Naam Noord-Beveland
Code 1695
Provincie Zeeland
Inwonertal 7314

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Wegen 70.0 7000.0 4900.0
Aanbesteding Aanbesteding B&O 30.0 12000.0 3600.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidstelling vermogensschade 70.0 7000.0 4900.0
Informatieveiligheid Administratieve organisatie (waaronder interne controle) 30.0 1500.0 450.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds 90.0 270000.0 243000.0
Personeel Arbo-wetgeving 5.0 3000.0 150.0
Informatieveiligheid Archief (historisch archief) 5.0 500.0 25.0
ICT algemeen Automatisering 70.0 52500.0 36750.0
Informatieveiligheid Beveiligingsbeleid 50.0 5000.0 2500.0
Kapitaalgoederen Bluswatervoorziening 90.0 90000.0 81000.0
Bodemsanering Bodemsanering 50.0 100000.0 50000.0
Overig Disfunctioneren 10.0 5000.0 500.0
GR / Verbonden partijen Dubieuze debiteuren 50.0 25000.0 12500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Dwangsom bij niet tijdige beslissing 90.0 9000.0 8100.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Eigen risico verzekeringen 50.0 2500.0 1250.0
Energietransitie Energie 30.0 7500.0 2250.0
Belasting Fiscaliteit 50.0 395000.0 197500.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling leningen derden 30.0 1663060.0 498918.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke Regelingen 70.0 115000.0 80500.0
Kapitaalgoederen Gladheidbestrijding wegen 90.0 450.0 405.0
Kapitaalgoederen Huisvesting brandweer 90.0 27000.0 24300.0
Informatieveiligheid Informatievoorziening 70.0 17500.0 12250.0
Onderwijs Inkomsten Korczakschool 90.0 18000.0 16200.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische kosten 90.0 90000.0 81000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Kwijtscheldingsbeleid 90.0 22500.0 20250.0
Informatieveiligheid Meldplicht Datalekken 30.0 246000.0 73800.0
Kapitaalgoederen Milieu 10.0 1000.0 100.0
Kapitaalgoederen Onderhoud gebouwen 30.0 7500.0 2250.0
Kapitaalgoederen Openbaar groen 90.0 4500.0 4050.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 30.0 7500.0 2250.0
Informatieveiligheid Privacy 5.0 500.0 25.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Procesrisico bij besluitvorming 90.0 900.0 810.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtmatigheid 90.0 27000.0 24300.0
Dividend/Rente Rente 70.0 70000.0 49000.0
Kapitaalgoederen Riolering 40.0 7000.0 2800.0
GR / Verbonden partijen Samenwerking Zeeuwse Gemeenten 20.0 30000.0 6000.0
Kapitaalgoederen Speeltuinen 70.0 2100.0 1470.0
Kapitaalgoederen Sportvelden 70.0 3500.0 2450.0
Belasting Toeristenbelasting 90.0 225000.0 202500.0
Sociaal domein Uitkeringen 90.0 72000.0 64800.0
Kapitaalgoederen Uitvoering civieltechnische werken 70.0 10500.0 7350.0
Calamiteiten, rampen Uitvoering crisisplan 70.0 52500.0 36750.0
Overig Valkreek 30.0 14700.0 4410.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vandalisme en inbraak schoolgebouwen en gemeentelijke welzijnsaccommodaties 70.0 8750.0 6125.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vandalisme overig 90.0 9000.0 8100.0
Aanbesteding Vastgesteld aanbestedingsbeleid 30.0 30000.0 9000.0
Overig Verkiezingen 30.0 3000.0 900.0
Personeel Verlofstuwmeren 90.0 90000.0 81000.0
Belasting VPB 50.0 108000.0 54000.0
Personeel Wachtgeld ambtenaren 10.0 6000.0 600.0
Personeel Ziekteverzuim 90.0 90000.0 81000.0

0 1 2
0 K ans op een gebeurtenis Klasse Percentag e
1 Gemiddeld een keer per jaar Gemiddeld een keer per 2 jaar Gemiddeld een keer per 3 jaar Gemiddeld een keer per 4 jaar Gemiddeld een keer per 5 jaar Gemiddeld minder dan een keer per 5 jaar 5 4 3 2 1 0,5 90% 70% 50% 30% 10% 5%


0 1
0 Klasse Geldgevolg
1 1 2 3 4 5 x < € 50.000 € 50.000 < x < € 100.000 € 100.000 < x < € 150.000 € 150.000 < x < € 200.000 x > € 200.000


0 1
0
1
2


0 1 2 3 4
0 Kans Gevolg Incidenteel Structureel
1 Wegen 4,0 1 € 7.000 € -
2 Aanbesting B&O 2,0 1 € 12.000 € -
3 Aansprakelijkheidstelling vermogensschade 4,0 1 € 7.000 € -
4 Administratieve organisatie (waaronder interne controle) 2,0 1 € 1.500 € -
5 Algemene uitkering gemeente fonds 5,0 5 € - € 270.000
6 Arbo-wetgeving 0,5 2 € - € 3.000
7 Archief (historisch archief) 0,5 1 € 500 € -
8 Automatisering 4,0 2 € - € 52.500
9 Beveiligingsbeleid 3,0 1 € 5.000 € -
10 Bluswatervoorziening 5,0 3 € - € 90.000
11 Bodemsanering 3,0 5 € 100.000 € -
12 Disfunctioneren 1,0 2 € 5.000 € -
13 Dubieuze debiteuren 3,0 2 € 25.000 € -
14 Dwangsom bij niet tijdige beslissing 5,0 1 € - € 9.000
15 Eigen risico verzekeringen 3,0 1 € 2.500 € -
16 Energie 2,0 1 € 7.500 € -
17 Fiscaliteit 3,0 5 € 395.000 € -
18 Garantstelling leningen derden 2,0 5 € 1.663.060 € -
19 Gemeenschappelijke Regelingen 4,0 1 € 1.000 € 105.000
20 Gladheidbestrijding wegen 5,0 1 € - € 450
21 Huisvesting brandweer 5,0 1 € - € 27.000
22 Informatievoorziening 4,0 1 € - € 17.500
23 Inkomsten Korczakschool 5,0 1 € - € 18.000
24 Juridisch kosten 5,0 3 € - € 90.000
25 Kwijtscheldingsbeleid 5,0 1 € - € 22.500
26 Meldplicht Datalekken 2,0 5 € 246.000 € -


0 1 2 3 4
0 Milieu 1,0 1 € 1.000 € -
1 Onderhoud gebouwen 2,0 1 € 7.500 € -
2 Openbaar groen 5,0 1 € - € 4.500
3 Planschade 3,0 1 € 7.500 € -
4 Privacy 0,5 1 € 500 € -
5 Procesrisico bij besluitvorming 5,0 1 € 900 € -
6 Rechtmatigheid 5,0 1 € - € 27.000
7 Rente 4,0 3 € 70.000 € -
8 Riolering 4,0 1 € 7.000 € -
9 Samenwerking Zeeuwse Gemeenten 2,0 3 € 30.000 € -
10 Speeltuinen 4,0 1 € 2.100 € -
11 Sportvelden 4,0 1 € 3.500 € -
12 Toeristenbelasting 5,0 5 € - € 225.000
13 Uitkeringen 5,0 2 € - € 72.000
14 Uitvoering civieltechnische werken 4,0 1 € 10.500 € -
15 Uitvoering crisisplan 4,0 2 € - € 52.500
16 Valkreek 2,0 1 € 14.700 € -
17 Vandalisme en inbraak schoolgebouwen en gemeentelijke welzijnsaccommodaties 4,0 1 € 8.750 € -
18 Vandalisme overig 5,0 1 € - € 9.000
19 Vastgesteld aanbestedingsbeleid 2,0 3 € 30.000 € -
20 Verkiezingen 2,0 1 € 3.000 € -
21 Verlofstuwmeren 5,0 3 € - € 90.000
22 VPB 3,0 5 € - € 108.000
23 Wachtgeld ambtenaren 1,0 2 € 6.000 € -
24 Ziekteverzuim 5,0 3 € 90.000 € -


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Bedrag 5 x > € 200.000 2 3 2
1 4 € 150.000 < x < € 200.000 1
2 3 € 100.000 < x < € 150.000 2 1 4
3 2 € 50.000 < x < € 100.000 1 2 1 3 1
4 1 x < € 50.000 3 1 6 3 11 9
5 0,5 1 2 3 4 5 Kans


0 1
0 Omschrijving Begroting 2018
1 Vrije aanwendbaar deel algemene reserve € 5.326.892
2 Beschikbare weerstandscapaciteit € 5.326.892


0 1
0 Omschrijving Begroting 2018
1 Beschikbare weerstandscapaciteit Minus benodigde weerstandscapaciteit o.b.v. 80% zekerheid - Incidenteel - Structureel € 5.326.892 € 2.216.808 € 2.585.900
2 Totaal € 524.184
3 - Ratio Begroting 2018 1,1


0 1 2
0 W aarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A 2,0 < x Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F x < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 a. zonder correctie doorgeleende gelden <90% 1. Netto schuldquote b. met correctie doorgeleende gelden <90% 90-130% 90-130% >130% >130%
2
3 2. Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
4 3. Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
5 4. Structurele exploitatieruimte Begroting >0% Begroting = 0% Begroting <0%
6 5. Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


0 1 2 3 4 5 6
0 B egroting jaar 2018
1 Verloop van de kengetallen
2 Kengetallen: JR 2016 (T-1) % Begr. 2017 (T-1) % Begr. 2018 (T=0)% Mrj. Begr. 2019 (T+1)% Mrj. Begr. 2020 (T+2)% Mrj. Begr. 2021 (T+3)%
3 netto schuldquote 35,42 51,40 56,18 54,72 57,63 59,02
4 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 33,27 49,11 54,31 52,92 56,63 56,99
5 solvabiliteitsratio 57,67 42,55 45,49 46,25 46,18 47,34
6 structurele exploitatieruimte 9,32 -0,23 -0,51 -0,21 -0,21 -0,10
7 grondexploitatie 24,06 17,23 19,38 18,66 19,53 21,06
8 belastingcapaciteit 96,79 94,88 93,50 93,50 93,50 93,50


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Garantstelling leningen derden 30.0 5539486.66666667 1661846.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeente fonds 90.0 300000.0 270000.0
GR / Verbonden partijen VPB 50.0 None None
Belasting Toeristenbelasting 90.0 250000.0 225000.0
Personeel Verlofstuwmeren 50.0 180000.0 90000.0
Overig Bodemsanering 90.0 111111.111111111 100000.0
Dividend/Rente Rente 70.0 100000.0 70000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio 30.0 175000.0 52500.0
Sociaal domein Uitkeringen 30.0 240000.0 72000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridisch kosten 50.0 180000.0 90000.0
Calamiteiten, rampen Uitvoering crisisplan 70.0 75000.0 52500.0
ICT algemeen Automatisering 70.0 75000.0 52500.0
Personeel Ziekteverzuim 90.0 100000.0 90000.0
Onderwijs Inkomsten Korczakschool 90.0 11000.0 9900.0
GR / Verbonden partijen Samenwerking Zeeuwse Gemeenten 30.0 100000.0 30000.0
Aanbesteding Vastgesteld aanbestedingsbeleid 30.0 100000.0 30000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtmatigheid 90.0 30000.0 27000.0
Overig Dubieuze debiteuren 50.0 50000.0 25000.0
Belasting Kwijtscheldingsbeleid 90.0 25000.0 22500.0
ICT algemeen Informatievoorziening 70.0 25000.0 17500.0
Overig Planschade 50.0 15000.0 7500.0
Aanbesteding Aanbesting B&O 30.0 40000.0 12000.0
Overig Uitvoering civieltechnische werken 70.0 15000.0 10500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Dwangsom bij niet tijdige beslissing 90.0 10000.0 9000.0
Kapitaalgoederen Vandalisme en inbraak schoolgebouwen en gemeentelijke welzijnsaccommodaties 70.0 12500.0 8750.0
Overig Valkreek 30.0 14200.0 4260.0
Kapitaalgoederen Onderhoud gebouwen 30.0 25000.0 7500.0
Kapitaalgoederen Wegen 70.0 10000.0 7000.0
Kapitaalgoederen Riolering 70.0 10000.0 7000.0
Personeel Wachtgeld ambtenaren 10.0 60000.0 6000.0
Overig Disfunctioneren 10.0 50000.0 5000.0
Overig Milieu 10.0 10000.0 1000.0
Overig Beveiligingsbeleid 50.0 10000.0 5000.0
Overig Verkiezingen 30.0 10000.0 3000.0
Overig Vandalisme overig 90.0 10000.0 9000.0
Overig Sportvelden 70.0 5000.0 3500.0
Personeel Arbo-wetgeving 5.0 60000.0 3000.0
Overig Eigen risico verzekeringen 50.0 5000.0 2500.0
Overig Speeltuinen 70.0 3000.0 2100.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidstelling vermogensschade 70.0 10000.0 7000.0
Overig Openbaar groen 90.0 5000.0 4500.0
Overig Administratieve organisatie (waaronder interne controle) 30.0 5000.0 1500.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke Regeling De Betho 5.0 20000.0 1000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Procesrisico bij besluitvorming 90.0 1000.0 900.0
GR / Verbonden partijen Archief (historisch archief) 5.0 10000.0 500.0
Informatieveiligheid Privacy 5.0 10000.0 500.0
Overig Gladheidbestrijding wegen 90.0 500.0 450.0
Informatieveiligheid Meldplicht Datalekken 30.0 820000.0 246000.0
Belasting Fiscaliteit 50.0 790000.0 395000.0
Overig Energie 30.0 25000.0 7500.0
Overig Bluswatervoorziening 90.0 100000.0 90000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling RUD 70.0 25000.0 17500.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling GGD 70.0 25000.0 17500.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling de Bevelanden 70.0 150000.0 105000.0
GR / Verbonden partijen Kapitaallasten brandweer 90.0 18000.0 16200.0
Overig Huisvesting brandweer 90.0 30000.0 27000.0

0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A 2,0 < x Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F x < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 a. zonder correctie 1. Netto schuldquote b. met correctie doorgeleende gelden <90% doorgeleende gelden <90% 90-130% 90-130% >130% >130%
2
3 2. Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
4 3. Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
5 4. Structurele exploitatieruimte Begroting >0% Begroting = 0% Begroting <0%
6 5. Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


0 1 2
0 Kans op een gebeurtenis Klasse Percentage
1 Gemiddeld een keer per jaar Gemiddeld een keer per 2 jaar Gemiddeld een keer per 3 jaar Gemiddeld een keer per 4 jaar Gemiddeld een keer per 5 jaar Gemiddeld minder dan een keer per 5 jaar 5 4 3 2 1 0,5 90% 70% 50% 30% 10% 5%


0 1
0 Klasse Geldgevolg
1 1 2 3 4 5 x < € 50.000 € 50.000 < x < € 100.000 € 100.000 < x < € 150.000 € 150.000 < x < € 200.000 x > € 200.000


0 1
0
1
2


0 1 2 3 4
0 Onderwerp Kans Gevolg Incidenteel Structureel
1 Garantstelling leningen derden 2,0 5 € 1.661.846 € -
2 Algemene uitkering gemeente fonds 5,0 5 € - € 270.000
3 VPB 3,0 1 € - € -
4 Toeristenbelasting 5,0 5 € - € 225.000
5 Verlofstuwmeren 5,0 3 € - € 90.000
6 Bodemsanering 3,0 5 € 100.000 € -
7 Rente 4,0 3 € 70.000 € -
8 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio 4,0 2 € - € 52.500
9 Uitkeringen 5,0 2 € - € 72.000
10 Juridisch kosten 5,0 3 € - € 90.000
11 Uitvoering crisisplan 4,0 2 € - € 52.500
12 Automatisering 4,0 2 € - € 52.500
13 Ziekteverzuim 5,0 3 € 90.000 € -
14 Inkomsten Korczakschool 5,0 1 € - € 9.900
15 Samenwerking Zeeuwse Gemeenten 2,0 3 € 30.000 € -
16 Vastgesteld aanbestedingsbeleid 2,0 3 € 30.000 € -
17 Rechtmatigheid 5,0 1 € - € 27.000
18 Dubieuze debiteuren 3,0 2 € 25.000 € -
19 Kwijtscheldingsbeleid 5,0 1 € - € 22.500
20 Informatievoorziening 4,0 1 € - € 17.500
21 Planschade 3,0 1 € 7.500 € -
22 Aanbesting B&O 2,0 1 € 12.000 € -
23 Uitvoering civieltechnische werken 4,0 1 € 10.500 € -
24 Dwangsom bij niet tijdige beslissing 5,0 1 € - € 9.000
25 Vandalisme en inbraak schoolgebouwen en gemeentelijke welzijnsaccommodaties 4,0 1 € 8.750 € -
26 Valkreek 2,0 1 € 4.260 € -
27 Onderhoud gebouwen 2,0 1 € 7.500 € -
28 Wegen 4,0 1 € 7.000 € -
29 Riolering 4,0 1 € 7.000 € -
30 Wachtgeld ambtenaren 1,0 2 € 6.000 € -
31 Disfunctioneren 1,0 2 € 5.000 € -
32 Milieu 1,0 1 € 1.000 € -
33 Beveiligingsbeleid 3,0 1 € 5.000 € -
34 Verkiezingen 2,0 1 € 3.000 € -


0 1 2 3 4
0 Onderwerp Kans Gevolg Incidenteel Structureel
1 Vandalisme overig 5,0 1 € - € 9.000
2 Openbaar groen 5,0 1 € - € 4.500
3 Sportvelden 4,0 1 € 3.500 € -
4 Arbo-wetgeving 0,5 2 € - € 3.000
5 Eigen risico verzekeringen 3,0 1 € 2.500 € -
6 Speeltuinen 4,0 1 € 2.100 € -
7 Aansprakelijkheidstelling vermogensschade 4,0 1 € 7.000 € -
8 Administratieve organisatie (waaronder interne controle) 2,0 1 € 1.500 € -
9 Gemeenschappelijke Regeling De Betho 0,5 1 € 1.000 € -
10 Procesrisico bij besluitvorming 5,0 1 € 900 € -
11 Archief (historisch archief) 0,5 1 € 500 € -
12 Privacy 0,5 1 € 500 € -
13 Gladheidbestrijding wegen 5,0 1 € - € 450
14 Meldplicht Datalekken 2,0 5 € 246.000 € -
15 Fiscaliteit 3,0 5 € 395.000 € -
16 Energie 2,0 1 € 7.500 € -
17 Bluswatervoorziening 5,0 3 € - € 90.000
18 Gemeenschappelijke regeling RUD 4,0 1 € - € 17.500
19 Gemeenschappelijke regeling GGD 4,0 1 € - € 17.500
20 Gemeenschappelijke regeling de Bevelanden 4,0 4 € - € 105.000
21 Kapitaallasten brandweer 5,0 1 € - € 16.200
22 Huisvesting brandweer 5,0 1 € - € 27.000


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Bedrag 5 x > € 200.000 2 2 2
1 4 € 150.000 < x < € 200.000 1
2 3 € 100.000 < x < € 150.000 2 1 4
3 2 € 50.000 < x < € 100.000 1 2 1 3 1
4 1 x < € 50.000 3 1 6 4 10 10
5 0,5 1 2 3 4 5 Kans


0 1
0 Omschrijving Begroting 2019
1 Vrije aanwendbaar deel algemene reserve € 5.381.713
2 Beschikbare weerstandscapaciteit € 5.381.713


0 1
0 Omschrijving Begroting 2019
1 Beschikbare weerstandscapaciteit Minus benodigde weerstandscapaciteit o.b.v. 80% zekerheid - Incidenteel - Structureel € 5.381.713 € 2.207.485 € 2.561.100
2 Totaal € 613.128
3 - Ratio Begroting 2019 1,1


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting jaar 2019
1 Verloop van de kengetallen
2 Kengetallen: JR 2017 (T-1) % Begr. 2018 (T-1) % Begr. 2019 (T=0)% Mrj. Begr. 2020 (T+1)% Mrj. Begr. 2021 (T+2)% Mrj. Begr. 2022 (T+3)%
3 netto schuldquote 43,72 54,31 53,51 56,49 53,20 49,84
4 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 43,72 54,31 53,51 56,49 53,20 49,84
5 solvabiliteitsratio 51,15 45,49 43,63 42,37 41,60 41,86
6 structurele exploitatieruimte 3,01 -1,34 -0,26 -0,06 -0,04 0,66
7 grondexploitatie 18,95 19,38 15,00 11,69 8,20 5,29
8 belastingcapaciteit 93,91 93,50 93,76 93,76 93,76 93,76


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds 90.0 450000.0 405000.0
GR / Verbonden partijen Hogere bijdragen GR's 90.0 270000.0 243000.0
Belasting Fiscaliteit 70.0 553000.0 387100.0
GR / Verbonden partijen Overheveling taken Rijk naar gemeente 70.0 175000.0 122500.0
Sociaal domein Tekorten door open eind regelingen (P-wet, etc) 70.0 175000.0 122500.0
Bodemsanering Bodemsanering 50.0 100000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische kosten 50.0 90000.0 45000.0
Personeel Ziekteverzuim 90.0 90000.0 81000.0
Overig Bluswatervoorziening 70.0 70000.0 49000.0
Informatieveiligheid Meldplicht datalekken 70.0 246000.0 172200.0

0 1 2
0 K ans op een gebeurtenis Klasse Percentage
1 Gemiddeld een keer per jaar Gemiddeld een keer per 2 jaar Gemiddeld een keer per 3 jaar Gemiddeld een keer per 4 jaar Gemiddeld een keer per 5 jaar Gemiddeld minder dan een keer per 5 jaar 5 4 3 2 1 0,5 90% 70% 50% 30% 10% 5%


0 1
0 Klasse Geldgevolg
1 1 2 3 4 5 x < € 50.000 € 50.000 < x < € 100.000 € 100.000 < x < € 150.000 € 150.000 < x < € 200.000 x > € 200.000


0 1
0
1
2


0 1 2
0 Tabel beoordeling weerstandsvermogen
1 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
2 A 2,0 < x Uitstekend
3 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
4 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
5 D 0,8 < x < 1,0 Matig
6 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
7 F x < 0,6 Ruim onvoldoende


0
0 Top 10 hoogste risico's Risico Kans Gevolg Risico Incidenteel Invloed structureel Invloed 0,00% 26,45% 1. Algemene uitkering gemeente fonds 5,0 5 25 € € 450.000,00 Door het grillige verloop van het beleid van het Rijk met betrekking tot de uitkering uit het gemeentefonds en de herverdeling van het gemeentefonds w aarmee in 2020 een aanvang w ordt gemaakt blijft de uitkering moeilijk in te schatten. Risico verminderen door: Monitoring van ontw ikkeling binnen het Gemeentefonds om snel te kunnen bijsturen. De gemeente heeft nauw elijks invloed op de hoogte van de Algemene Uitkering, omdat deze w ordt berekend middels demografische gegevens w aar de gemeente geen invloed op heeft. 0,00% 15,87% 2.Hogere bijdragen GR's 5,0 5 25 € € 270.000,00 De VRZ, de Bevelanden, Betho, RUD en GGD zijn ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling. De kosten van de uitvoering w orden middels een verdeelsleutel onder de deelnemers verdeeld. Als de sleutel van de uitvoeringskosten w ijzigt dan heeft dit invloed op de huidige uitvoeringsbudgetten. Risico verminderen door: Reserveren middelen. Middels planning- en controlcyclus budgetten monitoren. Elke gemeente die deelneemt in het bestuur kan middels ziensw ijze van de raad invloed uitoefenen. Echter afhankelijk van de besturen van de GR's w elke uiteindelijk over de budgetten besluiten nemen. 43,21% 0,00% 3.Fiscaliteit 4,0 5 20 € 553.000,00 € Door nieuw e jurisprudentie met betrekking tot BTW bestaat de kans dat fiscale voordelen bij investeringen mogelijk w ijzigen. Risico verminderen door: Door specialistische fiscale kennis in te kopen w ordt het risico verminderd. 0,00% 10,29% 4.Overheveling taken Rijk naar gemeente 4,0 5 20 € € 175.000,00 Met regelmaat w orden taken door het Rijk overgeheveld naar lagere overheden w aarbij het risico aanw ezig is dat de daarbij behorende vergoedingen vanuit het Rijk niet voldoende zijn om de kosten te dekken. Risico verminderen door: Tijdig signaleren dat deze problematiek ontstaat en rapporteren aan het college met bijbehorende voorstellen hoe deze extra kosten gedekt kunen w orden. 0,00% 10,29% 5. Tekorten door openeind regelingen (P-wet, etc) 4,0 5 20 € € 175.000,00 Er is herstel zichtbaar. Daarnaast ondervinden w e inmiddels w el effect op de instroom door het feit dat inw oners de maximale WW periode hebben bereikt en nu aangew ezen zijn op bijstand (P-w et). Dit resulteert in een toename van het uitkeringsbestand P-w et terw ijl de uitstroom WW toch w at achterblijft bij de economische verw achting. Los daarvan dient rekening te w orden gehouden met een korting op het budget P-w et/inkomensdeel. Dit betekent voor de gemeente een financieel risico! Risico verminderen door: Tijdig signaleren dat deze problematiek ontstaat en rapporteren aan het college met bijbehorende voorstellen hoe deze extra kosten gedekt kunen w orden. 7,81% 0,00% 6.Bodemsanering 3,0 5 15 € 100.000,00 € De gemeente is het eerste aanspreekpunt bij bodemverontreiniging binnen de kernen. Hierbij kunnen zich urgente situaties voordoen, die de gemeente noodzaken tot sanering of beheersmaatregelen. Risico verminderen door: Door jaarlijks een bedrag te reserveren 0,00% 5,29% 7.Juridische kosten 3,0 5 15 € € 90.000,00 Door het inhuren van experts voor juridische aangelegenheden zijn de kosten voor de gemeente hoog. Dit w egens toenemende juridisering van de maatschappij. Risico verminderen door: Juridische kw aliteitszorg, scholing en training. Afw eging maken om personeel op te leiden of nieuw personeel aannemen of eventueel uitbesteden. 7,03% 0,00% 8. Ziekteverzuim 5,0 3 15 € 90.000,00 € Ziekteverzuim van w erknemers kan tot hogere personeelskosten voor de gemeente leiden als deze de ingecalculeerde kosten overstijgen. Risico verminderen door: Arbobeleid is aanw ezig. Periodiek voorlichting hierover geven, ter preventie. 0,00% 4,11% 9. Bluswatervoorziening 4,0 3 12 € € 70.000,00 De gemeente is verantw oordelijk voor de blusw atervoorziening, er is een concept plan gereed met diverse alternatieven met verschillende financiele gevolgen. Risico verminderen door: De financiele gevolgen zijn afhankelijk van w elk alternatief w ordt besloten, hiervoor structureel dekking zoeken 19,22% 0,00% 10. Meldplicht datalekken 4,0 3 12 € 246.000,00 € Bij overtreding van de meldplicht datalekken uit de Wbp kan de Autoriteit Persoonsgegevens een bestuurlijke boete opleggen. Deze bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste het bedrag van de zesde categorie van artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Dat is per 1 januari 2016 maximaal 820.000 euro. Indien de overtreding niet opzettelijk is gepleegd en er geen sprake is van ernstig verw ijtbare nalatigheid, dan zal de Autoriteit Persoonsgegevens eerst een bindende aanw ijzing opleggen voorafgaand aan eventuele oplegging van een bestuurlijke boete. Bij het opleggen van een bestuurlijke boete houdt de Autoriteit Persoonsgegevens rekening met alle omstandigheden van het geval. Een omstandigheid van het geval kan bestaan uit het feit dat de gegevens w aarover het gaat niet door derden zijn ingezien. Risico verminderen door: Beveiligingsmaatregelingen invoeren en medew erkers bew ust laten w orden van risico's van het niet nakomen van de meldplicht datalekken. 22,72% 27,69% Overige risico's € 290.776,00 € 471.100,00 Deze risico's hebben een lager risico en hebben een lagere impact omdat het om een verspreiding gaat van diverse kleinere risico's.
1 100,00% 100,00% € 1.279.776 € 1.701.100 80% 80% € 1.023.821 € 1.360.880