Naam Ommen
Code 175
Provincie Overijssel
Inwonertal 17630

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Westflank None None 450000.0
Grondexploitatie Havengebied West None None 163000.0
Grondexploitatie Boerenerven None None 190000.0
Grondexploitatie De Vlierlanden None None None
Grondexploitatie Bulemansteeg None None 116000.0
Grondexploitatie Rotbrink None None 191000.0
Projecten Overige (kleine) projecten None None None
Sociaal domein Transities None None 800000.0
GR / Verbonden partijen Bestuursdienst Ommen - Hardenberg None None 125000.0
Gemeentefonds Gemeentefonds en overige risico's None None 800000.0
Overig Extra buffer None None 675000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2018 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Kengetallen
2 Netto schuldquote 87% 103% 89% 91% 77% 68%
3 Netto schuldquote* 74% 75% 75% 77% 62% 53%
4 Solvabiliteitsratio 9% 13% 11% 12% 14% 14%
5 Structurele exploitatie ruimte 0% 2% 1% 2% 1% 1%
6 Grondexploitatie 34% 40% 37% 36% 33% 28%
7 Belastingcapaciteit** 93% 96% 98% 100% 100% 100%
8


0 1 2
0 B enodigde risicoreserve per grondexploitatie MJP 2017 MJP 2018
1 Westflank Havengebied West Boerenerven De Vlierlanden Bulemansteeg Rotbrink Overige (kleine) projecten € 369.000 € 279.000 € 142.000 € 301.000 € 102.000 - € 450.000 € 163.000 € 190.000 € 0 € 116.000 € 191.000 -
2 Totaal € 1.193.000 € 1.110.000


0 1
0 Risico Bedragen x € 1.000
1 Grondexploitatie (afgerond) 1.100
2 Transities 800
3 BOH 125
4 Gemeentefonds en overige risico's 800
5 Extra buffer 675
6 Totaal 3.500


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A 2,0 < x Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F x < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1
0 O nderwerp: Bedragen x € 1.000
1 totaal WOZ-waarde woningen 2017 € 1.704.500
2 totaal WOZ-waarde niet woningen 2017 eigenaren € 552.500
3 totaal WOZ-waarde niet woningen 2017 gebruikers € 486.500
4 totaal WOZ-waarde 2017 € 2.743.500
5 percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor 2018 0,1952
6 totaal genormeerde OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ waarde € 5.355
7 totaal onderdekking reiniging/afvalstoffenheffing 2017 € 0
8 totaal onderdekking rioolrechten 2017 € 0
9 totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ waarde gecorrigeerd voor onderdekking reiniging/afvalstoffen en rioolrechten 2017 € 5.355
10 begrote opbrengst OZB 2018 € 3.668
11 verschil in opbrengst c.q. onbenutte belastingcapaciteit € 1.687


0 1
0 Weerstandsvermogen bedragen x € 1.000 Begroting 2018
1 beschikbare capaciteit (per 1 januari 2018) € 6.684
2 benodigde capaciteit € 3.500
3 ratio weerstandsvermogen 1,9


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie (afgerond) None None 940000.0
Sociaal domein Transities None None 800000.0
GR / Verbonden partijen Ontvlechting BOH None None None
Gemeentefonds Gemeentefonds en overige risico's None None 800000.0
Overig Extra buffer None None 960000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2018 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Kengetallen
2 Netto schuldquote 57% 89% 85% 75% 60% 51%
3 Netto schuldquote* 47% 75% 71% 60% 45% 36%
4 Solvabiliteitsratio 19% 11% 15% 17% 17% 21%
5 Structurele exploitatie ruimte 0% 1% 2% 1% 1% 1%
6 Grondexploitatie 23% 37% 26% 24% 21% 17%
7 Belastingcapaciteit** 97% 98% 102% 102% 102% 102%


0 1 2
0 Benodigde risicoreserve per grondexploitatie MJP 2018 MJP 2019
1 Westflank Havengebied West Boerenerven De Vlierlanden Bulemansteeg Rotbrink € 450.000 € 163.000 € 190.000 € 0 € 116.000 € 191.000 € 251.000 € 64.000 € 213.000 € 0 € 119.000 € 292.000
2 Totaal € 1.110.000 € 939.000


0 1
0 Risico Bedragen x € 1.000
1 Grondexploitatie (afgerond) 940
2 Transities 800
3 Ontvlechting BOH P.M
4 Gemeentefonds en overige risico's 800
5 Extra buffer 960
6 Totaal 3.500


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A 2,0 < x Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F x < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1
0 Onderwerp: Bedragen x € 1.000
1 totaal WOZ-waarde woningen 2017 € 1.412.000
2 totaal WOZ-waarde niet woningen 2017 eigenaren € 362.950
3 totaal WOZ-waarde niet woningen 2017 gebruikers € 323.750
4 totaal WOZ-waarde 2017 € 2.098.700
5 percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor 2018 0,1952
6 totaal genormeerde OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ waarde € 4.096


0 1
0 totaal onderdekking reiniging/afvalstoffenheffing 2017 € 0
1 totaal onderdekking rioolrechten 2017 € 0
2 totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ waarde gecorrigeerd voor onderdekking reiniging/afvalstoffen en rioolrechten 2017 € 4.096
3 begrote opbrengst OZB 2018 € 3.871
4 verschil in opbrengst c.q. onbenutte belastingcapaciteit € 225


0 1
0 Weerstandsvermogen bedragen x € 1.000 Begroting 2019
1 beschikbare capaciteit (per 1 januari 2018) € 9.649
2 benodigde capaciteit € 3.500
3 ratio weerstandsvermogen 2,8


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie (afgerond) None None 1095000.0
Sociaal domein Transities None None 800000.0
Grondexploitatie Samenwerkingsverbanden None None None
Gemeentefonds Gemeentefonds en overige risico's None None 800000.0
Overig Extra buffer None None 805000.0

0 1 2
0 B enodigde risicoreserve per grondexploitatie (bedragen x € 1) MJP 2019 MJP 2020
1 Westflank 251.000 217.000
2 Havengebied West 64.000 59.000
3 Boerenerven 213.000 201.000
4 Bulemansteeg 119.000 23.000
5 Rotbrink 292.000 286.000
6 Haven Oost 307.000
7 Totaal 939.000 1.093.000


0 1 2
0 Risico Bedragen x € 1.000
1 Grondexploitatie (afgerond) 1.095
2 Transities 800
3 Samenwerkingsverbanden P.M
4 Gemeentefonds en overige risico's 800
5 Extra buffer 805
6 Totaal 3.500


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A 2,0 < x Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F x < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1
0 Weerstandsvermogen bedragen x € 1.000 Begroting 2020
1 beschikbare capaciteit (per 1 januari 2020) € 13.001
2 benodigde capaciteit € 3.500
3 ratio weerstandsvermogen 3,7


0 1
0 Begroting 2020 Kengetallen: Verslag Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote Netto schuldquote* Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit** 45% 85% 43% 53% 45% 37% 35% 71% 34% 44% 37% 29% 24% 15% 23% 25% 27% 30% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 20% 26% 24% 20% 14% 10% 100% 102% 102% 102% 102% 102%