Naam Rijssen-Holten
Code 1742
Provincie Overijssel
Inwonertal 38097

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Gemeentefonds 25.0 2330000.0 582500.0
Sociaal domein Deelfonds sociaal domein (decentralisaties Wmo en Jeugd) 50.0 550000.0 275000.0
Sociaal domein Deelfonds sociaal domein (decentralisaties Participatiewet/WSW) 50.0 35000.0 17500.0
Sociaal domein Wmo (huishoudelijke hulp) 50.0 90000.0 45000.0
Sociaal domein WWB 25.0 110000.0 27500.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 25.0 30000.0 7500.0
Dividend/Rente Dividenden 25.0 17000.0 4250.0
Dividend/Rente Rente/financiering 25.0 13000.0 3250.0
GR / Verbonden partijen Regio Twente None None None
Kapitaalgoederen Vastgoed/verhuur 25.0 30000.0 7500.0
Personeel Arbeidsongeschiktheidsrisico's gemeentebestuurders 50.0 600000.0 300000.0
Projecten Infrastructurele projecten 25.0 100000.0 25000.0
GR / Verbonden partijen Stadsbank Oost-Nederland None None None
GR / Verbonden partijen Directe borgstellingen 25.0 80000.0 20000.0
GR / Verbonden partijen Indirecte borgstellingen 25.0 400000.0 100000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie; obv risicologboek; geldt voor elk scenario None None 3000000.0

0 1
0 Ratio Weerstandsvermogen Betekenis
1 > 2,0 Uitstekend
2 1,4 - 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 - 1,4 Voldoende
4 0,8 - 1,0 Matig
5 0,6 - 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0
0
1
2
3
4
5


0
0
1
2
3
4
5


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27


0 1 2 3
0
1
2


0 1 2 3
0
1
2


0 1 2 3
0
1
2


0 1 2 3
0
1
2


0 1 2 3
0
1
2


0 1 2 3
0
1
2


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Deelfonds sociaal domein (decentralisaties WMO en Jeugd) 50.0 1380000.0 690000.0
GR / Verbonden partijen Regio Twente None None None
Gemeentefonds Gemeentefonds 25.0 932000.0 233000.0
Sociaal domein Deelfonds sociaal domein (decentralisaties Participatiewet/WSW) 50.0 68000.0 34000.0
Sociaal domein WMO (huishoudelijke hulp) 25.0 212000.0 53000.0
Sociaal domein WWB 25.0 480000.0 120000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 25.0 120000.0 30000.0
Dividend/Rente Dividenden 25.0 88000.0 22000.0
Dividend/Rente Rente/financiering 25.0 48000.0 12000.0
Grondexploitatie Vastgoed/verhuur 25.0 172000.0 43000.0
Personeel Arbeidsongeschiktheidsrisico's gemeentebestuurders 50.0 1200000.0 600000.0
Projecten Infrastructurele projecten 25.0 400000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Stadsbank Oost-Nederland None None None
GR / Verbonden partijen Directe borgstellingen 25.0 200000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Indirecte borgstellingen 25.0 1700000.0 425000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie; obv risicologboek; geldt voor elk scenario 100.0 2500000.0 2500000.0

0 1
0 Ratio Weerstandsvermogen Betekenis
1 > 2,0 Uitstekend
2 1,4 - 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 - 1,4 Voldoende
4 0,8 - 1,0 Matig
5 0,6 - 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0
0
1
2
3
4
5


0
0
1
2
3
4
5


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27


0 1 2 3
0
1
2


0 1 2 3
0
1
2


0 1 2 3
0
1
2


0 1 2 3
0
1
2


0 1 2 3
0
1
2


0 1 2 3
0
1
2


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Gemeentefonds 25.0 1100000.0 275000.0
Sociaal domein Deelfonds sociaal domein (decentralisaties WMO en Jeugd) 50.0 1500000.0 750000.0
Sociaal domein Deelfonds sociaal domein (decentralisaties Participatiewet/WSW) 50.0 62000.0 31000.0
Sociaal domein Wmo (huishoudelijke hulp) 25.2 250000.0 63000.0
Sociaal domein WWB 25.0909090909091 550000.0 138000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 25.3846153846154 130000.0 33000.0
Dividend/Rente Dividenden 25.4901960784314 102000.0 26000.0
Dividend/Rente Rente/financiering 26.530612244898 49000.0 13000.0
Grondexploitatie Regio Twente None None None
Grondexploitatie Vastgoed/verhuur 25.0 180000.0 45000.0
Personeel Arbeidsongeschiktheidsrisico's gemeentebestuurders 50.0 1000000.0 500000.0
Kapitaalgoederen Infrastructurele projecten 25.0 400000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Stadsbank Oost-Nederland None None None
GR / Verbonden partijen Directe borgstellingen 25.1428571428571 175000.0 44000.0
GR / Verbonden partijen Indirecte borgstellingen 25.0 1700000.0 425000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie; obv risicologboek; geldt voor elk scenario. 100.0 1500000.0 1500000.0

0 1 2
0
1
2