Naam Haaksbergen
Code 158
Provincie Overijssel
Inwonertal 24291

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Participatie / WSW 30.0 100000.0 30000.0
BUIG Lagere rijksbijdrage Inkomensdeel 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Aantallen jeugdhulptrajecten onzeker 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Wmo 50.0 330000.0 165000.0
Bodemsanering Milieuverontreiniging 10.0 500000.0 50000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 50.0 881000.0 440500.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 300000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 10.0 1275000.0 127500.0
Personeel Afbouwen bovenformatieve medewerkers 50.0 260000.0 130000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 30.0 400000.0 120000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims 50.0 200000.0 100000.0

0
0 Omschrijving 2018 2019 2020 2021
1 Algemene reserve (31-12) 2.262 2.708 2.924 3.024 Bestemmingsreserves (zonder verplichtingen) 43 38 33 28 Totaal incidentele weerstandscapaciteit 2.305 2.746 2.957 3.052 Onvoorzien 40 40 40 40 Structurele exploitatieruimte 270 330 346 425 Onbenutte belastingcapaciteit (structureel) 900 900 900 900 Totaal structurele weerstandscapaciteit 1.210 1.270 1.286 1.365 Totaal inc. + str. weerstandscapaciteit 3.515 4.016 4.243 4.417 Benodigde weerstandscapaciteit 1.713 1.713 1.713 1.713
2 Ratio 2,1 2,3 2,5 2,6


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Participatie / WSW 30.0 100000.0 30000.0
BUIG Lagere rijksbijdrage Inkomensdeel 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Aantallen jeugdhulptrajecten onzeker 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Effecten Twents model (jeugd) 50.0 400000.0 200000.0
Sociaal domein Effecten Twents model / verzilvering indicaties (WMO) 70.0 220000.0 154000.0
Sociaal domein Invoering abonnementstarief 70.0 70000.0 49000.0
Overig Milieuverontreiniging 10.0 500000.0 50000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 50.0 1077000.0 539000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 0.0 0.0
Personeel Afbouwen bovenformatieve medewerkers 50.0 252000.0 126000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 30.0 400000.0 120000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims 50.0 200000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 10.0 1120000.0 112000.0

0
0 Omschrijving2019202020212022
1 Algemene reserve (01-01)2.7943.2573.2913.835Bestemmingsreserves (zonder verplichtingen)38332823Begroot resultaat grondbedrijf191627350Totaal incidentele weerstandscapaciteit3.0233.3523.3923.908Onvoorzien40404040Structurele exploitatieruimte15675510922Onbenutte belastingcapaciteit (structureel) 900900900900Totaal structurele weerstandscapaciteit1.0961.0151.4501.862Totaal inc. + str. weerstandscapaciteit4.1194.3674.8425.770Benodigde weerstandscapaciteit2.3802.3802.3802.380
2 Ratio1,71,82,02,4


0
0 Door gemeente Nr.Naam van de geldnemerRestant leningengewaarborgdToelichtingVitens17.374.000132.000 meerdere gemeenten2St. Verzorgingscentra 79.00079.000 100%3Tennisclub Buurse6.0006.000 100%4St. gem. huis St. Isidorushoeve76.00076.000 Via BNG5St. Accommodatie Buurse131.000131.000 Via BNG6Haaksbergse schutterij54.00042.000 met WFS7ijs- en skeelerclub Haaksbergen20.00010.000 50% met WFS8Stichting APH (HSC)162.000162.000 Via BNG9SV Bon Boys55.00028.000 50% met WFS10Sportpark de Greune42.00021.000 50% met WFS11HHC Haackey62.00031.000 50% met WFS12Stadsbank6.0006.000 diverse personen13Tw ence7.715.000291.000 meerdere gemeenten14Sportpark de Greune210.000105.000 50% met WFSTotaal aan garantstellingen15.992.0001.120.000
1
2


0
0 WaarderingscijferRatioBetekenis
1 A> 2,0UitstekendB1,4 – 2,0Ruim voldoendeC1,0 – 1,4VoldoendeD0,8 – 1,0MatigE0,6 – 0,8OnvoldoendeF< 0,6Ruim onvoldoende


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Kulturhus 70.0 350000.0 245000.0
BUIG Participatie / WSW 30.0 100000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Lagere rijksbijdrage Inkomensdeel 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Aantallen jeugdhulptrajecten onzeker 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Effecten Twents model (jeugd) 50.0 400000.0 200000.0
Sociaal domein Effecten Twents model (WMO) 50.0 400000.0 200000.0
Bodemsanering Milieuverontreiniging 10.0 500000.0 50000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 50.0 1104000.0 552000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 400000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 10.0 921000.0 92100.0
Personeel Afbouwen bovenformatieve werknemers 50.0 136000.0 68000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 30.0 400000.0 120000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims 50.0 400000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 50.0 1000000.0 500000.0

0
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend B 1,4 – 2,0 Ruim voldoende C 1,0 – 1,4 Voldoende D 0,8 – 1,0 Matig E 0,6 – 0,8 Onvoldoende F < 0,6 Ruim onvoldoende