Naam Reusel-De Mierden
Code 1667
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 13040

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 406000.0
GR / Verbonden partijen Intergemeentelijke samenwerking 48.7926135520327 1684382.0 821854.0
Sociaal domein Participatiewet 50.0 200000.0 100000.0
Sociaal domein Jeugdzorg / Wmo 50.0 250000.0 125000.0

0
0 Samenvatting beschreven risico Onzeker bedrag Kans op Benodigde voordoen weerstand (Bedragen in €)
1 Grondexploitaties 406.000 Intergemeentelijke samenwerking 1.684.382 25%-50% 821.854 Participatiewet 200.000 50% 100.000 Jeugdzorg / Wmo 250.000 50% 125.000
2 1.453.000 Totaal


0
0 Jaarrekening Begroting Begroting 2016 2017 2018
1 Solvabiliteit 15,7% 13,6% 10,2% Netto schuldquote 81,4% 112,8% 108,1% Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte 79,1% 112,8% 108,2% leningen Grondexploitatie 43,2% 55,4% 38,1% Structurele exploitatieruimte 1,6% -2,5% 0,3% Belastingcapaciteit 94,1% 104,95% 103,9%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie / Bestemmingsplannen None None 783000.0
GR / Verbonden partijen Intergemeentelijke samenwerking None None 300000.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen None None None
GR / Verbonden partijen Claims Attero i.v.m. aanbod brandbaar huishoudelijk afval None None 0.0
Sociaal domein Sociaal domein 50.0 250000.0 125000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None 820000.0 0.0
Overig Gemeentelijke toekomst None None 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims intensieve dierhouderij 10.0 1000000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims intensieve dierhouderij afhandelingskosten 50.0 100000.0 50000.0
Kapitaalgoederen Strafrechtelijke verantwoordelijkheid onderhoud wegen None None 0.0
Overig Voorzieningen None None 0.0

0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


0
0 Samenvatting beschreven risico Benodigde weerstand (Bedragen in €)
1 Grondexploitaties 783.000 Intergemeentelijke samenwerking 300.000 Sociaal domein 125.000 Gemeentelijke toekomst 250.000 Intensieve dierhouderij 150.000
2 1.608.000 Totaal


0
0 Jaarrekening Begroting Begroting 2017 2018 2019
1 Solvabiliteit 16,7% 10,2% 21,1% Netto schuldquote 94,4% 108,1% 86,6% Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte 92,3% 108,2% 86,7% leningen Grondexploitatie 49,1% 38,1% 51,5% Structurele exploitatieruimte 0% 0,3% 0,0% Belastingcapaciteit 98,2% 103,9% 101,2%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 1678000.0
GR / Verbonden partijen Intergemeentelijke samenwerking None None 650000.0
Sociaal domein Sociaal domein None None 125000.0
Overig Intensieve dierhouderij None None 425000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Object Oppervl. Boekwaarde Aanduiding boekwaarde Waarde Basis waardeberekening Verschil
1 Landbouwgrond, geliberaliseerde pacht 28,9 ha €0 €2.023.000 289.000 m² x € 7,00 €2.023.000
2 Landbouwgrond, vaste pacht 120 ha €0 €4.200.000 1.200.000 m² x € 7,00 x 0,5 €4.200.000
3 Bossen, visvijver, landschapelementen 1.000 ha €0 €8.500.000 10.000.000 m² x 0,85 €8.500.000
4 Gemeentehuis/bibliotheek €2.278.321 Boekwaarde 31-12-2017 €3.275.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €996.679
5 Gemeentewerf €0 €461.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €461.000
6 Sportzaal Den Houtert Lage Mierde €0 €670.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €670.000
7 Sporthuis Reusel €2.359.485 Boekwaarde 31-12-2017 €2.536.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €176.515
8 Brede School Plus Lage Mierde (Opstap+Ster) €2.577.779 Boekwaarde 31-12-2017 €2.965.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €387.221
9 Basisschool De Akkerwinde Hooge Mierde €582.249 Boekwaarde 31-12-2017 €1.310.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €727.751
10 Basisschool St. Clemens Hulsel €7.989 Boekwaarde 31-12-2017 €571.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €563.011
11 Basisschool De Torelaar Reusel €375.225 Boekwaarde 31-12-2017 €1.224.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €848.775
12 Basisschool De Leilinde Reusel €1.745.870 Boekwaarde 31-12-2017 €2.846.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €1.100.130
13 Basisschool De Klimop Reusel €1.294.175 Boekwaarde 31-12-2017 €1.397.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €102.825
14 CC De Kei Reusel €74.516 Boekwaarde 31-12-2017 €739.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €664.484
15 Brandweerkazerne Reusel €188.283 Boekwaarde 31-12-2017 €340.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €151.717
16 Sportpark Den Hoek Reusel €645.339 Boekwaarde 31-12-2017 €2.907.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €2.261.661
17 Sportpark De Leeuwerik Hooge Mierde €235.572 Boekwaarde 31-12-2017 €741.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €505.428
18 Sportpark D'n Daalacker Lage Mierde €41.567 Boekwaarde 31-12-2017 €750.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €708.433
19 Sportpark 't Kantje Hulsel €59.985 Boekwaarde 31-12-2017 €653.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €593.015
20 Gildeterrein Broekkant Lage Mierde €0 €154.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €154.000
21 Woning Sportpark 1 Reusel €0 €252.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €252.000
22 Kinderdagverblijf Dooleg Reusel €139.915 Boekwaarde 31-12-2017 €408.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €268.085
23 Gronden Kleine Hoeven voormalige fase 2 €850.000 Boekwaarde 31-12-2017 €850.000 taxatie 2017 €0
24 €13.456.270 €39.772.000 €26.315.730


0
0 Samenvatting beschreven risico Benodigde weerstand (Bedragen in €)
1 Grondexploitaties 1.678.000 Intergemeentelijke samenwerking 650.000 Sociaal domein 125.000 Intensieve dierhouderij 425.000
2 Totaal 2.878.000


0 1 2 3 4
0 Begroting Kengetallen 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Solvabiliteit 34,1% 33,6% 33,4% 33,8%
2 Netto schuldquote 50,9% 59,3% 56,8% 58,8%
3 Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 50,9% 59,4% 56,8% 58,8%
4 Grondexploitatie 29,6% 34,2% 30,9% 29,3%
5 Structurele exploitatieruimte -2,0% -1,2% -0,1% 1,2%
6 Belastingdruk 98,42% 98,42% 98,42% 98,42%