Naam Leudal
Code 1640
Provincie Limburg
Inwonertal 35857

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig P-ombuidging None None None
GR / Verbonden partijen Subsidie bibliotheekwerk None None None
GR / Verbonden partijen Subsidies Verenigingen None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering uit het gemeentefonds None None None
Sociaal domein Decentralisaties WMO-ontwikkelingen/regelgeving Awbz-voorzieningen en jeugdzorg en Participatiewet None None None
GR / Verbonden partijen Gemeente Garanties None None None
GR / Verbonden partijen Gemeente garanties sociale woningbouw None None None
Dividend/Rente Koersrisico beleggingen None None None
Sociaal domein PW I-deel / arbeidsmarktbeleid None None 250000.0
Calamiteiten, rampen Algemene rampen None None 125000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Audits None None 13000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Beroep tegen het veeg en reparatieplan Buitengebied Leudal 2016 None None 36000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaar aanslagen rioolheffingen None None 104000.0
GR / Verbonden partijen Bijdragen Regiofonds GOML None None None
Bodemsanering Bodemsanering None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Burger Bedrijven Plein None None None
ICT algemeen Gebruik en beschikbaarheid ICT None None 10000.0
Kapitaalgoederen Gladheidsbestrijding None None 50000.0
ICT algemeen Grootschalige stroomstoring ICT en elektriciteit voor langere tijd None None 5000.0
Bodemsanering Illegale dumpingen afval w.o. xtc afval en asbest None None 5000.0
Informatieveiligheid Meldplicht datalekken None None 81000.0
Sociaal domein Pandemie None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschaderisico bestemmingsplan intensieve veehouderij None None 587000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschaderisico bestemmingsplanwijziging locatie voormalige Boerenbond/Lidl te Roggel. None None 54000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtszaken/ aansprakelijkstellingen None None 18000.0
Sociaal domein Veranderende bevolkingssamenstelling None None None
Grondexploitatie Afzetrisico's a.g.v. marktvertraging None None None
Grondexploitatie Exploitatie None None 1050000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud None None None
Overig Onvoorziene risico's None None None
Projecten Risico's m.b.t. haalbaarheid plannen a.g.v. marktsituatie None None None
Grondexploitatie Risico's m.b.t. kostendekkendheid plannen None None None
GR / Verbonden partijen Risico's niet nakoming van overeenkomsten None None None
GR / Verbonden partijen OML None None 378000.0
GR / Verbonden partijen Regionale Samenwerking Midden-Limburg (SML) None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig P-ombuiging None None 63000.0
GR / Verbonden partijen Subsidies verenigingen None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering uit het gemeentefonds None None None
Sociaal domein Decentralisaties WMO-ontwikkelingen/regelgeving Awbz-voorzieningen en jeugdzorg en Participatiewet None None None
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties None None None
Grondexploitatie Gemeentegaranties sociale woningbouw None None None
Dividend/Rente Koersrisico beleggingen None None None
Sociaal domein PW I-deel / arbeidsmarktbeleid None None None
Calamiteiten, rampen Algemene rampen None None 125000.0
ICT algemeen Audits None None 13000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Beroep tegen het veeg en reparatieplan Buitengebied Leudal 2016 None None 36000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaar aanslagen rioolheffingen None None 104000.0
GR / Verbonden partijen Bijdragen Regiofonds GOML None None None
Bodemsanering Bodemsanering None None None
Informatieveiligheid Burger Bedrijven Plein None None None
ICT algemeen Gebruik en beschikbaarheid ICT None None 10000.0
Kapitaalgoederen Gladheidsbestrijding None None 50000.0
ICT algemeen Grootschalige stroomstoring ICT en elektriciteit voor langere tijd None None 5000.0
Bodemsanering Illegale dumpingen afval w.o. xtc afval en asbest None None 5000.0
Informatieveiligheid Inbreuk persoonsgegevens None None 81000.0
Sociaal domein Pandemie None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschaderisico bestemmingsplan intensieve veehouderij None None 800000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschaderisico bestemmingsplanwijziging locatie voormalige Boerenbond/Lidl te Roggel. None None 54000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtszaken/ aansprakelijkstellingen None None 18000.0
Sociaal domein Veranderende bevolkingssamenstelling None None None
Grondexploitatie Afzetrisico's a.g.v. marktvertraging None None None
Grondexploitatie Exploitatie None None 800000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud None None None
Overig Onvoorziene risico's None None None
Projecten Risico's m.b.t. haalbaarheid plannen a.g.v. marktsituatie None None 282000.0
Grondexploitatie Risico's m.b.t. kostendekkendheid plannen None None 656000.0
GR / Verbonden partijen Risico's niet nakoming van overeenkomsten None None 600000.0
GR / Verbonden partijen OML None None 378000.0
GR / Verbonden partijen Regionale Samenwerking Midden-Limburg (SML) None None None

(bedragen x 1.000)

2019

2020

2021

2022

Algemene reserve stand 31-12

3.499

3.465

3.634

4.079

Structurele risico's

946

1.346

1.346

1.346

Incidentele risico's

1.533

1.533

1.533

1.533

Ideale bandbreedte

>=1,2 en <=1,6

>=1,2 en <=1,6

>=1,2 en <=1,6

>=1,2 en <=1,6

Weerstandsvermogen o.b.v. alg. reserve

1,41

1,20

1,26

1,42

Minimaal benodigde weerstandscapaciteit

2.479

2.879

2.879

2.879(bedragen x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Algemene reserve

5.798

4.642

4.041

Onvoorzien/saldo rekening

1.511

84

84

Begrotingsruimte

0

0

Stille reserves

p.m.

p.m.

p.m.

Onbenutte belastingcapaciteit

3.400

2.576

3.201

Totaal

10.709

7.302

7.326Bij ultimo jaar

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Netto schuldquote

44%

36%

40%

40%

37%

38%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

35%

27%

35%

36%

33%

34%

Solvabiliteitsratio

47%

41%

42%

44%

44%

48%

Structurele exploitatieruimte

1%

3%

1%

1%

1%

2%

Grondexploitatie

8%

3%

1%

-1%

-2%

-3%

Belastingcapaciteit

90%

104%

97%

97%

97%

97%2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig P-ombuiging None None 0.0
GR / Verbonden partijen Subsidies verenigingen None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering uit het gemeentefonds None None 1400000.0
Sociaal domein Decentralisaties WMO-ontwikkelingen/regelgeving Awbz-voorzieningen en jeugdzorg en Participatiewet None None 400000.0
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties None None None
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties sociale woningbouw None None None
GR / Verbonden partijen Koersrisico beleggingen None None None
GR / Verbonden partijen PW I-deel / arbeidsmarktbeleid None None None
Calamiteiten, rampen Algemene rampen None None 125000.0
Informatieveiligheid Audits None None 13000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaar aanslagen rioolheffingen None None 104000.0
Bodemsanering Bodemsanering None None None
Informatieveiligheid Burger Bedrijven Plein None None None
ICT algemeen Gebruik en beschikbaarheid ICT None None None
Kapitaalgoederen Gladheidsbestrijding None None None
Kapitaalgoederen Grootschalige stroomstoring ICT en elektriciteit voor langere tijd None None 5000.0
Bodemsanering Illegale dumpingen afval w.o. xtc afval en asbest None None 5000.0
Informatieveiligheid Inbreuk persoonsgegevens None None 81000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtszaken / aansprakelijkheidstellingen None None 17500.0
Sociaal domein Veranderende bevolkingssamenstelling None None None
Grondexploitatie Afzetrisico's a.g.v. marktvertraging None None 335000.0
Grondexploitatie Exploitatie None None 800000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud None None None
Overig Onvoorziene risico's None None 359000.0
Projecten Risico's m.b.t. haalbaarheid plannen a.g.v. marktsituatie None None 289000.0
Grondexploitatie Risico's m.b.t. kostendekkendheid plannen None None None
GR / Verbonden partijen Risico's niet nakoming van overeenkomsten None None None
GR / Verbonden partijen OML None None 378000.0
GR / Verbonden partijen Regionale Samenwerking Midden-Limburg (SML) None None 0.0

0 1 2 3
0 (bedrag x 1.000)
1 Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
2 Algemene reserve Onvoorzien/saldo rekening Begrotingsruimte Stille reserves Onbenutte belastingcapaciteit 5.149 1.380 p.m. 3.265 6.624 63 -291 p.m. 3.201 5.844 84 909 p.m. 2.995
3 Totaal 9.794 9.597 9.832


0 1 2 3 4
0 (bedrag x 1.000)
1 2020 2021 2022 2023
2 Algemene reserve stand 31-12- Structurele risico's Incidentele risico's Ideale bandbreedte Weerstandsvermogen o.b.v. alg. reserve Minimaal benodigde weerstandscapaciteit 5.844 1.546 625 >=1,2 en <=1,6 2,69 2.171 5.825 1.546 625 >=1,2 en <=1,6 2,68 2.171 5.704 2.746 625 >=1,2 en <=1,6 1,69 3.371 5.704 2.746 625 >=1,2 en <=1,6 1,69 3.371


0 1 2 3 4 5 6
0 Bij ultimo jaar Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 46% 41% 46% 2% 6% 95% 43% 41% 42% 0% 5% 94% 42% 40% 47% -1% -8% 94% 39% 37% 49% 0% -4% 94% 40% 38% 52% 0% -1% 94% 32% 31% 53% 0% -1% 94%