Naam Hardenberg
Code 160
Provincie Overijssel
Inwonertal 60539

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties None None None
Gemeentefonds Fluctuaties van Algemene Uitkering 50.0 6000000.0 3000000.0
Sociaal domein Risico's 3D's 50.0 4000000.0 2000000.0
Belasting Geen belasting kunnen heffen 10.0 25000000.0 2500000.0
GR / Verbonden partijen Onvoldoende weerstandscapaciteit BOH None None None
Belasting Sportbesluit Sportaccommodaties 90.0 400000.0 360000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Contractverplichtingen t.a.v. gebiedsteams worden niet nagekomen 90.0 500000.0 450000.0
GR / Verbonden partijen Inkomsten (publiek- en privaatrechtelijk) mislopen vanwege faillissementen/schuldsaneringen 90.0 250000.0 225000.0
Belasting Geschil rondom WOZ/belastingen 90.0 250000.0 225000.0
Overig Aantal en hoogte indicaties zijn hoger/duurder dan begroot 70.0 250000.0 175000.0

0 1 2 3
0 Nr. Risicogebeurtenis Maximumbedrag Kans
1 1 Grondexploitaties PM
2 2 Fluctuaties van Algemene Uitkering 6.000.000 50%
3 3 Risico's 3D's 4.000.000 50%
4 4 Geen belasting kunnen heffen 25.000.000 10%
5 5 Onvoldoende weerstandscapaciteit BOH PM
6 6 Sportbesluit Sportaccommodaties 400.000 90%
7 7 Contractverplichtingen t.a.v. gebiedsteams worden niet nagekomen 500.000 90%
8 8 Inkomsten (publiek- en privaatrechtelijk) mislopen vanwege faillissementen/schuldsaneringen 250.000 90%
9 9 Geschil rondom WOZ/belastingen 250.000 90%
10 10 Aantal en hoogte indicaties zijn hoger/duurder dan begroot 250.000 70%
11 Overige risico’s 12.410.000
12 Totaal maximumbedrag exclusief grondexploitaties 49.060.000


0 1 2 3
0 Benodigde risicoreserve per grondexploitatie Risicoreserve 2018 Te alloceren 2017 Te alloceren 2018
1 Centrumplan Hardenberg Centrumplan Dedemsvaart Hardenberg Wonen Hardenberg Werken Marslanden II Overige projecten € 1.679.000 € 173.000 € 1.487.000 € 3.060.000 € 1.551.000 € 750.000 € 700.000 € 300.000 € 221.000 € 1.945.000 € 750.000 € 1.051.000 € 130.000 € 280.000 € 1.787.000 € 1.551.000 € 750.000
2 Totaal € 8.700.000 €3.916.000 € 5.549.000


0 1
0 Ratio Betekenis
1 > 2 Uitstekend
2 1,4 – 2 ruim voldoende
3 1 – 1,4 Voldoende
4 0,8 – 1 Matig
5 0,6 – 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5
0 Begroting 2018 R 2016 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 97% 92% 26% 1% 15% 103% 97% 89% 23% 1% 19% 102% 90% 82% 25% 1% 16% 102% 83% 75% 25% 1% 14% 102% 71% 63% 27% 0% 11% 102%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 6143000.0
Sociaal domein 3D's None None None
GR / Verbonden partijen Ontvlechting BOH None None 5000000.0
Gemeentefonds Fluctuaties van algemene uitkering None None None
Overig Bedrijfsvoeringrisico's None None None
Calamiteiten, rampen Schade aan eigendommen van derden en ernstige belemmeringen van het economisch maatschappelijk verkeer als gevolg van hevige neerslag. None None None
Dividend/Rente Lagere uitkomsten uit dividend None None None
Overig Ondeugdelijke ophanging plafondplaten gemeentelijke gebouwen None None None
Gemeentefonds Lagere inkomsten (publiek- en privaatrechtelijk) als gevolg van oninbaar te verklaren vorderingen None None None
Sociaal domein Regionale verevening voor het beschermd wonen vervalt None None None

0 1 2
0 Benodigde risicoreserve per grondexploitatie Te alloceren nota GREX 2018 Te alloceren nota GREX 2019
1 Centrumplan Hardenberg Centrumplan Dedemsvaart Hardenberg Wonen Hardenberg Werken Marslanden II Overige projecten € 1.051.000 € 130.000 € 280.000 € 1.787.000 € 1.551.000 € 750.000 € 564.000 € 122.000 € 489.000 € 1.869.000 € 2.349.000 € 750.000
2 Totaal € 5.549.000 € 6.143.000


0 1
0 Ratio Betekenis
1 > 2 Uitstekend
2 1,4 – 2 ruim voldoende
3 1 – 1,4 Voldoende
4 0,8 – 1 Matig
5 0,6 – 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5
0 Begroting 2018 W2016 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 97% 92% 26% 1% 15% 103% 97% 89% 23% 1% 19% 102% 90% 82% 25% 1% 16% 102% 83% 75% 25% 1% 14% 102% 71% 63% 27% 0% 11% 102%
2 Netto schuldquote oude systematiek Hardenberg 102% 102% 94% 86% 72%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Centrumplan Hardenberg None None 537000.0
Grondexploitatie Centrumplan Dedemsvaart None None 354000.0
Grondexploitatie Hardenberg Wonen None None 206000.0
Grondexploitatie Hardenberg Werken None None 1631000.0
Grondexploitatie Marslanden II None None 2841000.0
Grondexploitatie Overige projecten None None 750000.0
Sociaal domein Jeugdzorg 75.0 None None
Overig Ontvlechting BOH None None 5000000.0
Gemeentefonds Fluctuaties in de Algemene uitkering None None None
Overig Bedrijfsvoeringrisico's None None None

0 1 2
0 Omliggende gemeenten Tarief OZB niet-woning OZB (o.b.v. waarde € 500.000)
1 De Wolden 0,3149 1.575
2 Staphorst 0,3163 1.582
3 Dalfsen 0,3410 1.705
4 Coevorden 0,3467 1.734
5 Ommen 0,3605 1.803
6 Twenterand 0,4470 2.235
7 Hoogeveen 0,4734 2.367
8 Hardenberg 0,6222 3.111
9 Zwolle 0,6924 3.462


0 1 2
0 enodigde risicoreserve per grondexploitatie bedragen x € 1 nota grex 2019 nota grex 2020
1 Centrumplan Hardenberg 564.000 537.000
2 Centrumplan Dedemsvaart 122.000 354.000
3 Hardenberg Wonen 489.000 206.000
4 Hardenberg Werken 1.869.000 1.631.000
5 Marslanden II 2.349.000 2.841.000
6 Overige projecten 750.000 750.000
7 Totaal 6.143.000 6.319.000


0 1
0 Ratio Betekenis
1 > 2 Uitstekend
2 1,4 – 2 ruim voldoende
3 1 – 1,4 Voldoende
4 0,8 – 1 Matig
5 0,6 – 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 B egroting 2020 2018 Verslag Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 2019 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 77% 73% 34% 1% 13% 101% 82% 74% 29% 0% 17% 101% 69% 62% 33% 0% 15% 101% 71% 64% 31% 0% 12% 101% 64% 57% 31% 0% 10% 101% 57% 50% 31% 0% 10% 101%