Naam Noordoostpolder
Code 171
Provincie Flevoland
Inwonertal 46605

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties 40.0 5000000.0 2000000.0
Sociaal domein WMO 96.0 2500000.0 2400000.0
Sociaal domein WMO hulp bij huishouden 40.0 4250000.0 1700000.0
Sociaal domein Jeugdhulp 60.0 2500000.0 1500000.0
Sociaal domein Tarieven WMO & Jeugd 40.0 2000000.0 800000.0
GR / Verbonden partijen Lening ziekenhuis 20.0 2400000.0 480000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 40.0 10000000.0 4000000.0
GR / Verbonden partijen Achtervang WSW 20.0 24000000.0 4800000.0
Sociaal domein Wet sociale werkvoorziening 40.0 5000000.0 2000000.0
Belasting Vennootschapsbelasting 60.0 1250000.0 750000.0
BUIG BUIG (inkomensdeel) 40.0 4200000.0 1680000.0
Omgevingswet Omgevingswet 40.0 2500000.0 1000000.0

0 1 2 3 4 5
0 Blijfkans WSW 2017 2018 2019 2020 2021
1 % minus efficiencykorting 96,79% 92,25% 87,97% 84,30% 79,92%
2 Aantal arbeidsjaren 226,45 215,82 205,81 197,22 186,98
3 Ontvangen subsidie (x €1.000) € 5.716 € 5.243 € 4.906 € 4.598 € 4.434
4 Per arbeidsjaar € 25.286 € 24.749 € 24.682 € 24.707 € 24.707


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie 50.0 5000000.0 2500000.0
Sociaal domein WMO 50.0 2500000.0 1250000.0
Sociaal domein Jeugd 70.0 2500000.0 1750000.0
BUIG Participatie / BUIG 50.0 2750000.0 1375000.0
Sociaal domein Minimabeleid 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Lening ziekenhuis 50.0 2400000.0 1200000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 30.0 12900000.0 3870000.0
GR / Verbonden partijen Tertiaire achtervang 30.0 25000000.0 7500000.0
Sociaal domein Wet sociale werkvoorz. 50.0 5000000.0 2500000.0
Belasting Vennootschapsbelasting 70.0 600000.0 420000.0
Omgevingswet Omgevingswet 70.0 1200000.0 840000.0

0 1 2 3 4 5
0 Risicoprofiel
1 Kans dat het risico zich manifesteert Zeer laag Laag Gemiddeld Hoog Zeer hoog
2 Kans op voordoen risico 0%-20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100%
3 Profiel 1 2 3 4 5


0 1 2 3 4 5
0 Specifieke Reserve Reserve Risicoprofiel Algemene Sociaal grond-reserve bestemmingsreserve Domein exploitaties
1 Bouwgrondexploitatie 3 X
2 WMO 3 X
3 Jeugd 4 X
4 Participatie 3 X
5 Minimabeleid 3 X
6 Lening ziekenhuis 3 X
7 HVC 3 X
8 Garantstellingen 2 X
9 Tertiaire achtervang 2 X
10 WSW 3 X
11 Vennootschapsbelasting 4 X
12 Omgevingswet 4 X


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie 50.0 4000000.0 2000000.0
Sociaal domein Wmo 50.0 2500000.0 1250000.0
Sociaal domein Jeugdzorg 70.0 2500000.0 1750000.0
BUIG Participatie/BUIG 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Minimabeleid 50.0 30000.0 15000.0
Sociaal domein WSW 50.0 750000.0 375000.0
Sociaal domein Uitkomst onderzoek jeugdzorg (2022 e.v.) 50.0 885000.0 442500.0
GR / Verbonden partijen Veranderingen BBZ 30.0 100000.0 30000.0
Sociaal domein Opgave sociaal domein 70.0 300000.0 210000.0
Grondexploitatie Exploitatie ziekenhuis 50.0 150000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen Lening ziekenhuis 90.0 2488000.0 2239200.0
GR / Verbonden partijen HVC 30.0 12900000.0 3870000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling 70.0 110000.0 77000.0
Overig Tertiaire achtervang 30.0 22750000.0 6825000.0
Belasting Vennootschapsbelasting 30.0 150000.0 45000.0
Omgevingswet Omgevingswet 70.0 1200000.0 840000.0
Gemeentefonds Herijking gemeentefonds 50.0 700000.0 350000.0
Personeel Krapte arbeidsmarkt 50.0 4000000.0 2000000.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Flevoland 70.0 500000.0 350000.0
Overig Specifieke uitkering 30.0 132750.0 39825.0
Kapitaalgoederen Grond, weg- en wateronderhoud 50.0 500000.0 250000.0