Naam Roerdalen
Code 1669
Provincie Limburg
Inwonertal 20728

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Dividend/Rente Obligaties 8.70012908090318 22307715.0 1940800.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 29.4514767932489 3081000.0 907400.0
Sociaal domein Decentralisaties sociaal domein 80.0 270000.0 216000.0
Sociaal domein Open einde regeling 54.6954314720812 394000.0 215500.0
GR / Verbonden partijen Garanties met achtervang 1.00014126289024 21237000.0 212400.0
GR / Verbonden partijen Garanties zonder achtervang 5.0025706940874 1945000.0 97300.0
Dividend/Rente Financiering 49.9813502424469 53620.0 26800.0
Belasting Vennootschapsbelasting 13.6 175000.0 23800.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 40.2597402597403 7700.0 3100.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische risico's, publiekrechtelijk 103.174603174603 1260.0 1300.0

0 1 2 3
0 Risico Kwantificering (€) Kans % voor berekening Totaal (€)
1 Obligatie's Verbonden partijen Decentralisaties sociaal domein Open einde regeling Garanties met achtervang Garanties zonder achtervang Financiering Venootschapbelasting Planschade Juridische risico's, publiekrechterlijk 22.307.715 3.081.000 270.000 394.000 21.237.000 1.945.000 53.620 175.000 7.700 1.260 9% 33% 80% 63% 1% 5% 50% 25% 300% 1 geval p.j. 1.940.800 907.400 216.000 215.500 212.400 97.300 26.800 23.800 3.100 1.300
2 Eindtotaal 3.644.400


0 1 2
0 Risicoscore (= Risico X Kans)
1 0 < 3 minimaal
2 3 < 5 laag
3 5 < 10 gemiddeld
4 10 < 20 hoog
5 > 20 urgent


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Financiële kengetallen Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Norm Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 1. Netto schuldquote -23% -14% -8% < 90% -3% -3% -5%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor doorgeleende bedragen -21% -12% -6% < 90% -1% 0% -2%
3 2. Solvabiliteitsratio 58% 55% 52% > 50% 51% 50% 51%
4 3. Grondexploitatie -1,3% -0,9% -0,3% < 20% -0,3% -0,3% -0,3%
5 4. Structurele exploitatieruimte -2% -3% -1% > 0% 0% 0% 1%
6 5. Belastingcapaciteit 83% 85% 94% < 95% 95% 96% 96%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Dividend/Rente Obligatie's 10.0 22298999.0 2229899.9
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 27.0 2397900.0 647433.0
Overig Maatschappelijk Vastgoed 50.0 726000.0 363000.0
GR / Verbonden partijen Garantie's met achtervang 1.0 34000000.0 340000.0
Sociaal domein Decentralisaties sociaal domein 80.0 270000.0 216000.0
GR / Verbonden partijen Open einde regeling 50.0 370000.0 185000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 50.0 267787.0 133893.5
Overig Garantie's zonder achtervang 3.0 4198000.0 125940.0
Overig Financiering 50.0 61220.0 30610.0
Belasting Vennootschapbelasting 25.0 20000.0 5000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische risico's, publiek rechterlijk None None None
Informatieveiligheid Privacy None None None

0 1 2 3
0 Risico Kwantificering (€) Kans % voor berekening Totaal (€)
1 Obligatie'sVerbonden partijenMaatschappelijk VastgoedGarantie's met achtervangDecentralisaties sociaal domeinOpen einde regelingGrondexploitatiesGarantie's zonder achtervangFinancieringVennootschapbelastingJuridische risico's, publiek rechterlijkPrivacy (AVG) € 22.298.999€ 2.397.900€ 726.000€ 34.000.000€ 270.000€ 370.000€ 267.787€ 4.198.000€ 61.220€ 20.000 10%27%50%1%80%50%50%3%50%25% € 2.185.300€ 463.000€ 363.000€ 340.000€ 216.000€ 185.000€ 133.900€ 125.900€ 30.600€ 5.000pmpm
2 Eindtotaal € 4.047.700


0 1 2
0 Risicoscore (= Risico X Kans)
1 0 < 3 minimaal
2 3 < 5 laag
3 5 < 10 gemiddeld
4 10 < 20 hoog
5 > 20 urgent


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Financiële kengetallen Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Streef-waarden Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Ratio weerstandsvermogen 8,19 7,51 6,42 > 1 6,36 6,35 6,36
2 Netto schuldquote -15,30% 8% 6% < 90% 13% 16% 12%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor doorgeleende bedragen -18,30% 6% 8% < 90% 15% 18% 14%
4 Solvabiliteitsratio 55,60% 52% 47% > 50% 49% 51% 54%
5 Grondexploitatie -0,80% -0,30% 0,20% < 20% 0,10% 0,10% 0,10%
6 Structurele exploitatieruimte -2,00% -1% -0,30% > 0% 1,00% 1,80% 2,00%
7 Belastingcapaciteit 85,20% 94% 95% < 95% 96% 96% 96%
8 Omvang Alg. reserve (* € 1.000) 2.983 3.786 3.990 3.500 3.890 3.890 3.890


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Dividend/Rente Obligaties 9.0 22136000.0 1992240.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 27.0 3024600.0 816642.0
Sociaal domein Decentralisaties sociaal domein 80.0 540000.0 432000.0
Overig Maatschappelijk Vastgoed 50.0 721160.0 360580.0
GR / Verbonden partijen Garanties met achtervang 1.0 26000000.0 260000.0
GR / Verbonden partijen Open einde regeling 50.0 397000.0 198500.0
Overig Garanties zonder achtervang 3.0 3801000.0 114030.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 30.0 209976.0 62992.8
Belasting Vennootschapsbelasting 25.0 15000.0 3750.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische risico's, publiek rechterlijk None None None
Informatieveiligheid Privacy (AVG) None None None

0 1 2 3
0 Risico Kwantificering (€) Kans % voor berekening Totaal (€)
1 Obligatie's Verbonden partijen Decentralisaties sociaal domein Maatschappelijk Vastgoed Garantie's met achtervang Open einde regeling Garantie's zonder achtervang Grondexploitaties Vennootschapbelasting Juridische risico's, publiek rechterlijk Privacy (AVG) € 22.136.000 € 3.024.600 € 540.000 € 721.160 € 26.000.000 € 397.000 € 3.801.000 € 209.976 € 15.000 9% 27% 80% 50% 1% 50% 3% 30% 25% € 2.036.500 € 540.900 € 432.000 € 360.600 € 260.000 € 198.500 € 114.000 € 63.000 € 3.800 pm pm
2 Eindtotaal 64.611.166 38% € 4.009.300


0 1 2
0 Risicoscore (= Risico X Kans)
1 0 < 3 minimaal
2 3 < 5 laag
3 5 < 10 gemiddeld
4 10 < 20 hoog
5 > 20 urgent


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Financiële kengetallen Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Streefwaarden Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Ratio weerstandsvermogen 6,90 6,42 1,57 > 1 1,70 1,78 1,87
2 Netto schuldquote -10% 6,0% 0,1% < 90% 0,1% 0,1% 0,1%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor doorgeleende bedragen -13% 8,0% 8,0% < 90% 24,0% 29,1% 27,8%
4 Solvabiliteitsratio 52% 47,0% 43% > 50% 42% 41% 41%
5 Grondexploitatie -1,16% 0,2% -2,1% < 20% -2,2% -2,2% -2,1%
6 Structurele exploitatieruimte 0,3% -0,3% -0,1% > 0% 0,3% 1,3% 2,1%
7 Belastingcapaciteit 86% 95,0% 98% < 95% 98% 98% 98%
8 Omvang Alg. reserve (* € 1.000) 3.347 3.890 17.356 3.500 17.175 16.964 16.753