Naam Twenterand
Code 1700
Provincie Overijssel
Inwonertal 33903

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Het onvoldoende realiseren van kanteling en transformatie 80.0 2000000.0 1600000.0
Sociaal domein Huishoudelijke ondersteuning 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Open einde regelingen None None None
Sociaal domein (Bijzondere) bijstand / bestuursakkoord statushouders 50.0 500000.0 250000.0
Overig Twentse visie op vervoer 50.0 500000.0 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Optreden majeure procesfout of incident 20.0 500000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Samenwerkingsaspecten 25.0 500000.0 125000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wijzigingen in wetgeving en verdeelmodellen 40.0 250000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen SW bedrijven vergen extra steun 20.0 1000000.0 200000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud gemeentelijke gebouwen 40.0 250000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Uitvoeringsprogramma evenementen-, bouw- en milieuvergunningen 2.0 1000000.0 20000.0
Bodemsanering Bodem 25.0 300000.0 75000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet voldoen aan BIG 20.0 200000.0 40000.0
Informatieveiligheid Niet (tijdig) voldoen aan meldplicht informatielekken 20.0 820000.0 164000.0
Gemeentefonds Uitkering gemeentefonds None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Regelgeving en BBV None None 50000.0
Dividend/Rente Treasury 5.0 100000.0 5000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Opduiken van onbekende afspraken met gevolgen 5.0 500000.0 25000.0
Grondexploitatie Grondgerelateerde problemen None None 50000.0
Overig Risico's samenhangend met economische ontwikkelingen None None None
Grondexploitatie Omvang bedrijfsterrein prognoses en woningbouwcontingent None None 50000.0

0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5


0 1 2 3 4 5 6 7
0
1
2
3
4


0 1 2 3
0 Kengetallen Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 Netto schuldquote 49,18% 40,47% 38,01%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 35,70% 27,42% 34,13%
3 Solvabiliteitsratio 29,69% 26,36% 24,14%
4 Structurele exploitatieruimte -0,58% -1,52% -0,24%
5 Grondexploitatie 13,43% 8,97% 8,28%
6 Belastingcapaciteit 90,30% 93,65% 95,98%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Het onvoldoende realiseren van kanteling en bijsturingsmaatregelen 60.0 1000000.0 600000.0
Sociaal domein Huishoudelijke ondersteuning 15.0 100000.0 15000.0
Sociaal domein Open einde regelingen 50.0 1000000.0 500000.0
Overig Twentse visie op vervoer 75.0 500000.0 375000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Optreden majeure procesfout of incident 20.0 500000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Samenwerkingsaspecten 25.0 500000.0 125000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wijzigingen in wetgeving en verdeelmodellen 75.0 250000.0 187500.0
Sociaal domein SW bedrijven vergen extra steun 20.0 1000000.0 200000.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed 40.0 400000.0 160000.0
Overig Uitvoeringsprogramma evenementen-, bouw- en milieuvergunningen 5.0 1000000.0 50000.0
Bodemsanering Bodem 20.0 300000.0 60000.0
Grondexploitatie Ruimtelijke ontwikkelingen 50.0 260000.0 130000.0
Informatieveiligheid Niet voldoen aan BIG / AVG 20.0 820000.0 164000.0
Overig Regelgeving en BBV 10.0 100000.0 10000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Opduiken van onbekende afspraken met gevolgen 5.0 500000.0 25000.0

0 1
0 Accommodaties/gebouwen Areaal [stuks]
1 Afvalbrengpunt 1
2 Begraafplaatsen 6
3 Buitensportaccommodaties 6
4 Binnensportaccommodaties 5
5 Gemeentelijke huisvesting 2
6 Hertenkampen 3
7 Monumentale gebouwen 8
8 Rioolgemalen 2
9 Zwembaden 2
10 Diverse 11


0 1
0 Bomen buiten bebouwde kom 12.890 stuks
1 Oppervlakte openbaar groen binnen bebouwde kom 126 ha.
2 Oppervlakte openbaar groen buiten bebouwde kom 29 ha.
3 Hagen binnen bebouwde kom 12,3 km
4 Hagen buiten bebouwde kom 1,9 km


0 1
0 Civieltechnische kunstwerken Areaal [stuks]
1 Bruggen/viaducten 44
2 Tunnels 3
3 Duikers 6


0 1
0 Riolering Areaal
1 Gemengde riolering 142 km
2 Regenwaterriool 30 km
3 Pers-/drukleiding 159 km
4 Rioolgema-len,tunnelgemalen,bergbezinkbassins ,drainagege-malen en vijvergemalen. 55 stuks
5 Minigemalen 702 stuks


0
0 Omschrijving 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B
1 Onderhoud 116.389 200.404 204.412 206.460 208.550 208.550 Reserve groot onderhoud 2.688 1.637 762 762 762 762 836.300 935.904 980.969 1.049.405 1.045.185 1.045.185 Kapitaallasten Totaal 955.376 1.137.945 1.186.143 1.256.627 1.254.497 1.254.497
2


0 1 2 3
0 Omschrijving Stand 31-12-2017 rekening Stand 31-12-2018 begroot Stand 31-12-2019 begroot
1 Algemene Risico Reserve Reserve minimabeleid Reserve Sociaal Domein Reserve risico's grondbedrijf € 4.250.000 € 400.932 € 4.208.138 € 1.000.000 € 4.250.000 € 320.000 € 1.878.137 € 1.000.000 € 3.791.040 € 240.000 € 1.853.138 € 1.000.000
2 Totaal € 9.859.070 € 7.448.137 € 6.884.178


0 1 2 3 4 5 6 7
0 2 Huishoudelijke ondersteuning3 Open einde' regelingen4 Twentse visie op vervoer6 Samenwerkingsaspecten11 Bodem12 Ruimtelijke ontwikkelingen13 Niet voldoen aan BIG / AVG14 Regelgeving en BBV15 Opduiken van onbekende afspraken met gevolgen impact kans vereist weerstandsvermogen
1 Risico's in euro's oeli/s d imago
2 1 Het onvoldoende realiseren van kanteling en bijsturingsmaatregelen5 Optreden majeure procesfout of incident7 Wijzigingen in wetgeving en verdeelmodellen8 SW bedrijven vergen extra steun9 Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed10 Uitvoeringsprogramma evenementen-, bouw- en milieuvergunningen € 1.000.000€ 100.000€ 1.000.000€ 500.000€ 500.000€ 500.000€ 250.000€ 1.000.000€ 400.000€ 1.000.000€ 300.000€ 260.000€ 820.000€ 100.000€ 500.000 ssssiisiiiiiiii 767675445333423 88 7 60%4 15%5 50%6 75%9 20%8 25%5 75%4 20%7 40%5%3 20%6 50%8 20%2 10%5% € 1.200.000€ 30.000€ 1.000.000€ 750.000€ 100.000€ 125.000€ 375.000€ 200.000€ 160.000€ 50.000€ 60.000€ 130.000€ 164.000€ 10.000€ 25.000
3 Totaal € 4.379.000


0 1 2 3
0 Kengetallen Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 Netto schuldquote 46,74% 38,01% 40,77%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 34,38% 25,20% 35,15%
3 Solvabiliteitsratio 30,96% 24,14% 24,61%
4 Structurele exploitatieruimte -1,32% -0,24% -1,29%
5 Grondexploitatie 11,61% 8,28% 7,02%
6 Belastingcapaciteit 93,86% 95,98% 97,03%


0
0 Omschrijving 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B
1 Onderhoud 1.193.742 1.180.765 1.180.765 1.181.170 1.011.588 1.012.017 345.553 478.597 132.058 129.735 117.521 114.290 Kapitaallasten Totaal 1.539.296 1.659.362 1.312.823 1.310.906 1.129.109 1.126.307
2


0 1
0 Wegen/verharding Areaal
1 Lengte weg binnen bebouwde kom 250 km
2 Lengte weg buiten bebouwde kom 188 km
3 Oppervlakte elementenverharding 119 ha.
4 Oppervlakte asfaltverharding 116 ha.


0 1
0 Openbare Verlichting Areaal [stuks]
1 Lichtmasten/armaturen binnen bebouwde kom 6375
2 Lichtmasten/armaturen buiten bebouwde kom 692


0
0 Omschrijving 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B
1 Onderhoud 93.355 88.630 88.630 88.630 88.630 88.630 Reserve groot onderhoud 284.957 400.167 617.233 489.863 1.380.817 441.194 1.284.751 1.288.320 1.043.493 1.021.688 1.000.161 981.283 Kapitaallasten Totaal 1.663.063 1.777.117 1.749.356 1.600.181 2.469.608 1.511.107
2


0 1
0 Omschrijving 2016 R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B
1 Onderhoud Reserve groot onderhoud Kapitaallasten Totaal 3.314 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 16.394 33.372 41.094 7.947 181.526 181.526 26.138 25.808 23.349 23.030 22.711 22.392
2 45.846 76.430 81.693 48.227 221.487 221.168


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Het onvoldoende realiseren van kanteling en bijsturingsmaatregelen 60.0 1000000.0 600000.0
Sociaal domein Huishoudelijke ondersteuning 80.0 200000.0 160000.0
Sociaal domein Open einde regelingen 50.0 1000000.0 500000.0
Overig Twentse visie op vervoer 25.0 100000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Optreden majeure procesfout of incident 20.0 500000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Samenwerkingsaspecten 25.0 500000.0 125000.0
Overig Wijzigingen in wetgeving en verdeelmodellen 75.0 500000.0 375000.0
Sociaal domein SW bedrijven vergen extra steun 20.0 1000000.0 200000.0
Informatieveiligheid Kwetsbaarheid informatiesystemen 70.0 750000.0 525000.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed 35.0 400000.0 140000.0
Overig Uitvoeringsprogramma evenementen-, bouw- en milieuvergunningen 5.0 1000000.0 50000.0
Bodemsanering Bodem 15.0 400000.0 60000.0
Kapitaalgoederen Ruimtelijke ontwikkelingen 20.0 300000.0 60000.0
Informatieveiligheid Niet voldoen aan BIG / AVG 10.0 250000.0 25000.0
Overig Regelgeving en BBV 25.0 500000.0 125000.0
Overig Opduiken van onbekende afspraken met gevolgen 10.0 500000.0 50000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 15.0 1600000.0 240000.0

Omschrijving Stand 31-12-2018 Stand 31-12-2019 Stand 31-12-2020
rekening begroot begroot
Algemene Risico Reserve € 4.814.656 € 3.124.129 € 2.739.129
Reserve minimabeleid € 195.399 € 70.399 € -
Reserve Sociaal Domein € 3.049.316 € 4.315.622 € 2.765.622
Reserve risico's grondbedrijf € 1.000.000 € 1.000.000 € 850.000
Totaal € 9.059.371 € 8.510.150 € 6.354.751


Tabel Risico's
impact kans vereist weerstandsvermogen
i/s doel imago
Risico's in euro's
1 Het onvoldoende realiseren van kanteling en bijsturingsmaatregelen € 1.000.000 s 7 7 60% € 1.200.000
2 Huishoudelijke ondersteuning € 200.000 s 6 4 80% € 320.000
3 Open einde' regelingen € 1.000.000 s 7 7 50% € 1.000.000
4 Twentse visie op vervoer € 100.000 s 7 7 25% € 50.000
5 Optreden majeure procesfout of incident € 500.000 i 7 9 20% € 100.000
6 Samenwerkingsaspecten € 500.000 i 5 8 25% € 125.000
7 Wijzigingen in wetgeving en verdeelmodellen € 500.000 s 5 5 75% € 750.000
8 SW bedrijven vergen extra steun € 1.000.000 i 4 9 20% € 200.000
9 Kwetsbaarheid informatiesystemen € 750.000 i 9 8 70% € 525.000
10 Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed € 400.000 i 5 7 35% € 140.000
11 Uitvoeringsprogramma evenementen-, bouw- en milieuvergunningen € 1.000.000 i 3 8 5% € 50.000
12 Bodem € 400.000 i 3 3 15% € 60.000
13 Ruimtelijke ontwikkelingen € 300.000 i 3 6 20% € 60.000
14 Niet voldoen aan BIG / AVG € 250.000 i 4 8 10% € 25.000
15 Regelgeving en BBV € 500.000 i 2 2 25% € 125.000
16 Opduiken van onbekende afspraken met gevolgen € 500.000 i 2 8 10% € 50.000
17 Grondexploitaties € 1.600.000 i 3 6 15% € 240.000
Totaal € 5.020.000


Kengetallen Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Netto schuldquote 58,67% 40,77% 55,90% 52,92% 56,61% 57,69%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 39,21% 35,15% 42,72% 41,29% 45,03% 46,63%
Solvabiliteitsratio 29,54% 24,61% 22,73% 23,82% 22,80% 24,43%
Structurele exploitatieruimte -0,49% -1,29% -2,03% -0,59% -2,23% -0,98%
Grondexploitatie 13,59% 7,02% 7,09% 2,59% 1,11% 0,07%
Belastingcapaciteit 93,91% 97,03% 97,81% 101,64% 105,14% 106,28%


Wegen/verharding Areaal
Lengte wegen 436 km
oppervlakte verharding 236 ha.


Financieel overzicht: Wegen
Omschrijving R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
Onderhoud 1.185.480 1.262.453 1.112.837 1.133.629 1.154.836 1.176.732
Kapitaallasten 209.518 214.443 259.614 312.801 366.206 366.206
Totaal 1.394.998 1.476.896 1.372.451 1.446.430 1.521.042 1.542.938


Openbare Verlichting Areaal
Lichtmasten/armaturen  
7.211 stuks


Financieel overzicht: Openbare verlichting
Omschrijving R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
Onderhoud 8.952 30.472 30.546 30.623 30.623 30.623
Kapitaallasten 39.413 57.707 56.690 55.674 54.658 54.658
Totaal 48.365 88.179 87.236 86.297 85.281 85.281


Accommodaties/gebouwen Areaal
aantal accommodaties/gebouwen 41
Civieltechnische kunstwerken  Areaal
aantal kunstwerken 54


Financieel overzicht: Gebouwen
Omschrijving R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
Onderhoud 63.768 88.630 87.556 88.342 89.144 90.387
Mutatie reserve/voorziening groot onderhoud 214.616 489.863 1.459.546 484.996 946.818 228.576
Kapitaallasten 1.308.709 1.021.688 490.052 481.744 463.357 462.773
Totaal 1.587.093 1.600.181 2.037.154 1.055.082 1.499.319 781.736
Financieel overzicht: Bruggen en kunstwerken
Omschrijving R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
Onderhoud 2.037 17.250 17.947 18.306 18.672 18.719
Mutatie reserve/voorziening groot onderhoud 34.523 7.947 128.136 27.615 82.576 25.363
Kapitaallasten 20.815 23.030 21.558 21.239 20.920 20.920
Totaal 57.375 48.227 167.641 67.160 122.168 65.002


Openbaar groen Areaal
bomen 25.810 stuks
hagen 15,6 km
oppervlakte openbaar groen 155 ha.


Financieel overzicht: Openbaar groen
Omschrijving R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
Onderhoud 1.655.856 1.691.722 1.808.360 1.832.468 1.857.059 1.884.325
Kapitaallasten 24.747 22.142 26.579 22.578 13.011 13.011
Totaal 1.680.603 1.713.864 1.834.938 1.855.046 1.870.071 1.897.336


Riolering Areaal
vrij verval riolering 219 km
(mini)gemalen 762 stuks


Financieel overzicht: Riolering
Omschrijving R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023
Onderhoud 98.828 206.460 237.150 241.894 246.731 231.099
Mutatie reserve/voorziening groot onderhoud 0 762 2.131 417 0 1.312
Kapitaallasten 865.356 1.049.405 1.031.895 1.020.371 1.007.952 996.449
Totaal 964.184 1.256.627 1.271.176 1.262.682 1.254.683 1.228.860


Speeltoestellen Areaal
aantal speeltoestellen 551 stuks


1. Begrotingstotaal € 94.724.000
2. Wettelijk percentage 20%
3. Renterisiconorm (1x2) € 18.944.800
4. Renteherzieningen € 0
5. Aflossingen € 9.411.635
6. Bedrag van renterisico (4+5) € 9.411.635
7. Ruimte onder renterisiconorm € 9.533.165
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er wordt voldaan aan de eisen zoals in de wet FIDO zijn gesteld.


Omschrijving Bedrag
Lening Zonnepark BV € 6.634.426
Lening Activiteitencentrum € 4.290.684
Achtergestelde lening Vitens € 345.058
BAGL GR Vechtdal € 932.591
Lening tennisvereinging Den Ham 2002 € 3.398
Renteloze lening tafeltennisverenigi € 9.076
Peuterspeelzaal 2002 € 200.513
Startersleningen € 984.243
Hypotheekverstrekkingen ambtenaren € 3.514.337
Lening korfbalvereniging TOP € 17.500
Lening Voorwaarts 2013 € 12.000
Lening St.Kulturhus De Klaampe € 171.454
€ 17.115.278


Boekwaarde vaste activa € 96.387.464
Vaste financieringsmiddelen
Reserves € 29.312.637
Voorzieningen € 12.761.696
Langlopende leningen € 47.232.898
Totaal financieringsmiddelen € 89.307.230
Gefinancierd met vlottende middelen € 7.080.234


Bedrag Gemiddelde rente Invloed op gem.rente
Stand per 1 januari 2020 € 47.232.898 1,480%
Nieuwe leningen € 5.000.000
Reguliere aflossingen € 9.411.635 0,262%
Vervroegde aflossingen € 0
Stand per 31 december 2020 € 42.821.263 1,218%


Woningbouw
complex Boekwaarde 31-12-2017 Mutaties 2018 Boekwaarde 31-12-2018 Nog te maken kosten Nog te realiseren opbrengsten Genomen winst Verwacht resultaat
Poorthuis 570.980 -15.195 555.785 9.706 77.960 487.531
Kruidenwijk III 299.251 -130.762 168.489 721.460 3.213.483 574.027 -2.897.561
Vroomshoop centrum -371.464 804.473 433.009 572.198 1.107.435 229.884 -332.112
Zuidmaten oost 2.750.532 177.909 2.928.441 3.195.200 6.050.894 72.747
Smithoek 319.819 -1.178 318.642 666.142 865.117 119.667
Restkavels woningbouw 687.122 -208.665 478.457 13.057 727.657 337.980 -574.123
Totaal 4.256.240 626.583 4.882.823 5.177.763 12.042.546 1.141.891 -3.123.852
Bedrijventerreinen
complex Boekwaarde 31-12-2017 Mutaties 2018 Boekwaarde 31-12-2018 Nog te maken kosten Nog te realiseren opbrengsten Genomen winst Verwacht resultaat
Oosterweilanden 3.101.391 385.857 3.487.248 6.599.387 9.932.875 153.760
Almeloseweg Oost 2.513.249 604.115 3.117.364 560.480 4.305.520 997.187 -1.624.863
Garstelanden IV 723.407 -20.632 702.775 1.657.526 2.264.958 22.847 72.496
Restkavels bedrijven 351.117 16.008 367.125 41.602 784.685 105.784 -481.742
Totaal 6.689.164 985.348 7.674.512 8.858.995 17.288.038 1.125.818 -1.880.349
totaal 10.945.404 14.036.758 29.330.584 -5.004.201


2018 2019 2020
Omschrijving Raming Realisatie Raming Raming
Afvalstoffenheffing € 1.921.074 € 1.976.864 € 2.092.571 € 2.145.706
Begraafplaatsrechten € 580.000 € 644.072 € 580.000 € 580.000
Forensenbelasting € 5.000 € 5.024 € 5.000 € 5.000
Hondenbelasting € 172.000 € 172.502 € 0 € 0
Leges burgerzaken € 569.370 € 553.494 € 432.870 € 418.070
Leges omgevingsvergunning € 520.000 € 787.320 € 669.500 € 669.500
OZB eigenaren woning € 3.440.228 € 3.558.842 € 4.300.285 € 4.515.299
OZB eigenaren niet-woning € 1.089.764 € 1.028.024 € 1.362.205 € 1.430.315
OZB gebruikers niet-woning € 716.008 € 706.389 € 895.010 € 939.761
Rioolheffing € 3.432.562 € 3.467.311 € 3.297.762 € 3.432.464
Toeristenbelasting € 45.000 € 57.476 € 45.000 € 4.500


Overzicht van de taakvelden die geheel of deels in de heffing worden meegenomen
Afvalstoffenheffing Lasten taakveld Overhead (0.4) BTW Totale lasten Heffing Overige baten (0.8) Totale baten Kosten dekkendheid
7.3 Afval 2.093.970 400.000 427.575 2.921.545 -2.145.706 -858.839 -3.004.545 102,84%
6.3 Inkomensregelingen 83.000 83.000 -2,84%
Totaal 2.176.970 400.000 427.575 3.004.545 -2.145.706 -858.839 -3.004.545 100,00%


Overzicht van de taakvelden die geheel of deels in de heffing worden meegenomen
Begraafrechten Lasten taakveld Overhead (0.4) BTW Totale lasten Heffing Overige baten (0.8) Totale baten Kosten dekkendheid
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 546.632 250.000 796.632 -580.000 -11.625 -591.625 74,27%
Totaal 546.632 250.000 - 796.632 -580.000 -11.625 -591.625 74,27%


Overzicht van de taakvelden die geheel of deels in de heffing worden meegenomen
Rioolheffing Lasten taakveld Overhead (0.4) BTW Totale lasten Heffing Overige baten (0.8) Totale baten Kosten dekkendheid
7.2 Riolering 3.674.361 555.900 228.170 4.458.431 -3.432.465 -1.259.120 -4.691.585 105,23%
0.64 Belastingen overig - -306 -306 0,01%
0.8 Overige baten en lasten - -2.131 -2.131 0,05%
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 80.901 16.989 97.890 - -2,20%
6.3 Inkomensregelingen 137.700 137.700 - -3,09%
Totaal 3.892.962 555.900 245.159 4.694.021 -3.432.465 -1.261.557 -4.694.022 100,00%


Onderstaand treft u een overzicht aan van de lastendruk van een inwoner van onze gemeente die in het kader van de afvalstoffenheffing in 2020 1 restcontainer van 240 liter in gebruik heeft, welke 6 keer geleegd wordt. De bedragen in onderstaand overzicht zijn bedragen per maand.
Eigen woning: € 203.000 2019 2020 2021 2022 2023
Afvalstoffenheffing, vast deel € 8,13 € 8,35 € 8,58 € 8,84 € 9,11
Afvalstoffenheffing, variabel deel € 4,67 € 4,67 € 4,67 € 4,67 € 4,67
Rioolheffing € 20,01 € 20,83 € 21,67 € 22,11 € 22,55
OZB € 26,17 € 27,50 € 28,83 € 30,33 € 30,33
Totaal lastendruk € 58,98 € 61,35 € 63,75 € 65,95 € 66,66
Eigen woning: € 240.000 2019 2020 2021 2022 2023
Afvalstoffenheffing € 8,13 € 8,35 € 8,58 € 8,84 € 9,11
Afvalstoffenheffing, variabel deel € 4,67 € 4,67 € 4,67 € 4,67 € 4,67
Rioolheffing € 20,01 € 20,83 € 21,67 € 22,11 € 22,55
OZB € 30,92 € 32,50 € 34,08 € 35,83 € 35,83
Totaal lastendruk € 63,73 € 66,35 € 69,00 € 71,45 € 72,16
Huurwoning:
Afvalstoffenheffing € 8,13 € 8,35 € 8,58 € 8,84 € 9,11
Afvalstoffenheffing, variabel deel € 4,67 € 4,67 € 4,67 € 4,67 € 4,67
Rioolheffing € 20,01 € 20,83 € 21,67 € 22,11 € 22,55
Totaal lastendruk € 32,81 € 33,85 € 34,92 € 35,62 € 36,33
Omdat ten tijde van het maken van deze programmabegroting de definitieve WOZ-waardes van alle panden (woningen en niet-woningen) nog niet bekend waren, zijn bovenstaande bedragen voor te betalen OZB-heffing nog indicatief. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2020 wordt een definitief overzicht aangeleverd.