Naam Sittard-Geleen
Code 1883
Provincie Limburg
Inwonertal 92956

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Rijksbeleid algemeen None None None
Overig Economische groei None None None
Belasting Plan tot verruiming gemeentelijk belastingbeleid None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
GR / Verbonden partijen Subsidietrajecten None None None
GR / Verbonden partijen Nationale Hypotheek Garantie None None None
Kapitaalgoederen Bluswatervoorziening None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures None None None
GR / Verbonden partijen Dubieuze Debiteuren None None None
Personeel Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Genormeerd risicoprofiel None None 7000000.0
Sociaal domein Achtervang ombuigingen None None 2300000.0
Overig Verplichtingen uit eerder genomen besluiten None None 700000.0
Sociaal domein Achtervang sociaal domein None None 4200000.0
Sociaal domein Risico's sociaal domein None None None
Grondexploitatie Risico's grondexploitaties None None 2100000.0
Grondexploitatie Risicoreserve binnenstedelijk en vastgoed None None 700000.0
Grondexploitatie Voorziening tekorten grondexploitatie / binnenstedelijk / vastgoed None None 16500000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Kostenontwikkeling SSC 65.0 200000.0 130000.0
Belasting Belastingopbrengsten 35.0 70000.0 24500.0
ICT algemeen ICT ontwikkelingen 65.0 1000000.0 650000.0
Overig Uitval telefooncentrale 35.0 90000.0 31500.0
GR / Verbonden partijen Waardeverlies HGN 35.0 880000.0 308000.0
Grondexploitatie Leegstand gemeentelijke panden 100.0 400000.0 400000.0
Sociaal domein Overdracht beschermd wonen 65.0 520000.0 338000.0
Sociaal domein Middelen jeugd None None None
Belasting Individuele inkomenstoeslag 65.0 70000.0 45500.0

0
0 ansklasse Kanspercentage Actie
1 1 <20% Geen risicobedrag opnemen
2 2 20-50% 35% opnemen van het restrisico
3 3 50-80% 65% opnemen van het restrisico
4 K 4 >80% Voorziening treffen (100%)


0
0 evolgklasse Restrisico
1 1 x < € 50.000
2 2 € 50.000 < x < € 250.000
3 3 € 250.000 < x < € 500.000
4 4 € 500.000 < x < € 1.000.000
5 G 5 x > € 1.000.000


0 1 2 3 4
0 Risicoklasse Kans 1: <20% Kans 2: 2050% Kans 3: 5080% Kans4: >80%
1 Score 5: x > € 1.000.000 5 10 15 20
2 Score 4 € 500.000 < x < € 1.000.000 4 8 12 16
3 Score 3 € 250.000 < x < € 500.000 3 6 9 12
4 Score 2 € 50.000 < x < € 250.000 2 4 6 8
5 Score 1 x < € 50.000 1 2 3 4


0 1 2
0 Bedragen x € 1.000 Totaal saldo algemeen bestemmingen risicoprofiel / buffer
1 Eindstand 2018 / beginstand 2019 12.305 11.580 725
2 Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten) Voorstel begroting 2020: correctie storting programmabegroting 2019 Voorstel begroting 2020: storting overschot jaarschijf 2019 6.798 -1.200 1.790
3 Eindstand 2019 / beginstand 2020 19.693 18.968 725
4 Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten) Voorstel begroting 2020: correctie storting programmabegroting 2019 Voorstel begroting 2020: claim incidentele middelen organisatieontwikkeltraject Voorstel begroting 2020: storting overschot jaarschijf 2020 2.826 -3.277 -3.770 1.600
5 Eindstand 2020 / beginstand 2021 17.072 16.347 725
6 Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten) Voorstel begroting 2020: storting overschot jaarschijf 2021 -265 1.550
7 Eindstand 2021 / beginstand 2022 18.357 17.632 725
8 Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten) Voorstel begroting 2020: storting overschot jaarschijf 2022 -264 940
9 Eindstand 2022 / beginstand 2023 19.033 18.308 725
10 Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten) Voorstel begroting 2020: storting overschot jaarschijf 2023 -265 390
11 Eindstand 2023 / beginstand 2024 19.158 18.433 725


0 1 2 3
0 Bedragen x € 1.000 algemeen risicoprofiel / buffer Algemene Reserve risicobeheer Algemene Reserve
1 Eindstand 2019 / beginstand 2020 Eindstand 2020 / beginstand 2021 Eindstand 2021 / beginstand 2022 Eindstand 2022 / beginstand 2023 Eindstand 2023 / beginstand 2024 18.968 16.347 17.632 18.308 18.433 7.000 6.420 5.840 6.530 6.530 11.968 9.927 11.792 11.778 11.903