Naam Oldenzaal
Code 173
Provincie Overijssel
Inwonertal 31915

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Meer cliënten vanuit het gedwongen kader c.q. rechtstreeks doorverwezen dan verwacht 50.0 500000.0 250000.0
Belasting Risico gevolgen wijziging BTW Sportbesluit 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein Doelstellingen uitvoering WSW blijken niet haalbaar 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Onvoorspelbaarheid aantallen cliënten en typen zorg WMO & Jeugd 30.0 500000.0 150000.0
Belasting Vennootschapsbelasting (VpB) 50.0 300000.0 150000.0
Belasting Risico gevolgen BTW op Parkeerbelasting 80.0 160000.0 128000.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling 50.0 250000.0 125000.0
Grondexploitatie Vondersweijde 80.0 300000.0 240000.0
Informatieveiligheid Boete verwijtbare nalatigheid inzake meldplicht datalekken 10.0 820000.0 82000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet voldoen aan de BIG 20.0 200000.0 40000.0
Grondexploitatie Vastgoedportefeuille leegstand en huurderving 20.0 200000.0 40000.0
Kapitaalgoederen Extreme weeromstandigheden 20.0 250000.0 50000.0
Overig Evenementen 10.0 500000.0 50000.0
Belasting Legesinkomsten 30.0 100000.0 30000.0
Kapitaalgoederen Gladheidbestrijding 30.0 60000.0 18000.0
Grondexploitatie Verbonden partijen 10.0 100000.0 10000.0

0 1 2 3 4 5
0 Omschrijving/Jaren 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021
1 Algemene reserve Alg.dienst 13.161 7.179 7.179 7.179 7.179
2 Algemene reserve Grondexploitatie 4.532 4.532 4.532 4.532 4.532
3 Rekeningresultaat 2016 -2.758
4 Bestemmingsreserves Alg.dienst 21.903 17.577 16.723 16.300 16.151
5 Bestemmingsreserves Grondexploitatie 13.471 13.471 13.471 13.471 13.471
6 Totaal reserves 50.309 42.759 41.905 41.482 41.333


0 1 2 3
0 Kans aantal / jaar Impact Schatting € Risico €
1 Meer cliënten vanuit het gedwongen kader c.q. rechtstreeks doorverwezen dan verwacht 0,5 € 500.000 € 250.000
2 Risico gevolgen wijziging BTW Sportbesluit 0,5 € 500.000 € 250.000
3 Doelstellingen uitvoering WSW blijken niet haalbaar 0,5 € 300.000 € 150.000
4 Onvoorspelbaarheid aantallen cliënten en typen zorg WMO & Jeugd 0,3 € 500.000 € 150.000
5 Vennootschapsbelasting (VpB) 0,5 € 300.000 € 150.000
6 Risico gevolgen BTW op Parkeerbelasting 0,8 € 160.000 € 128.000
7 Renteontwikkeling 0,5 € 250.000 € 125.000
8 Vondersweijde 0,8 € 300.000 € 240.000
9 Boete verwijtbare nalatigheid inzake meldplicht datalekken 0,1 € 820.000 € 82.000
10 Niet voldoen aan de BIG 0,2 € 200.000 € 40.000
11 Vastgoedportefeuille leegstand en huurderving 0,2 € 200.000 € 40.000
12 Extreme weeromstandigheden 0,2 € 250.000 € 50.000
13 Evenementen 0,1 € 500.000 € 50.000
14 Legesinkomsten 0,3 € 100.000 € 30.000
15 Gladheidbestrijding 0,3 € 60.000 € 18.000
16 Verbonden partijen 0,1 € 100.000 € 10.000
17 TOTAAL € 1.753.000


0 1 2 3 4 5 6
0 B egroting 2018 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen 2016 (t-2) 2017 (t-1) 2018 (t) 2019 (t+1) 2020 (t+2) 2021 (t+3)
2 Netto schuldquote 49% 64% 63% 60% 55% 51%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 41% 56% 56% 53% 50% 46%
4 Solvabiliteitsratio 42% 38% 38% 39% 40% 41%
5 Structurele exploitatieruimte 4% -7% 0% 0% 0% 1%
6 Grondexploitatie 16% 16% 15% 17% 17% 17%
7 Belastingcapaciteit 99% 96% 95% 95% 95% 95%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Prijsindicatie bouwkunde, civiele techniek en installatietechniek 80.0 1000000.0 800000.0
Belasting Wijziging in handelwijze ten aanzien van plafond in BTW-compensatiefonds 30.0 400000.0 120000.0
Sociaal domein Effecten nieuw Twents inkoopmodel WMO en Jeugdzorg vallen tegen 50.0 500000.0 250000.0
Grondexploitatie Prijsstijgingen bouw (Vondersweijde) 80.0 300000.0 240000.0
Informatieveiligheid Boete bij verwijtbare nalatigheid inzake meldplicht datalekken 10.0 2000000.0 200000.0
Sociaal domein Meer cliënten vanuit het gedwongen kader c.q. rechtstreeks doorverwezen dan verwacht 30.0 500000.0 150000.0
Sociaal domein Doelstellingen uitvoering WSW blijken niet haalbaar 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Onvoorspelbaarheid aantallen cliënten en typen zorg WMO & Jeugd 30.0 500000.0 150000.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein Aanzuigende werking verlaging Eigen Bijdrage WMO 30.0 350000.0 105000.0
Calamiteiten, rampen Extreme weersomstandigheden 20.0 250000.0 50000.0
Overig Evenementen 10.0 500000.0 50000.0
Belasting Legesinkomsten 50.0 100000.0 50000.0
Grondexploitatie Vastgoedportefeuille leegstand en huurderving 20.0 200000.0 40000.0
Overig Niet voldoen aan de BIG 10.0 200000.0 20000.0
Kapitaalgoederen Gladheidsbestrijding 30.0 60000.0 18000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 10.0 100000.0 10000.0

0 1 2 3 4 5
0 Omschrijving/Jaren 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022
1 Algemene reserve Alg.dienst 8.166 8.657 10.081 12.339 15.306
2 Algemene reserve Grondexploitatie 4.622 4.622 4.622 4.622 4.622
3 Bestemmingsreserves Alg.dienst 23.294 19.732 19.041 18.606 18.434
4 Bestemmingsreserves Grondexploitatie 13.466 16.829 16.829 16.829 16.829
5 Totaal reserves 49.548 49.840 50.573 52.396 55.191


0 1 2 3 4 5
0 Omschrijving/Jaren 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022
1 Algemene reserve Alg.dienst 8.166 10.005 7.371 6.939 6.941
2 Algemene reserve Grondexploitatie 4.622 4.622 4.622 4.622 4.622
3 Bestemmingsreserves Alg.dienst 23.294 16.677 16.427 15.975 15.241
4 Bestemmingsreserves Grondexploitatie 13.466 16.829 16.829 16.829 16.829
5 Totaal reserves 49.548 48.133 45.249 44.365 43.633


0 1 2 3
0 Beschrijving van het risico Kans Impact in € Risico
1 Prijsindicatie bouwkunde, civiele techniek en installatietechniek 0,8 € 1.000.000 € 800.000
2 Wijziging in handelwijze ten aanzien van plafond in BTW-compensatiefonds 0,3 € 400.000 € 120.000
3 Effecten nieuw Twents inkoopmodel WMO en Jeugdzorg vallen tegen 0,5 € 500.000 € 250.000
4 Prijsstijgingen bouw (Vondersweijde) 0,8 € 300.000 € 240.000
5 Boete bij verwijtbare nalatigheid inzake meldplicht datalekken 0,1 € 2.000.000 € 200.000
6 Meer cliënten vanuit het gedwongen kader c.q. rechtstreeks doorverwezen dan verwacht 0,3 € 500.000 € 150.000
7 Doelstellingen uitvoering WSW blijken niet haalbaar 0,5 € 300.000 € 150.000
8 Onvoorspelbaarheid aantallen cliënten en typen zorg WMO & Jeugd 0,3 € 500.000 € 150.000
9 Renteontwikkeling 0,5 € 250.000 € 125.000
10 Aanzuigende werking verlaging Eigen Bijdrage WMO 0,3 € 350.000 € 105.000
11 Extreme weeromstandigheden 0,2 € 250.000 € 50.000
12 Evenementen 0,1 € 500.000 € 50.000
13 Legesinkomsten 0,5 € 100.000 € 50.000
14 Vastgoedportefeuille leegstand en huurderving 0,2 € 200.000 € 40.000
15 Niet voldoen aan de BIG 0,1 € 200.000 € 20.000
16 Gladheidbestrijding 0,3 € 60.000 € 18.000
17 Verbonden partijen 0,1 € 100.000 € 10.000
18 TOTAAL € 2.528.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2019 Verloop van de kengetallen Kengetallen 2017 2018 2019 (t) 2020 2021 2022 (t-2) (t-1) (t+1) (t+2) (t+3)
1 Netto schuldquote 41% 63% 60% 53% 47% 41%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 34% 56% 54% 47% 40% 35%
3 Solvabiliteitsratio 47% 38% 39% 38% 39% 41%
4 Structurele exploitatieruimte 1% 0% 0% 1% 1% 1%
5 Grondexploitatie 15% 15% 17% 16% 16% 16%
6 Belastingcapaciteit 96% 92% 93% 93% 93% 93%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Prijsindicatie bouwkunde, civiele techniek en installatietechniek 80.0 1000000.0 800000.0
Sociaal domein Effecten nieuw Twents inkoopmodel WMO en Jeugdzorg vallen tegen 50.0 500000.0 250000.0
Grondexploitatie Prijsstijgingen bouw (Vondersweijde) 80.0 300000.0 240000.0
Informatieveiligheid Niet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) 10.0 2000000.0 200000.0
Bodemsanering Afrekening bodemsanering Ootmarsumsestraat met Provincie 50.0 360000.0 180000.0
Sociaal domein Onvoorspelbaarheid aantallen cliënten en typen zorg WMO & Jeugd 30.0 500000.0 150000.0
Overig Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) 0.5 300000.0 1500.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling 0.5 250000.0 1250.0
Omgevingswet Klimaatverandering 0.5 250000.0 1250.0
Sociaal domein Meer cliënten vanuit het gedwongen kater c.q. rechtstreeks doorverwezen dan verwacht 30.0 300000.0 90000.0
Sociaal domein Doelstellingen uitvoering WSW blijken niet haalbaar 30.0 300000.0 90000.0
Sociaal domein Prijsstijgingen ten gevolge van AMvB Reële prijs WMO 2015 0.5 150000.0 750.0
Overig Evenementen 10.0 500000.0 50000.0
Belasting Legesinkomsten 50.0 100000.0 50000.0
Grondexploitatie Vastgoedportefeuille leegstand en huurderving 20.0 200000.0 40000.0
Sociaal domein Aanzuigende werking verlagen Eigen Bijdrage WMO 30.0 100000.0 30000.0
Informatieveiligheid Boete bij verwijtbare nalatigheid inzake meldplicht datalekken 10.0 200000.0 20000.0
Overig Gladheidbestrijding 30.0 60000.0 18000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 10.0 100000.0 10000.0

0 1 2 3 4 5
0 Omschrijving/Jaren 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023
1 Algemene reserve Alg.dienst 11.070 8.661 7.548 6.919 6.133
2 Algemene reserve Grondexploitatie 3.583 3.583 3.583 3.583 3.583
3 Bestemmingsreserves Alg.dienst 7.422 6.422 6.422 6.422 6.422
4 Bestemmingsreserves Grondexploitatie 19.059 15.196 14.448 13.987 13.624
5 Totaal reserves 41.134 33.862 32.001 30.911 29.762


0 1 2 3
0 Beschrijving van het risico Kans Aantal/jaar Impact Schatting € Risico
1 Prijsindicatie bouwkunde, civiele techniek en installatietechniek 0,8 € 1.000.000 € 800.000
2 Effecten nieuw Twents inkoopmodel WMO en Jeugdzorg vallen tegen 0,5 € 500.000 € 250.000
3 Prijsstijgingen bouw (Vondersweijde) 0,8 € 300.000 € 240.000
4 Niet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) 0,1 € 2.000.000 € 200.000
5 Afrekening bodemsanering Ootmarsumsestraat met Provincie 0,5 € 360.000 € 180.000
6 Onvoorspelbaarheid aantallen cliënten en typen zorg WMO & Jeugd 0,3 € 500.000 € 150.000
7 Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) 0,5 € 300.000 € 150.000
8 Renteontwikkeling 0,5 € 250.000 € 125.000
9 Klimaatverandering 0,5 € 250.000 € 125.000
10 Meer cliënten vanuit het gedwongen kader c.q. rechtstreeks doorverwezen dan verwacht 0,3 € 300.000 € 90.000
11 Doelstellingen uitvoering WSW blijken niet haalbaar 0,3 € 300.000 € 90.000
12 Prijsstijgingen ten gevolge van AMvB Reële prijs Wmo 2015 0,5 € 150.000 €75.000
13 Evenementen 0,1 € 500.000 € 50.000
14 Legesinkomsten 0,5 € 100.000 € 50.000
15 Vastgoedportefeuille leegstand en huurderving 0,2 € 200.000 € 40.000
16 Aanzuigende werking verlaging Eigen Bijdrage WMO 0,3 € 100.000 € 30.000
17 Boete bij verwijtbare nalatigheid inzake meldplicht datalekken 0,1 € 200.000 € 20.000
18 Gladheidbestrijding 0,3 € 60.000 € 18.000
19 Verbonden partijen 0,1 € 100.000 € 10.000
20 TOTAAL € 2.693.000


0 1 2 3 4 5 6
0 B egroting 2020 Verloop van de kengetallen Kengetallen 2018 2019 2020 (t) 2021 2022 2023 (t-2) (t-1) (t+1) (t+2) (t+3)
1 Netto schuldquote 41% 60% 69% 82% 87% 83%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 35% 54% 62% 76% 81% 77%
3 Solvabiliteitsratio 39% 39% 28% 26% 25% 26%
4 Structurele exploitatieruimte -2% 0% -1% 0% 0% 1%
5 Grondexploitatie 2% 2% 2% 2% 2% 2%
6 Belastingcapaciteit 93% 93% 95% 95% 95% 95%