Naam Urk
Code 184
Provincie Flevoland
Inwonertal 20544

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Ombuigingsmaatregelen 2016-2019 None None None
GR / Verbonden partijen Garantie geldleningen woningen particulieren 5.0 200700.0 10035.0
GR / Verbonden partijen Garantie geldleningen Patrimonium (publiek belang) 5.0 None None
GR / Verbonden partijen Garantie geldlening Stichting Ons Sporthuis 5.0 60500.0 3025.0
GR / Verbonden partijen Stichting De Rots (publiek belang) 5.0 254000.0 12700.0
GR / Verbonden partijen Huisvuil Centrale (publiek belang) 5.0 4347300.0 217365.0
Sociaal domein Concern voor Werk (publiek belang) 10.0 454600.0 45460.0
Onderwijs Berechja College 60.0 1185000.0 711000.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen BBZ-kredieten 5.0 478300.0 23915.0
Grondexploitatie Boekwaarde diverse complexen grondexploitatie 10.0 26471400.0 2647140.0

0
0 Beschikbare Benodigde Beschikbare Benodigde weerstands weerstands weerstands weerstands Omschrijving capaciteit capaciteit Ratio capaciteit capaciteit Ratio
1 Incidenteel weerstandsvermogen
2 3,4 3,3 weerstandsvermogen algemene dienst 9.182 2.691 8.267 2.468
3 1,1 1,2 weerstandsvermogen grondexploitatie 3.500 3.223 3.500 2.873
4 Totaal 12.682 5.914 2,1 11.767 5.341 2,2


0 1 2
0 WOZ-waarde woningen WOZ-waarde niet woningen, eigenaren en gebruikers samen OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde Onderdekking reiniging/afvalstoffen Onderdekking riolering OZB-opbrengst gecorrigeerd voor onderdekking Gewogen gemiddelde OZB-tarief 1.158.500.000 A 617.500.000 B 3.736.343 C 0 D 0 E 3.736.343 F = C-D-E
1 0,2104 = F/(A+B+B)*100


0 1
0 OZB-percentage van de WOZ-waarde voor toelating art.12 Werkelijk gewogen % WOZ-waarde gemeente Verschil Onbenutte belastingcapaciteit 0,1889% 0,2104%
1 -0,0215% -381.479


0 1 2 3 4
0 Omschrijving Grondslag Risico Benodigde Eventuele opmerkingen Financieel profiel weerstandsrisico capaciteit
1
2 Begrotingsomvang 2018 van Algemene dienst Begrotingsomvang 2018 van Grondexploitatie € 41.927.200 € 4.517.100 5% 5% € 225.900 € 2.096.400 Het is gewenst, gezien de geïnventariseerde algemene risico’s (zoals hierboven gespecificeerd en toegelicht), om een deel van de beschikbare algemene weerstandscapaciteit hiervoor in te zetten. Conform de vastgestelde beleidskaders wordt een richtlijn gehanteerd, waarbij 5% van de ‘omzet’ als risicobedrag wordt opgevoerd.
3
4 Totaal incidenteel algemene dienst Totaal incidenteel grondexploitatie € 41.927.200 € 2.096.400 € 4.517.100 € 225.900


0 1
0 Omschrijving Grondslag Risico Benodigde Eventuele opmerkingen Financieel profiel weerstandsrisico capaciteit
1
2 Ombuigingsmaatregelen 20162019 0% € 0 € 0 Geen
3
4 Totaal structureel algemene dienst € 0 € 0


0 1 2 3 4
0 Omschrijving Grondslag Risico Benodigde Eventuele opmerkingen Financieel profiel weerstandsrisico capaciteit
1
2 Garantie geldleningen woningen particulieren € 200.700 € 0 € 60.500 € 254.000 € 4.347.300 € 454.600 € 1.185.000 € 478.300 5% 5% 5% 5% 5% 10% 60% 5% € 10.000 Deze garantie is nog gebaseerd op een inmiddels stopgezette (verplichte) rijksregeling. Er is sprake van een klein risico omdat het Rijk voor 50% deelneemt in de risico’s. Verder komen er geen nieuwe garanties bij, waardoor het risico jaarlijks afneemt (sterfhuis constructie).
3 Garantie geldleningen Patrimonium (publiek belang) Garantie geldlening Stichting Ons Sporthuis Stichting De Rots (publiek belang) Huisvuil Centrale (publiek belang) Concern voor Werk (publiek belang) Berechja College Borgstellingen BBZ-kredieten Totaal incidenteel algemene dienst € 0 Eind 2017 worden de twee resterende leningen overgedragen aan WSW. € 3.000 Aan Stichting Ons Sporthuis is een garantie afgegeven tot een bedrag van € 80.000. € 12.700 Aan Stichting De Rots is, inzake de jeugdvoorziening, een garantie afgegeven tot een bedrag van € 273.400 (er is sprake van recht van 1e hypotheek). € 217.400 Aan deze verbonden partij zijn, o.b.v. de gemeenschappelijke regeling, garanties afgegeven tot een totaalbedrag van € 670 mln. (totaal van de garanties). € 45.500 Aan deze verbonden partij zijn, o.b.v. de gemeenschappelijke regeling, garanties afgegeven tot een totaalbedrag van € 694 miljoen (aandeel van Urk in de realisatie van een kassencomplex). € 711.000 Aan Berechja College is een garantie afgegeven voor een lening van € 1,5 miljoen. De lening wordt jaarlijks met € 125.000 afgelost. Verder staat de gemeente garant gedurende 5 jaar voor exploitatietekorten voor een bedrag van max. € 60.000 p/j. € 23.900 M.i.v. 1 januari 2012 worden er garantiestelling afgegeven i.p.v. verstrekkingen.
4 € 6.980.400 € 1.023.500


0 1
0 Boekwaarde diverse complexen grondexploitatie € 26.471.400 10% € 2.647.100 Dit betreft de geraamde boekwaarde van alle grondexploitatiecomplexen per ultimo 2018
1
2 Totaal incidenteel grondexploitatie € 26.471.400 € 2.647.100


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Begrotingsomvang 2019 van Algemene dienst 5.0 38159300.0 1908000.0
Grondexploitatie Begrotingsomvang 2019 van Grondexploitatie 5.0 7865200.0 393300.0
GR / Verbonden partijen Garantie geldleningen woningen particulieren 5.0 130600.0 6500.0
GR / Verbonden partijen Stichting De Rots (publiek belang) 5.0 243200.0 12200.0
GR / Verbonden partijen Garantie geldlening Stichting Ons Sporthuis 5.0 57200.0 2900.0
GR / Verbonden partijen Huisvuil Centrale (publiek belang) 5.0 4347300.0 217400.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen BBZ-kredieten 5.0 242700.0 12100.0
GR / Verbonden partijen Berechja College 10.0 1000000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Concern voor Werk (publiek belang) 10.0 406700.0 40700.0
Grondexploitatie Boekwaarde diverse complexen grondexploitatie 10.0 30682900.0 3068300.0

0
0 Beschikbare Benodigde Beschikbare Benodigde weerstands weerstands weerstands weerstands Omschrijving capaciteit capaciteit Ratio capaciteit capaciteit Ratio
1 Incidenteel weerstandsvermogen
2 4,0 4,3 weerstandsvermogen algemene dienst 10.769 2.665 9.848 2.300
3 1,3 1,3 weerstandsvermogen grondexploitatie 3.900 2.946 4.527 3.462
4 Totaal 14.669 5.611 2,6 14.285 5.761 2,5


0 1 2
0 WOZ-waarde woningen WOZ-waarde niet woningen, eigenaren en gebruikers samen OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde Onderdekking reiniging/afvalstoffen Onderdekking riolering OZB-opbrengst gecorrigeerd voor onderdekking Gewogen gemiddelde OZB-tarief 1,217,000,000 A 635,500,000 B 4,073,422 C 0 D 0 E 4,073,422 F = C-D-E
1 0.2199 = F/(A+B)*100


0 1
0 OZB-percentage van de WOZ-waarde voor toelating art.12 Werkelijk gewogen % WOZ-waarde gemeente Verschil Onbenutte belastingcapaciteit 0.1949% 0.2199%
1 -0.0250% -462,899


0 1 2 3 4
0 Omschrijving Grondslag Risico Benodigde Eventuele opmerkingen Financieel profiel weerstands-risico capaciteit
1
2 Begrotingsomvang 2019 van Algemene dienst Begrotingsomvang 2019 van Grondexploitatie € 38.159.300 € 7.865.200 5% 5% € 1.908.000 Het is gewenst, gezien de € 393.300 geïnventariseerde algemene risico’s (zoals hierboven gespecificeerd en toegelicht), om een deel van de beschikbare algemene weerstandscapaciteit hiervoor in te zetten. Conform de vastgestelde beleidskaders wordt een richtlijn gehanteerd, waarbij 5% van de ‘omzet’ als risicobedrag wordt opgevoerd.
3
4 Totaal incidenteel algemene dienst Totaal incidenteel grondexploitatie € 38.159.300 € 1.908.000 € 7.865.200 € 393.300


0 1 2 3 4
0 Omschrijving Grondslag Risico Benodigde Eventuele opmerkingen Financieel profiel weerstands-risico capaciteit
1
2 Garantie geldleningen woningen particulieren € 130.600 € 243.200 € 57.200 5% 5% 5% € 6.500 Deze garantie is nog gebaseerd op een inmiddels stopgezette (verplichte) rijksregeling. Er is sprake van een klein risico omdat het Rijk voor 50% deelneemt in de risico’s. Verder komen er geen nieuwe garanties bij, waardoor het risico jaarlijks afneemt (sterfhuis constructie).
3 Stichting De Rots (publiek belang) Garantie geldlening Stichting Ons Sporthuis € 12.200 Aan Stichting De Rots is, inzake de jeugdvoorziening, een garantie afgegeven tot een bedrag van € 273.400 (er is sprake van recht van 1e hypotheek). € 2.900 Aan Stichting Ons Sporthuis is een garantie afgegeven tot een bedrag van € 80.000.


0 1 2 3 4
0 Huisvuil Centrale (publiek belang) Borgstellingen BBZ-kredieten Berechja College Concern voor Werk (publiek belang) Totaal incidenteel algemene dienst € 4.347.300 € 242.700 € 1.000.000 € 406.700 5% 5% 10% 10% € 217.400 Aan deze verbonden partij zijn, o.b.v. de gemeenschappelijke regeling, garanties afgegeven tot een totaalbedrag van € 670 mln. (totaal van de garanties). € 12.100 M.i.v. 1 januari 2012 worden er garantiestelling afgegeven i.p.v. verstrekkingen. € 100.000 Aan Berechja College is een garantie afgegeven voor een lening van € 1,5 miljoen. De lening wordt jaarlijks met € 125.000 afgelost. Verder staat de gemeente garant gedurende 5 jaar voor exploitatietekorten voor een bedrag van max. € 60.000 p/j. € 40.700 Aan deze verbonden partij zijn, o.b.v. de gemeenschappelijke regeling, garanties afgegeven tot een totaalbedrag van € 8,5 miljoen. Jaarlijkse aflossing bedraagt € 400.000. (Urk heeft een aandeel van 11,98% in de realisatie van een kassencomplex).
1 € 6.427.700 € 391.800


0 1
0 Boekwaarde diverse complexen grondexploitatie € 30.682.900 10% € 3.068.300 Dit betreft de geraamde boekwaarde van alle grondexploitatiecomplexen per ultimo 2019
1
2 Totaal incidenteel grondexploitatie € 30.682.900 € 3.068.300


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Garantie geldleningen woningen particulieren 5.0 73200.0 3660.0
GR / Verbonden partijen Stichting De Rots (publiek belang) 5.0 232000.0 11600.0
GR / Verbonden partijen Garantie geldlening Stichting Ons Sporthuis 5.0 54000.0 2700.0
GR / Verbonden partijen Huisvuil Centrale (publiek belang) 5.0 4939100.0 246955.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen BBZ-kredieten 5.0 156800.0 7840.0
GR / Verbonden partijen Berechja College 10.0 875000.0 87500.0
GR / Verbonden partijen Concern voor Werk (publiek belang) 10.0 358900.0 35890.0
Overig Overige voorraden 10.0 731800.0 73180.0
Grondexploitatie Boekwaarde grexen woningbouw 12.5 32486100.0 4060762.5
Grondexploitatie Boekwaarde grexen bedrijfsterrein(en) 22.5 11789200.0 2652570.0

0
0 Beschikbare Benodigde Beschikbare Benodigde weerstands weerstands weerstands weerstands Omschrijving capaciteit capaciteit Ratio capaciteit capaciteit Ratio
1 Incidenteel weerstandsvermogen
2 weerstandsvermogen algemene dienst 9.632 2.317 4,2 9.977 2.011 5,0
3 weerstandsvermogen grondexploitatie 6.142 5.370 1,1 6.389 7.645 0,8
4 15.774 7.688 2,1 16.366 9.656 1,7 Totaal


0 1 2
0 WOZ-waarde woningen WOZ-waarde niet woningen, eigenaren en gebruikers samen OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde Onderdekking reiniging/afvalstoffen Onderdekking riolering OZB-opbrengst gecorrigeerd voor onderdekking Gewogen gemiddelde OZB-tarief 1,309,000,000 663,500,000 4,195,627 C 0 4,195,627 A B 0 D E F = C-D-E
1 0.2127 = F/(A+B)*100


0 1
0 OZB-percentage van de WOZ-waarde voor toelating art.12 Werkelijk gewogen % WOZ-waarde gemeente Verschil Onbenutte belastingcapaciteit 0.1905% 0.2127%
1 -0.0222% -438,014


0 1 2 3 4
0 Omschrijving Grondslag Risico Benodigde Eventuele opmerkingen Financieel profiel weerstandsrisico capaciteit
1
2 Begrotingsomvang 2020 van Algemene dienst Begrotingsomvang 2020 van Grondexploitatie Totaal incidenteel algemene dienst Totaal incidenteel grondexploitatie € 32.299.900 € 17.171.100 5% 5% € 1.615.000 € 858.600 Het is gewenst, gezien de geïnventariseerde algemene risico’s (zoals hierboven gespecificeerd en toegelicht), om een deel van de beschikbare algemene weerstandscapaciteit hiervoor in te zetten. Conform de vastgestelde beleidskaders wordt een richtlijn gehanteerd, waarbij 5% van de ‘omzet’ als risicobedrag wordt opgevoerd.
3 € 32.299.900 € 1.615.000 € 17.171.100 € 858.600


0 1 2 3 4
0 Oms+B21:F46 Grondslag Risico Benodigde Eventuele opmerkingen Financieel profiel weerstandsrisico capaciteit
1 € 3.700 € 11.600 € 2.700 € 247.000
2 Garantie geldleningen woningen particulieren € 73.200 € 232.000 € 54.000 € 4.939.100 5% 5% 5% 5% Deze garantie is nog gebaseerd op een inmiddels stopgezette (verplichte) rijksregeling. Er is sprake van een klein risico omdat het Rijk voor 50% deelneemt in de risico’s. Verder komen er geen nieuwe garanties bij, waardoor het risico jaarlijks afneemt (sterfhuis constructie).
3 Stichting De Rots (publiek belang) Garantie geldlening Stichting Ons Sporthuis Huisvuil Centrale (publiek belang) Aan Stichting De Rots is, inzake de jeugdvoorziening, een garantie afgegeven tot een bedrag van € 273.400 (er is sprake van recht van 1e hypotheek). Aan Stichting Ons Sporthuis is een garantie afgegeven tot een bedrag van € 80.000. Aan deze verbonden partij zijn, o.b.v. de gemeenschappelijke regeling, garanties afgegeven tot een totaalbedrag van € 670 mln. (totaal van de garanties).


0 1 2 3 4
0 Borgstellingen BBZ-kredieten Berechja College Concern voor Werk (publiek belang) Totaal incidenteel algemene dienst € 156.800 € 875.000 € 358.900 5% 10% 10% € 87.500 € 35.900 € 7.800 M.i.v. 1 januari 2012 worden er garantiestelling afgegeven i.p.v. verstrekkingen. Aan Berechja College is een garantie afgegeven voor een lening van € 1,5 miljoen. De lening wordt jaarlijks met € 125.000 afgelost. Aan deze verbonden partij zijn, o.b.v. de gemeenschappelijke regeling, garanties afgegeven tot een totaalbedrag van € 8,5 miljoen. Jaarlijkse aflossing bedraagt € 400.000. (Urk heeft een aandeel van 11,98% in de realisatie van een kassencomplex).
1 € 6.689.000 € 396.200


0 1 2 3 4
0 Overige voorraden € 731.800 € 32.486.100 € 11.789.200 10% 12,5% 22,5% € 73.200 € 4.060.800 € 2.652.600 Dit betreft de geraamde boekwaarde van alle grondexploitatiecomplexen per ultimo 2020
1 Boekwaarde grexen woningbouw Dit betreft de geraamde boekwaarde van alle grondexploitatiecomplexen per ultimo 2020
2 Boekwaarde grexen bedrijfsterrein(en) Dit betreft de geraamde boekwaarde van alle grondexploitatiecomplexen per ultimo 2020
3 Totaal incidenteel € 45.007.100 € 6.786.600 grondexploitatie


0
0 4,8 4,2 5,0 4,8 3,8 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 2,0 1,1 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4
1 33% 31% 29% 26% 26% 25% 26% 26% 27% 28% 30% 31% 40% 63% 88% 104% 92% 81% 76% 70% 61% 52% 43% 35%