Naam Westerveld
Code 1701
Provincie Drenthe
Inwonertal 19152

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Leningen aan deelnemingen 10.0 780000.0 78000.0
GR / Verbonden partijen Overige verstrekte leningen 30.0 615000.0 184500.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 30.0 1263000.0 378900.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 10.0 6588000.0 658800.0
GR / Verbonden partijen Garantsteling WSW achtervang 10.0 4459000.0 445900.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 50.0 528000.0 264000.0

0
0 Omschrijving risico I/S Kans Impact Risico in €
1 1 Leningen aan deelnemingen (scenario volledig afboeken) I 10% 780.000 78.000 2 Overige verstrekte leningen (scenario volledig afboeken) I 30% 615.000 185.000 3 Grondexploitaties (scenario volledig afboeken) I 30% 1.263.000 379.000 4 Garantstellingen (scenario volledig opgeëist) I 10% 6.588.000 659.000 5 Garantsteling WSW achtervang (scenario 10% opgeëist) I 10% 4.459.000 446.000 1.747.000 6 Gemeenschappelijke regelingen (scenario 5% extra) S 50% 528.000 264.000 264.000
2
3


0
0 Soort WOZ-waarde Tarief Tarief Verschil Onbenutte Westerveld art. 12 capaciteit
1 OZB eigenaren woningen 2.145.000.000 0,1105 0,1927 0,0822 1.747.000 OZB eigenaren niet-woningen 388.352.000 0,1494 0,1927 0,0433 191.000 OZB gebruikers niet-woningen 388.352.000 0,1006 0,1927 0,0921 304.000 Totaal 2.533.352.000 2.242.000
2


0
0 31-12-2017
1 Incidentele weerstandscapaciteit 6.240.000 Structurele weerstandscapaciteit 2.242.000 Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 8.482.000 Incidentele weerstandscapaciteit 1.747.000 Structurele weerstandscapaciteit 264.000 Totaal benodigde weerstandscapaciteit 2.011.000 Ratio weerstandsvermogen 4,22
2
3


0
0 Gemiddeld Beoordeling vanuit het interbestuurlijk toezicht Minst risicovol Meest risicovol risico
1 Netto schuldquote <90% 90-130% >130% Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20% Grondexploitatie <20% 20-35% >35% Structurele exploitatieruimte >0% 0% <0% Belastingcapaciteit <95 95-105% >105


0 1
0 Financiële kengetallen Jaarrekening Raming Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 1a. Netto schuldquote 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 2. Solvabiliteitsratio 3. Grondexploitatie 4. Structurele exploitatieruimte 5. Belastingcapaciteit 7% 9% 14% 10% 9% 4% 5% 8% 12% 10% 8% 4% 61% 59% 59% 60% 59% 60% -1% 3% 3% 3% 2% 2% 6% -2% 0% 1% 1% 1%
2 95% 94% 93% 93% 93% 93%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Leningen aan deelnemingen (scenario volledig afboeken) 10.0 779000.0 78000.0
GR / Verbonden partijen Overige verstrekte leningen (scenario volledig afboeken) 30.0 556000.0 167000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties (scenario volledig afboeken) 30.0 982000.0 295000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen (scenario volledig opgeëist) 10.0 6118000.0 612000.0
GR / Verbonden partijen Garantsteling WSW achtervang (scenario 10% opgeëist) 10.0 4444000.0 444000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen (scenario 5% extra) 50.0 526000.0 263000.0

0
0 Omschrijving risicoI/SKansImpactRisico in €
1 1Leningen aan deelnemingen (scenario volledig afboeken)I10% 779.000 78.0002Overige verstrekte leningen (scenario volledig afboeken)I30% 556.000 167.0003Grondexploitaties (scenario volledig afboeken)I30% 982.000 295.0004Garantstellingen (scenario volledig opgeëist)I10% 6.118.000 612.0005Garantsteling WSW achtervang (scenario 10% opgeëist)I10% 4.444.000 444.000 1.596.0006Gemeenschappelijke regelingen (scenario 5% extra)S50% 526.000 263.000 263.000
2
3


0
0 SoortWOZ-waardeTariefTariefVerschilOnbenutteWesterveldart. 12capaciteit
1 OZB eigenaren woningen 2.286.150.000 0,0945 0,1952 0,1007 2.503.000OZB eigenaren niet-woningen 440.000.000 0,1645 0,1952 0,0307 123.000OZB gebruikers niet-woningen 318.600.000 0,1143 0,1952 0,0809 235.000Totaal 2.726.150.000 2.861.000
2


0
0 31-12-2018
1 Incidentele weerstandscapaciteit 4.300.000Structurele weerstandscapaciteit 2.861.000Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 7.161.000Incidentele weerstandscapaciteit 1.596.000Structurele weerstandscapaciteit 263.000Totaal benodigde weerstandscapaciteit 1.859.000Ratio weerstandsvermogen 3,85
2
3


0
0 Gemiddeld Beoordeling vanuit het interbestuurlijk toezichtMinst risicovolMeest risicovolrisico
1 Netto schuldquote<90%90-130%>130%Solvabiliteitsratio>50%20-50%<20%Grondexploitatie<20%20-35%>35%Structurele exploitatieruimte>0%0%<0%Belastingcapaciteit<9595-105%>105


0
0 Financiële kengetallenJaarrekeningRamingBegroting Begroting Begroting Begroting201720182019202020212022
1 1a. Netto schuldquote 5%14%23%27%24%22%1b. Netto schuldquote gecorrigeerd 3%13%22%26%24%22% voor alle verstrekte leningen 2. Solvabiliteitsratio58%52%45%43%43%46%3. Grondexploitatie2%4%4%4%3%2%4. Structurele exploitatieruimte 2%-2%0%1%2%2%5. Belastingcapaciteit94%93%90%90%90%90%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Leningen aan deelnemingen (scenario volledig afboeken) 10.0 228000.0 22800.0
GR / Verbonden partijen Overige verstrekte leningen (scenario volledig afboeken) 30.0 601000.0 180300.0
Grondexploitatie Grondexploitaties (scenario volledig afboeken) 30.0 1094000.0 328200.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen (scenario volledig opgeëist) 10.0 5186000.0 518600.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling WSW achtervang (scenario 10% opgeëist) 10.0 3211300.0 321130.0
Grondexploitatie Exploitatielasten 75.0 191000.0 143250.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds 20.0 932000.0 186400.0
Sociaal domein Ombuigingen sociale domein 20.0 561000.0 112200.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen (scenario 5% extra) 50.0 293000.0 146500.0

0
0 15% 24% 31% 29% 30% 26% 14% 24% 31% 29% 30% 26%
1 46% 38% 35% 37% 37% 39%
2 7% 4% 6% 8% 10% 13%
3 2% 2% 2% -2% -2% -2% 5% 2% 2% 1% 0% -1% 90% 87% 94% 94% 94% 94%


0
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2.0 uitstekend B 1.4-2.0 ruim voldoende C 1.0-1.4 voldoende D 0.8-1.0 matig E 0.6-0.8 onvoldoende F <0.6 ruim onvoldoende


0
0 Omschrijving risico I/S Kans Impact Risico in €
1 1 Leningen aan deelnemingen (scenario volledig afboeken) I 10% 228.000 23.000 2 Overige verstrekte leningen (scenario volledig afboeken) I 30% 601.000 180.000 3 Grondexploitaties (scenario volledig afboeken) I 30% 1.094.000 328.000 4 Garantstellingen (scenario volledig opgeëist) I 10% 5.186.000 519.000 5 Garantsteling WSW achtervang (scenario 10% opgeëist) I 10% 3.211.300 321.000 6 Exploitatie lasten I 75% 191.000 143.000 7 Algemene uitkering gemeentefonds I 20% 932.000 186.000 8 Ombuigingen sociale domein I 20% 561.000 112.000 1.812.000 9 Gemeenschappelijke regelingen (scenario 5% extra) S 50% 293.000 147.000 147.000
2
3


0
0 Soort WOZ-waarde Tarief Tarief Verschil Onbenutte Westerveld art. 12 capaciteit
1 OZB eigenaren woningen 2.392.959.000 0,1179 0,1905 0,0726 1.621.000 OZB eigenaren niet-woningen 409.161.000 0,2095 0,1905 -0,0190 OZB gebruikers niet-woningen 295.928.000 0,1456 0,1905 0,0449 133.000 Totaal 1.754.000


0
0 31-12-2019
1 Incidentele weerstandscapaciteit 1.892.000 Structurele weerstandscapaciteit 1.754.000 Totaal beschikbare weerstandscapaciteit (A) 3.646.000 Incidentele weerstandscapaciteit 1.812.000 Structurele weerstandscapaciteit 147.000 Totaal benodigde weerstandscapaciteit (B) 1.959.000 Weerstandsvermogen aboluut (A-B) 1.687.000 Ratio weerstandsvermogen (A/B) 1,86
2
3


0
0 Gemiddeld Beoordeling vanuit het interbestuurlijk toezicht Minst risicovol Meest risicovol risico
1 Netto schuldquote <90% 90-130% >130% Solvabiliteitsratio (1) >50% 20-50% <20% Solvabiliteitsratio (2) >33% 10-33% <10% Grondexploitatie <20% 20-35% >35% Structurele exploitatieruimte >0% 0% <0% Belastingcapaciteit <95 95-105% >105


0 1
0 Financiële kengetallen Jaarrekening Raming Begroting Begroting Begroting Begroting 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 1a. Netto schuldquote 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 2a. Solvabiliteitsratio(1) incl. bestemmingsreserves 2b. Solvabiliteitsratio(2) excl. bestemmingsreserves 3. Grondexploitatie 4. Structurele exploitatieruimte 5. Belastingcapaciteit 15% 24% 31% 29% 30% 26% 14% 24% 31% 29% 30% 26%
2 46% 38% 35% 37% 37% 39%
3 7% 4% 6% 8% 10% 13%
4 2% 2% 2% -2% -2% -2% 5% 2% 2% 1% 0% -1% 90% 87% 94% 94% 94% 94%