteding, planning, bezwaarprocedures, prijsstijgingen en rente-effecten 50% 2,5 50% 2,5
6 Het risico van de 3 decentralisaties: Jeugdhulp, Wmo en participatie gediff. % 5,2 gediff. % 5,8
7 Budget bijzondere bijstand 90% 0,6 50% 0,3


0 1 2 3 4
0 Onderwerp (bedragen x 1 miljoen euro) Kans GB2019 Financieel gevolg GB2019 Kans jaarrekening 2017 Financieel gevolg jaarrekening 2017
1 Aan derden verstrekte geldleningen worden niet afgelost 10% 9,0 10% 9,2
2 Gewaarborgde geldleningen worden niet afgelost 10% 6,5 10% 6,9
3 Calamiteiten binnen de gemeente 10% 5,0 10% 5,0


0 1
0 Legenda bij tabel met 10 grootste overige risico's
1 10% 1 maal in de laatste 10 jaar of minder
2 30% 1 maal voorgekomen per 5 tot 10 jaar
3 50% 1 maal per 2-5 jaar
4 70% 1 maal per 1-2 jaar
5 90% 1 maal per jaar of groter


0 1 2 3 4 5 6 7
0 rek 2017 beg 2018 beg 2019 beg 2020 beg 2021 beg 2022
1 1A netto schuldquote 62% 73% 77% 75% 73% 67%
2 1B netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 55% 67% 71% 70% 67% 63%
3 2 solvabiliteitsratio 15% 10% 9% 10% 12% 14%
4 3 grondexploitatie 3% 6% 5% 6% 5% 5%
5 4 structurele exploitatieruimte 0% 1% 1% 2% 2% 2%
6 5 belastingcapaciteit 104% 106% 111% 112% 112% 113%


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen FC Twente 50.0 21400000.0 10700000.0
GR / Verbonden partijen Onvoorziene bijdragen aan de risico's van gemeenschappelijke regelingen (ADT / RBT) en overige verbonden partijen 90.0 5900000.0 5310000.0
Overig Als gevolg van schommelingen in de conjunctuur, kunnen zowel de kosten- als de opbrengstenkant onvoorziene nadelig incidentele effecten optreden 50.0 5000000.0 2500000.0
BUIG GUB (BUIG, inkomensondersteuning) 90.0 2300000.0 2070000.0
Overig Overige onvoorziene risico's, waaronder de projectrisico's op het gebied van aanbesteding, planning, bezwaarprocedures, prijsstijgingen en rente-effecten 50.0 2500000.0 1250000.0
Overig Aan derden verstrekte geldleningen worden niet afgelost 10.0 8800000.0 880000.0
Overig Gewaarborgde geldleningen worden niet afgelost 10.0 6300000.0 630000.0
Sociaal domein De risico's van Jeugdhulp en WMO None 12200000.0 None
Calamiteiten, rampen Calamiteiten binnen de gemeente 10.0 5000000.0 500000.0
Sociaal domein Sociale werkvoorziening 40.0 1100000.0 440000.0

0 1 2 3 4
0 Ratio weerstandsvermogen, inclusief stille reserves 2020 2021 2022 2023
1 Incidentele tegenvaller van 10 miljoen euro in 2020 1,0 0,8 0,9 1,0
2 Incidentele tegenvaller van 20 miljoen euro in 2020 0,8 0,6 0,7 0,8
3 Structurele tegenvaller van 5 miljoen euro vanaf 2020 1,2 0,8 0,8 0,8
4 Structurele tegenvaller van 10 miljoen euro vanaf 2020 1,0 0,6 0,5 0,5


0 1 2 3 4
0 Ratio weerstandsvermogen, exclusief stille reserves 2020 2021 2022 2023
1 Incidentele tegenvaller van 10 miljoen euro in 2020 0,6 0,5 0,6 0,7
2 Incidentele tegenvaller van 20 miljoen euro in 2020 0,4 0,3 0,4 0,6
3 Structurele tegenvaller van 5 miljoen euro vanaf 2020 0,8 0,5 0,5 0,6
4 Structurele tegenvaller van 10 miljoen euro vanaf 2020 0,6 0,3 0,2 0,2


0 1 2 3 4
0 Incidentele tegenvaller van 10 miljoen euro in 2020 24 23 30 40
1 Incidentele tegenvaller van 20 miljoen euro in 2020 14 13 20 30
2 Structurele tegenvaller van 5 miljoen euro vanaf 2020 29 23 25 30
3 Structurele tegenvaller van 10 miljoen euro vanaf 2020 24 13 10 10


0 1 2 3 4
0 Onderwerp (bedragen x 1 miljoen euro) Kans jaarrekening 2018 Financieel gevolg jaarrekening 2018 Kans begroting 2020 Financieel gevolg begroting 2020
1 FC Twente 50% 25,7 50% 21,4
2 Onvoorziene bijdragen aan de risico's van gemeenschappelijke regelingen (ADT / RBT) en overige verbonden partijen 90% 6,3 90% 5,9
3 Als gevolg van schommelingen in de conjunctuur, kunnen zowel aan de kosten- als de opbrengstenkant onvoorziene nadelig incidentele effecten optreden 50% 5,0 50% 5,0
4 GUB (BUIG, inkomensondersteuning) 90% 3,4 90% 2,3
5 Overige onvoorziene risico's, waaronder de projectrisico's op het gebied van aanbesteding, planning, bezwaarprocedures, prijsstijgingen en rente-effecten 50% 2,5 50% 2,5
6 Aan derden verstrekte geldleningen worden niet afgelost 10% 9,0 10% 8,8
7 Gewaarborgde geldleningen worden niet afgelost 10% 6,7 10% 6,3


0 1 2 3 4
0 Onderwerp (bedragen x 1 miljoen euro) Kans jaarrekening 2018 Financieel gevolg jaarrekening 2018 Kans begroting 2020 Financieel gevolg begroting 2020
1 De risico’s van Jeugdhulp en Wmo diverse % 7,8 diverse % 12,2
2 Calamiteiten binnen de gemeente 10% 5,0 10% 5,0
3 Sociale werkvoorziening 40% 1,1


0 1 2 3 4 5
0 Ratio 2019 2020 2021 2022 2023
1 Gemeentebegroting 2020 1,4 1,3 1,0 1,1 1,2
2 Jaarrekening 2018 1,0 1,2 1,4 1,8
3 Gemeentebegroting 2020, exclusief stille reserves 1,0 0,9 0,7 0,8 0,9


0 1 2 3 4 5 6 7
0 rek 2018 beg 2019 beg 2020 beg 2021 beg 2022 beg 2023
1 1A netto schuldquote 55% 61% 63% 66% 64% 62%
2 1B netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 48% 55% 57% 61% 59% 58%
3 2 solvabiliteitsratio 19% 15% 14% 14% 15% 16%
4 3 grondexploitatie 3% 6% 6% 6% 5% 5%
5 4 structurele exploitatieruimte 2% 1% 1% 1% 2% 2%
6 5 belastingcapaciteit 107% 111% 111% 112% 112% 113%


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10