Naam Koggenland
Code 1598
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 22659

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Aanslag VPB 50.0 1750500.0 875250.0
Kapitaalgoederen Overname wegen HHNK 75.0 1000000.0 750000.0
Sociaal domein Decentralisatie sociaal domein (integratieuitkering) 75.0 500000.0 375000.0
BUIG BUIG,WSW en re-integratie 75.0 300000.0 225000.0
GR / Verbonden partijen N23 Westfrisiaweg 25.0 900000.0 225000.0
GR / Verbonden partijen (Grote) zorgaanbieders die omvallen 20.0 1000000.0 200000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims op verleende garantstellingen 1.0 12323000.0 123230.0
GR / Verbonden partijen GR Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW) 1.0 7500000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen GR Regionale Uitvoeringsdienst (RUD NHN) 50.0 100000.0 50000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud wegen 50.0 100000.0 50000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Open einde regeling WMO en jeugdzorg 50.0 500000.0 250000.0
BUIG BUIG, WSW en re- integratie 75.0 300000.0 225000.0
GR / Verbonden partijen (Grote) zorgaanbieders die omvallen 20.0 1000000.0 200000.0
Omgevingswet Invoering van de omgevingswet 50.0 250000.0 125000.0
Dividend/Rente Renterisico en financieringsbehoefte 50.0 120000.0 60000.0
Gemeentefonds Gemeentefondsuitkering 50.0 100000.0 50000.0
Overig Contractmanagement 50.0 50000.0 25000.0
Overig Invoering VPB 25.0 100000.0 25000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden 90.0 25000.0 22500.0
ICT algemeen ICT ontwikkelingen Sociaal domein 25.0 60000.0 15000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Aanbesteding Inkoop 2020 25.0 2500000.0 625000.0
Sociaal domein (Grote) zorgaanbieders die failliet gaan 25.0 1000000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Decentralisatie WMO (integratie-uitkering) 50.0 500000.0 250000.0
Kapitaalgoederen Overname wegen Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) 25.0 500000.0 125000.0
BUIG BUIG, WSW en re-integratie 75.0 300000.0 225000.0
Gemeentefonds Gemeentefonds 75.0 250000.0 187500.0
Omgevingswet Invoering van de Omgevingswet 50.0 250000.0 125000.0
Omgevingswet Wet kwaliteitsborging in samenhang met de Omgevingswet 75.0 150000.0 112500.0
Dividend/Rente Renterisico en financieringsbehoefte 50.0 100000.0 50000.0
Overig Contractmanagement 50.0 50000.0 25000.0