Naam Hellendoorn
Code 163
Provincie Overijssel
Inwonertal 35796

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Verminderde afname bouwgrond bedrijventerrein Lochter III 50.0 5000000.0 2500000.0
Gemeentefonds Daling uitkering gemeentefonds 70.0 1000000.0 700000.0
Kapitaalgoederen Infrastructuur kan technische ontwikkelingen van (motor)voertuigen niet bijhouden 30.0 2000000.0 600000.0
Grondexploitatie Vertraging uitgifte bouwgrond Hellendoorn Noord fase 1. 30.0 1000000.0 300000.0
Sociaal domein Hoger beroep op de open einde regeling Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 50.0 450000.0 225000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gevolgen jurisprudentie voor gemeentelijk beleid (Huishoudelijke Ondersteuning) 50.0 450000.0 225000.0
Sociaal domein Groter beroep op open einde regelingen vanuit jeugdzorg en Wmo 70.0 200000.0 140000.0
GR / Verbonden partijen De doorontwikkeling van Soweco naar een maatschappelijke onderneming en de daarbij behorende ontvlechting van GR en MO stagneert of komt niet (voldoende) van de grond. 50.0 250000.0 125000.0
Kapitaalgoederen Aanscherping eisen rubberinfill kunstgras velden 50.0 250000.0 125000.0
Grondexploitatie Hogere verliesgevendheid grondexploitatie Kruidenwijk Zuid 30.0 400000.0 120000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Verminderde afname bouwgrond bedrijventerrein Lochter III 50.0 4000000.0 2000000.0
Grondexploitatie Aanpassing van bestemming woninglocaties 50.0 3000000.0 1500000.0
Gemeentefonds Daling uitkering gemeentefonds 70.0 1000000.0 700000.0
Kapitaalgoederen Infrastructuur kan technische ontwikkelingen van (motor)voertuigen niet bijhouden 30.0 2000000.0 600000.0
Sociaal domein Toename van jeugdzorg 70.0 500000.0 350000.0
Sociaal domein Wijziging in verdeelmodellen participatiebudget (PW-uitkeringen, WSW-oud en participatie-reintegratie) 70.0 300000.0 210000.0
Sociaal domein Groter beroep op open einde regelingen vanuit Jeugdzorg en WMO 70.0 250000.0 175000.0
Sociaal domein Hoger beroep op de open einde regeling Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 50.0 450000.0 225000.0
Grondexploitatie Vertraging uitgifte bouwgrond Hellendoorn Noord fase 1 30.0 500000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen De doorontwikkeling van Soweco naar een maatschappelijke onderneming (MO) en de daarbij behorende ontvlechting van GR en NV/MO stagneert of is onvoldoende succesvol. 50.0 250000.0 125000.0

0
0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2 Pagina 4 van 8


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Herijking verdeling gemeentefonds in 2021 80.0 2880000.0 2304000.0
Kapitaalgoederen Aanpassing van bestemming woninglocaties 30.0 3000000.0 900000.0
Sociaal domein Toename van Jeugdhulp 80.0 1000000.0 800000.0
Grondexploitatie Verminderde afname bouwgrond bedrijventerrein 't Lochter III 30.0 2500000.0 750000.0
Gemeentefonds Daling uitkering gemeentefonds 70.0 1000000.0 700000.0
Kapitaalgoederen Infrastructuur kan technische ontwikkelingen van (motor)voertuigen niet bijhouden 30.0 2000000.0 600000.0
Sociaal domein Groter beroep op open einde regelingen vanuit met name jeugdzorg en WMO 70.0 500000.0 350000.0
Sociaal domein Stijging van de uitgaven Wet maatschappelijke ondersteuning door veranderende regelgeving (AmvB reƫle tarieven, abbonnementstarief) 70.0 500000.0 350000.0
Sociaal domein Nieuw Twents model t.a.v. zorg geeft meer mogelijkheden voor maatwerk en resultaatgericht werken, de omzetting van oude indicatie naar indicatie op basis van ondersteuningsbehoefte kan meerkosten met zicht meebrengen 70.0 500000.0 350000.0
Kapitaalgoederen bouw Reggesteyn 30.0 1000000.0 300000.0