Naam Heeze-Leende
Code 1658
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 15886

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Vervanging wegen None None 300000.0
Kapitaalgoederen Leegstand maatschappelijk vastgoed None None 20000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Bodemsanering Bodemverontreiniging None None 30000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling en verstrekte leningen None None 140000.0
Grondexploitatie Centrumplan Leende None None 300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims None None 15000.0
Calamiteiten, rampen Rampenbestrijding bij grote rampen None None 50000.0
Aanbesteding Contracten en contractbeheer None None 25000.0
Belasting Vennootschapsbelasting None None 50000.0
Sociaal domein Sociaal Domein None None None

0
0 Begr. 2021 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Kengetal Structurele exploitatieruimte (bedrag x€ 1.000) Rek. 2016 Begr. 2017
1 31.274 32.576 29.237 32.352 32.284 31.307 A. Totale structurele lasten 32.415 32.720 33.402 29.559 32.508 33.180 B. Totale structurele baten 72 72 72 72 67 72 C. Totale structurele toevoegingen aan de reserves 142 146 152 99 177 163 D. Totale structurele ontrekkingen uit de reserves 32.525 32.763 33.402 31.047 32.634 33.492 E Totale baten
2 4% 1"., 3% 3% 1%


0 1 2 3 4 5
0 omschrijving nr risico-bedrag 2021 risico-bedrag 2018 risico-bedrag 2019 risico-bedrag 2020
1
2 Belangrijkste risico's
3 i Vervanging wegen 300.000 300.000 300.000 300.000
4 2 Leegstand maatschappelijk \astgoed 20.000 20.000 20.000 20.000
5 3 Grondexploitatie - - - -
6 4 Bodemverontreiniging 30.000 30.000 30.000 30.000
7 5 Garantstelling en verstrekte leningen 140.000 140.000 140.000 140.000
8 6 Centrumplan Leende: 300.000 300.000 300.000 300.000
9 7 Pianschadeclaims 15.000 15.000 15.000 15.000
10 8 Rampenbestrijding bij grote rampen 50.000 50.000 50.000 50.000
11 9 Contracten en contractbeheer 25.000 20.000 15.000 15.000
12 10 Vennootschapsbelasting 50.000 25.000 25.000 25.000
13 11 Sociaal Domein 0 0 0 0
14
15 Totaal grootste risico's 930.000 900.000 895.000 895.000
16
17 Risico's met geringe impact
18 12 buffer voor opvangen overige risico's 200.000 200.000 200.000 200.000
19
20 Totaal buffer voor overige risico's 200.000 200.000 200.000 200.000
21
22 Totaal benodigd weerstandsvermogen 1.095.000 1.095.000 1.130.000 1.100.000
23 90% 90% 90% 90%
24 985.500 990.000 985.500 1.017.000