Naam Geldrop-Mierlo
Code 1771
Provincie Noord-Brabant
Inwonertal 39252

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Aanbesteding Inkoop en aanbesteding None None 112500.0
Sociaal domein Participatiewet None None 105000.0
Belasting Fiscaliteit None None 105000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds None None 245000.0
GR / Verbonden partijen Attero - compensatieovereenkomst None None 225000.0
GR / Verbonden partijen Dienst Dommelvallei None None 146748.0
Calamiteiten, rampen Crisisbeheersing None None 100000.0
Sociaal domein Toename aanvragen bijzondere bijstand None None 87500.0
Belasting VPB None None 87500.0
Informatieveiligheid Wet bescherming persoonsgegevens None None 82000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds Schommelingen in de algemene uitkering kunnen problemen veroorzaken voor het sluitend krijgen van de begroting. De integratie uitkering sociaal domein is vanaf 2019 grotendeels geïntegreerd in het algemene deel van het gemeentefonds waarop ook de uitkeringsfactor van toepassing is. 70.0 350000.0 245000.0
Aanbesteding Inkoop Door onjuiste aanbestedingen kunnen inkoop voordelen mogelijk niet worden behaald en bestaat het risico op onrechtmatige inkopen. 70.0 350000.0 245000.0
Sociaal domein Participatiewet De omvang van het uitkeringenbestand en het mogelijk niet realiseren van de gestelde doelen, leidt tot een risico voor de gemeente. 50.0 350000.0 175000.0
Informatieveiligheid Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Bij een datalek kan een boete worden opgelegd. De maximale boete is € 20.000.000,-. 50.0 350000.0 175000.0
Gemeentefonds Stelpost ruimte onder BCF-plafond Met ingang van 2019 wordt in de circulaires voorafgaand aan het begrotingsjaar geen rekening meer gehouden met bevoorschotting via de algemene uitkering. 50.0 285000.0 142500.0
GR / Verbonden partijen Intergemeentelijke samenwerking - Dienst Dommelvallei Dienst Dommelvallei heeft geen eigen reserves. Het totaal van de risico's wordt daarom via de verdeelsleutel belegd bij de drie deelnemende gemeenten. None None None
Belasting Vennootschapsbelasting De Belastingdienst heeft nog geen uitspraak gedaan over de uitgangspunten voor de Vpb-aangifte. Hierdoor kan de definitieve aangifte afwijken van de voorlopige aangifte. 30.0 350000.0 105000.0
Belasting Belastingaangifte De gemeente is aansprakelijk voor fouten in loonbelasting opgaven, BTW aangiften, opgave BTW compensatiefonds en de WKR. 30.0 350000.0 105000.0
Calamiteiten, rampen Incidenten Iedere gemeente kan te maken krijgen met incidenten, die de status van een crisis krijgen. 10.0 1000000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Afval Attero Na de gewonnen arbitragezaak over de eerste periode is over de volgende periode weer een factuur ontvangen van Attero. De gewesten hebben wederom een arbitragezaak aangespannen. 70.0 125000.0 87500.0

0 1 2 3
0
1
2
3


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0 1
0
1
2
3
4
5
6