Naam Olst-Wijhe
Code 1773
Provincie Overijssel
Inwonertal 18023

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Participatiewet None None 155000.0
Informatieveiligheid Meldplicht datalekken None None 75000.0
Kapitaalgoederen Aanleg breedband None None 65000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onverzekerd eigen risico None None 31500.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 80487.0
Grondexploitatie Exploitatie maatschappelijk vastgoed None None 25000.0
Personeel Wachtgeld wethouders None None 15000.0
Personeel Organisatierisico’s None None 30000.0
Dividend/Rente Rente None None 18000.0
Sociaal domein Wmo grote woningaanpassingen None None 15000.0

0
0 R isico’s Bedrag
1 Top 10:
2 Participatiewet 155.000
3 Meldplicht datalekken 75.000
4 Aanleg breedband 65.000
5 Onverzekerd eigen risico 31.500
6 Algemene uitkering 80.487
7 Exploitatie maatschappelijk vastgoed 25.000
8 Wachtgeld wethouders 15.000
9 Organisatierisico’s 30.000
10 Rente 18.000
11 Wmo grote woningaanpassingen 15.000
12
13 Subtotaal 509.987
14 Overige risico’s 205.503
15
16 Totaal 715.490


0
0 F inancieel kengetal Categorie Categorie Categorie A B C
1 1a. netto schuldquote <90% van 90% t/m 130% >130%
2 1b. netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle <90% van 90% t/m 130% >130% verstrekte leningen
3 2. solvabiliteitsratio >50% van 20% t/m 50% <20%
4 3. grondexploitatie <20% van 20% t/m 35% >35%
5 4. structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%
6 5. belastingcapaciteit: woonlasten t.o.v. <95% van 95% t/m 105% >105% landelijk gemiddelde


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen voor gemeente Olst-Wijhe bij begroting 2018 Rekening 2016 2017 Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2018 2019 2020 2021
1 1a. netto schuldquote 90,62% 103,06% 99,48% 98,68% 95,95% 88,94%
2 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 68,85% 81,06% 78,23% 78,03% 75,82% 72,50%
3 2. solvabiliteitsratio 24,00% 19,63% 20,05% 20,49% 21,06% 21,60%
4 3. grondexploitatie 22,80% 29,22% 23,73% 24,74% 24,98% 24,58%
5 4. structurele exploitatieruimte 4,25% 0,43% 0,02% -0,25% 0,07% 0,07%
6 5. belastingcapaciteit: woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde 111,34% 108,41% 109,20% 109,81% 110,42% 111,05%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Informatieveiligheid Meldplicht datalekken None None 75000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onverzekerd eigen risico None None 31500.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 80700.0
Overig Exploitatie maatschappelijk vastgoed None None 25000.0
Overig Omgevingsdienst IJsselland None None 25000.0
ICT algemeen Aanleg breedband None None 33000.0
Overig Organisatierisico’s None None 30000.0
Overig Proeftuin Olst None None 45000.0
Personeel Wachtgeld wethouders None None 15000.0
Dividend/Rente Rente None None 18000.0

0
0 Risico’s Bedrag
1 Top 10:
2 Meldplicht datalekken 75.000
3 Onverzekerd eigen risico 31.500
4 Algemene uitkering 80.700
5 Exploitatie maatschappelijk vastgoed 25.000
6 Omgevingsdienst IJsselland 25.000
7 Aanleg breedband 33.000
8 Organisatierisico’s 30.000
9 Proeftuin Olst 45.000
10 Wachtgeld wethouders 15.000
11 Rente 18.000
12
13 Subtotaal 378.200
14 Overige risico’s 220.153
15
16 Totaal 598.353


0
0 Financieel kengetal Categorie Categorie Categorie A B C
1 1a. netto schuldquote <90% van 90% t/m 130% >130%
2 1b. netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle <90% van 90% t/m 130% >130% verstrekte leningen
3 2. solvabiliteitsratio >50% van 20% t/m 50% <20%
4 3. grondexploitatie <20% van 20% t/m 35% >35%
5 4. structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%
6 5. belastingcapaciteit: woonlasten t.o.v. <95% van 95% t/m 105% >105% landelijk gemiddelde


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Kengetallen voor gemeente Olst-Wijhe bij begroting 2019 Rekening2016 2017 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2018 2019 2020 2021 2022
1 1a. netto schuldquote 90,62% 78,13% 99,48% 93,56% 93,08% 88,00% 80,36%
2 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 68,85% 59,06% 78,23% 74,86% 74,45% 72,60% 64,73%
3 2. solvabiliteitsratio 24,00% 27,79% 20,05% 22,37% 22,95% 23,35% 24,67%
4 3. grondexploitatie 22,80% 19,07% 23,73% 20,72% 21,37% 21,27% 21,41%
5 4. structurele exploitatieruimte 4,25% 3,17% 0,02% 0,18% 1,09% 1,67% 2,30%
6 5. belastingcapaciteit: woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde 111,34% 109,32% 109,20% 109,45% 110,07% 110,70% 111,35%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal domein None None 140000.0
Informatieveiligheid Meldplicht datalekken None None 75000.0
Overig Onverzekerd eigen risico None None 31500.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 81000.0
Grondexploitatie Exploitatie maatschappelijk vastgoed None None 25000.0
GR / Verbonden partijen Omgevingsdienst IJsselland None None 25000.0
Personeel Personeel/ziektevervanging None None 25000.0
Overig Organisatierisico's None None 30000.0
Dividend/Rente Rente None None 16500.0
Personeel Wachtgeld wethouders None None 15000.0
Overig Overige risico's None None 351175.0

0
0 Risico’s Bedrag
1 Top 10:
2 Sociaal domein 140.000
3 Meldplicht datalekken 75.000
4 Onverzekerd eigen risico 31.500
5 Algemene uitkering 81.000
6 Exploitatie maatschappelijk vastgoed 25.000
7 Omgevingsdienst IJsselland 25.000
8 Personeel/ziektevervanging 25.000
9 Organisatierisico’s 30.000
10 Rente 16.500
11 Wachtgeld wethouders 15.000
12
13 Subtotaal 464.000
14 Overige risico’s buiten top 10 351.175
15
16 Totaal 815.175


0
0 Financieel kengetal Categorie Categorie Categorie A B C
1 1a. netto schuldquote <90% van 90% t/m 130% >130%
2 1b. netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle <90% van 90% t/m 130% >130% verstrekte leningen
3 2. solvabiliteitsratio >50% van 20% t/m 50% <20%
4 3. grondexploitatie <20% van 20% t/m 35% >35%
5 4. structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%
6 5. belastingcapaciteit: woonlasten t.o.v. <95% van 95% t/m 105% >105% landelijk gemiddelde


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen voor gemeente Olst-Wijhe bij begroting 2019 2018 Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2019 2020 2021 2022 2023
1 1a. netto schuldquote 80,03% 93,56% 82,94% 84,23% 80,36% 74,93%
2 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 56,51% 74,86% 63,80% 67,61% 67,64% 62,66%
3 2. solvabiliteitsratio 27,54% 22,37% 21,39% 20,65% 21,90% 22,62%
4 3. grondexploitatie 17,02% 20,72% 16,41% 16,77% 17,31% 16,92%
5 4. structurele exploitatieruimte 3,12% 0,18% -1,35% -0,55% -0,68% 0,41%
6 5. belastingcapaciteit: woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde 107,50% 109,45% 108,03% 108,65% 109,28% 109,91%