Naam emmen
Code 1709
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 36967

2019

Bron

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Begroting 2019 Verloop van de kengetallen
1
2 Kengetal Categorie Rekening Begroting Begroting MJR MJR MJR 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3 1. a. zondercorrectiedoorgeleendeNettogeldenschuldquoteb. met correctiedoorgeleendegelden A A 27% 7% 29% 8% 27% 8% 22% 10% 21% 10% 21% 9%
4
5 2. Solvabiliteitsratio A 49% 53% 52% 54% 54% 54%
6 3. Grondexploitatie A 7% 8% 4% 5% 6% 6%
7 4. Structurele exploitatieruimte A 2% 1% 1% 0% 1% 2%
8 5. Belastingcapaciteit B 90% 91% 95% 95% 95% 95%


0 1 2 3 4
0 KengetalCategorie ACategorie BCategorie C
1 1. a. zonder correctie doorgeleende geldenNetto schuldquoteb. met correctie doorgeleende gelden < 90%< 90% 90 - 130 %90 - 130 % > 130 %> 130 %
2
3 2. Solvabiliteitsratio > 50% 20 - 50 % < 20 %
4 3. Grondexploitatie < 20 % 20 - 35 % > 35 %
5 4. Structurele exploitatieruimte Begroting > 0% Begroting 0% Begroting < 0%
6 5. Belastingcapaciteit < 95% 95 - 105 % > 105 %


0
0 Vastgesteld Volgende programma Omschrijving beheerplan door de actualisatie raad
1 2 Wegen 2017 2022
2 2 Openbare verlichting 2017 2022
3 2 Groen 2017 2022
4 2 Riolering 2013 2019
5 3 Buitensportaccommodaties 2013 2022
6 2 Civiele kunstwerken 2017 2022
7 2 Objecten 2017 2022
8 2 Verkeersborden 2017 2022
9 1 Speelvoorzieningen 2017 2027
10 3 Jachthaven Willemstad 2017 2022


0
0 Kengetallen
1 km gem. wegen 871
2 ha asfalt 158
3 ha klinkers en tegels 170,5
4 km riool en persleiding 306
5 aantal rioolgemalen en bergbezinkbassins 74
6 aantal minigemalen (drukriool/installaties) 487 aantal kolken 16.007
7
8 ha beplanting 76
9 ha gazon 81
10 ha bermen 230
11 aantal bomen 26.652
12 aantal panden en complexen 134
13 aantal locaties speelvoorzieningen 87