Naam Bladel
Code 1728
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 20144

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Wachtgelden wethouders None None 60000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen i.c. gemeenschappelijke regelingen None None None
GR / Verbonden partijen Samenwerking Kempengemeenten (SK) None None None
Gemeentefonds Inschatting hoogte algemene uitkering None None 521000.0
Personeel Personeelsvoorzieningen None None 75000.0
Kapitaalgoederen Risico’s op eigendommen None None 25000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None None None
Kapitaalgoederen Gladheidbestrijding None None 15000.0
Kapitaalgoederen Gepland groot onderhoud (GGO) wegen None None 43000.0
Kapitaalgoederen Overdracht beheerkosten wegen t.p.v. KBP None None 79000.0
Kapitaalgoederen Overdracht beheerkosten groen t.p.v. KBP None None 45000.0
Calamiteiten, rampen Natuurplagen None None 35000.0
Belasting Wijziging sportvrijstelling (gelegenheid geven tot sport) None None 120000.0
Sociaal domein Wet maatschappelijke ondersteuning None None None
Sociaal domein Decentralisatie jeugdzorg None None None
GR / Verbonden partijen Verwerkingsovereenkomst restafval Attero None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Grondexploitatie Actualisatie winstuitnames grondexploitatie None None 43000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims (Plan)schade veehouderijbeleid None None None
GR / Verbonden partijen Startersleningen None None None
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Wachtgelden wethouders None None 60000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen i.c.m. gemeenschappelijke regelingen None None None
Gemeentefonds Inschatting hoogte algemene uitkering None None 290500.0
Personeel Personeelsvoorzieningen None None 50000.0
Kapitaalgoederen Risico's op eigendommen None None 20000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None None 30000.0
Kapitaalgoederen Gladheidbestrijding None None 25000.0
Kapitaalgoederen Geplan groot onderhoud (GGO) wegen None None 26500.0
Kapitaalgoederen Overdracht beheerkosten wegen t.p.v. KBP None None 79000.0
Kapitaalgoederen Overdracht beheerkosten groen t.p.v. KBP None None 45000.0
Overig Natuurplagen None None 17500.0
Sociaal domein Wet maatschappelijke ondersteuning None None None
Sociaal domein Uitvoering Jeugdwet (decentralisatie jeugdzorg) None None None
GR / Verbonden partijen Verwerkingsovereenkomst restafval Attero None None None
GR / Verbonden partijen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht None None 75000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Grondexploitatie Actualisatie winstuitnames grondexploitatie None None 34500.0
Sociaal domein Startersleningen None None None
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties None None 30000.0

0 1 2 3 4 5 6 7
0 nr. omschrijving(bedragen x € 1.000,- geraamdeomvang * kans effect(c : 2) gemiddeld kans x effect kans x effectincidenteel(d,e of f x g) structureel (d,e of f x g)
1 25% 50% 75%
2 (a)(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)
3 1 Wachtgelden wethouders2Verbonden partijen3Inschatting algemene uitkering4Personeelsvoorzieningen5Risico’s eigendommen6Informatiebeveiliging7 Gladheidbestrijding8 Gepland groot onderhoud wegen9Beheerkosten wegen KBP10 Beheerkosten groen KBP11 Natuurplagen12 Wet maatschappelijke ondersteuning13 Decentralisatie jeugdzorg 14 Afvalverwijdering Attero15 ROK Milieutoezicht16 Grondexploitatie17 Actualisatie winstuitnames grond-exploitatie18 Startersleningen19 GemeentegarantiesOndergrens risico’sBovengrens risico’sTotaal gemiddelde risico’sTotaal na kansberekening 60-180pm145-43625-7515-2530-3025-250-4379-7945-4525-35pmpmpm50-1000-026-43pm20-405451.156 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 120pm29150203025227945307535pm30 4537158111598 pm8711473456pm
4 852
5 148 235


0 1 2 3 4 5
0 (bedragen x € 1.000,-) begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022
1 a. ijzeren voorraadb. noodzakelijke omvang (voldoende)c. totaal noodzakelijke omvangd. geïnventariseerde risico'se. stand algemene reserve begin van het jaarf. stand algemene reserve eind van het jaarg. ratio algemene reserve eind van het jaar f / ch. betekenis 1.000193 1.000193 1.000193 1.000193 1.000193
2 1.1933836.6614.1693,49uitstekend 1.1933834.1694.4983,77uitstekend 1.1933834.4984.9954,19uitstekend 1.1933834.9956.2295,22uitstekend 1.1933836.2297.7406,49uitstekend


0 1 2 3
0 Kengetallen: landelijke risico profielen categorieA categorieB categorieC
1 1A.netto schuldquote1B.netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen2.solvabiliteitsrisico3.grondexploitatie4.structurele exploitatieruimte5.belastingcapaciteit < 90%< 90%> 50%< 20%> 0%< 95% van 95% t/m 130%van 90% t/m 130%van 20% t/m 50%van 20% t/m 35%0%van 95% t/m 105% > 130%> 130%< 20%> 35%< 0%> 105%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Kengetallen: streef-waarde Verloop van de kengetallen
1 Rekening Begroting 20172018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
2 1A.netto schuldquote1B.netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen2.solvabiliteitsrisico3.grondexploitatie4.structurele exploitatieruimte5.belastingcapaciteit < 90%< 90%> 30%< 35%>= 0%< 105% 59%58%30%4%6%103% 93%95%30%4%-1%92% 93%86%30%4%0%95% 87%86%30%3%0%95% 83%79%31%2%1%95% 75%72%33%1%2%95%


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 1a. Netto-schuldquote140%120%100%80%60%40%20%
1
2
3 59%93%93%87%83%75%
4 0%201720182019202020212022kengetalstreefwaarde <90%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 1b. Netto-schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen140%120%100%80%60%40%20%
1
2
3 58%95%86%86%79%72%
4 0%201720182019202020212022kengetalstreefwaarde <90%


0 1 2 3 4 5 6
0 2. Solvabiliteit50%40%30%20%10%
1
2
3 30%30%30%30%31%33%
4 0%201720182019202020212022kengetalstreefwaarde >30%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 3. Grondexploitatie50%40%30%20%10%
1
2 4%4%4%3%2%1%
3 0%201720182019202020212022kengetalstreefwaarde <35%


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 5. Belastingcapaciteit120%100%80%60%40%20%
1
2 streefwaarde <105%103%92%95%95%95%95%
3 0%201720182019202020212022kengetal


0 1
0 4. Structurele exploitatieruimte7%6%5%4%3%2%1%0%-1%
1
2 5,94%0,35%0,22%1,16%2,20%-1,11%
3 -2%201720182019202020212022kengetal


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Wachtgelden wethouders 50.0 120000.0 60000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
Gemeentefonds Inschatting algemene uitkering 25.0 303000.0 75750.0
Personeel Personeelsvoorzieningen 75.0 50000.0 37500.0
Overig Risico's eigendommen 75.0 20000.0 15000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging 25.0 30000.0 7500.0
Kapitaalgoederen Gladheidsbestrijding 50.0 25000.0 12500.0
Kapitaalgoederen Beheerkosten wegen KBP 75.0 79000.0 59250.0
Kapitaalgoederen Beheerkosten groen KBP 75.0 45000.0 33750.0
Calamiteiten, rampen Natuurplagen 50.0 98000.0 49000.0
Sociaal domein Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) None None None
GR / Verbonden partijen Afvalverwijdering Attero None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Grondexploitatie Actualisatie winstuitnames grondexploitatie 25.0 44000.0 11000.0
Sociaal domein Startersleningen None None None
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties 25.0 20000.0 5000.0