Naam Drimmelen
Code 1719
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 27063

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein De rechter bepaalt dat Hulp bij het Huishouden weer een maatwerkvoorziening moet worden. None None None
Onderwijs Slecht binnenklimaat BS De Schittering in Hooge Zwaluwe None None None
Sociaal domein Het Inkomens-deel 2017 ev. jaren is ontoereikend op basis van het aantal uitkeringen (PW,e.d.) None None None
GR / Verbonden partijen Garantstelling De Wijngaerd None None None
Belasting De teruggevorderde BTW op de buitensportaccommodaties moet worden terugbetaald aan de Belastingdienst. None None None
Kapitaalgoederen Het risico dat er een of meerdere civieltechnische kunstwerken vervangen moeten worden waarvoor in de voorziening geen budget is opgenomen None None None
Belasting Gecedeerde vorderingen (BMD) zijn eerst in 2018 en 2028 invorderbaar None None None
Sociaal domein Taak jeugdzorg kan niet binnen budget uitgevoerd worden None None None
Grondexploitatie Afstoten Den Domp Lage Zwaluwe None None None
Sociaal domein Het begrote budget voor Wmo-voorzieningen is ontoereikend None None None

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Informatieveiligheid Overtreding privacywetgeving None None None
GR / Verbonden partijen Garantstelling De Wijngaard None None None
Overig Accommodatiebeleid None None None
Belasting De teruggevorderde BTW op de buitensportaccommodaties moet worden terugbetaald aan de Belastingdienst. None None None
Sociaal domein Aanzuigende werking van het abonnementstarief voor eigen bijdragen Wmo None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gecedeerde vorderingen (BMD) zijn eerst in 2018 en 2028 invorderbaar None None None
Kapitaalgoederen Eén of meerdere civieltechnische kunstwerken vervangen waarvoor in de voorziening geen budget is opgenomen None None None
Overig Afstoten Den Domp Lage Zwaluwe None None None
Sociaal domein Taak Hulp bij het huishouden kan niet uitgevoerd worden binnen budget None None None
Sociaal domein Taak Participatiebudget kan niet binnen budget uitgevoerd worden None None None

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2
3
4
5
6


0
0 € 712.008
1 € 915.917
2 € 1.211.701
3 € 1.673.795
4 € 1.838.037
5 € 2.744.377
6
7 € 11.316.499


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Dijkverzwaring van de Mark None None None
Kapitaalgoederen Overschrijding krediet renovatie zwembaden None None None
GR / Verbonden partijen Liquiditeitsproblemen bij zorgaanbieder Juzt None None None
GR / Verbonden partijen Garantstelling verlenen aan Stichting de Wijngaerd. None None None
Sociaal domein Taak Hulp bij huishouden kan niet binnen budget uitgevoerd worden None None None
Sociaal domein Taak jeugdzorg kan niet binnen budget uitgevoerd worden. None None None
Sociaal domein Aantrekkende werking van het abonnementstarief voor eigen bijdragen Wmo None None None
Belasting Precario kan mogelijk niet geheel worden geïnd. None None None
Grondexploitatie Bepaling doelvermogen stortplaats Zevenbergen door mogelijke overdracht naar de provincie None None None
Kapitaalgoederen Eén of meer civieltechnische kunstwerken vervangen, waarvoor in de voorziening geen budget is opgenomen. None None None

0
0
1 € 15.953
2 € 2.199
3
4
5 7,26