Naam Peel en Maas
Code 1894
Provincie Limburg
Inwonertal 43312

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie en projecten None None None
Sociaal domein Jeugdzorg, WMO begeleiding en participatie None None None
Sociaal domein Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) None None None
Sociaal domein Leerlingenvervoer None None None
Sociaal domein Decentralisaties Jeugdzorg, WMO begeleiding en participatie None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering uit het gemeentefonds None None None
GR / Verbonden partijen NLW None None None
GR / Verbonden partijen Reinigingsdienst Maasland None None None
GR / Verbonden partijen Samenwerkingsovereenkomsten None None None
GR / Verbonden partijen Gemeente Helden Holding B.V. None None None
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties None None None
Grondexploitatie Ontwikkelingen grondexploitatie None None None
Dividend/Rente Renteontwikkeling None None None

0 1 2
0 Risico's Dekking
1 Risico's eigen beleid en samenwerking* O.a. open einde regelingen, NLW, schadeclaims € 4.100.000 Algemene risicoreserve => € 2.000.000 Reserve Sociaal domein => € 1.800.000 Reserve Werk en Bijstand => € 300.000
2 Risico's beleid hogere overheid en derden Algemene uitkering € 1.550.000 Algemene risicoreserve
3 Risico's autonome ontwikkelingen en bedrijfsvoering € 1.700.000 Algemene risicoreserve


0 1 2 3 4
0 NORMEN CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C
1 1a Netto schuld quote < 90% 90% - 130% > 130%
2 1b Netto schuld quote excl. leningen < 90% 90% - 130% > 130%
3 2 Solvabiliteitsratio >50% 20% - 50% < 20%
4 3 Grondexploitatie <20% 20% - 35% > 35%
5 4 Structurele exploitatieruimte >0% 0 <0%
6 5 Belastingcapaciteit <95% 95% - 105% >105%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 2015 jaarstukken 2016 jaarstukken 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2020 begroting
1 Netto schuld quote 87% 86% 83% 79% 72% 71% 64%
2 Netto schuld quote excl. leningen 85% 71% 72% 69% 62% 62% 55%
3 Solvabiliteitsratio 34% 32% 31% 32% 34% 34% 37%
4 Grondexploitatie 13% 13% 7% 7% 7% 7% 7%
5 Structurele exploitatieruimte 11% 1% 6% 1% 0% 0% 0%
6 Belastingcapaciteit 94% 94% 94% 93% 93% 94% 93%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie en projecten None None None
Sociaal domein Open eind regelingen Sociaal domein None None None
Sociaal domein Jeugdzorg, WMO-begeleiding en participatie None None None
BUIG Bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten (BUIG / inkomensdeel participatiewet) None None None
Sociaal domein Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) None None None
Sociaal domein Leerlingenvervoer None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering uit het gemeentefonds None None None
Sociaal domein Decentralisaties Jeugdzorg, WMO begeleiding en participatie None None None
Belasting Vennootschapsbelastingplicht None None None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen None None None
GR / Verbonden partijen NLW None None None
GR / Verbonden partijen Reinigingsdienst Maasland None None None
GR / Verbonden partijen Samenwerkingsovereenkomsten None None None
GR / Verbonden partijen Gemeente Helden Holding B.V. None None None
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties None None None
Grondexploitatie Ontwikkelingen grondexploitatie None None None
Dividend/Rente Renteontwikkeling None None None
Belasting Onroerende zaakbelastingen None None None
Belasting Verblijfsbelasting None None None
Overig Ontwikkelingen in andere bedrijfstakken None None None
Personeel De organisatie / personeel None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Tegen de gemeente ingediende claims None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud / investeringen None None None

0 1 2
0 Risico's Dekking
1 Risico's eigen beleid en samenwerking* O.a. open einde regelingen, NLW, schadeclaims € 3.200.000 Algemene risicoreserve => € 1.300.000 Reserve Sociaal domein => € 1.400.000 Reserve Werk en Bijstand => € 500.000
2 Risico's beleid hogere overheid en derden Algemene uitkering € 1.550.000 Algemene risicoreserve
3 Risico's autonome ontwikkelingen en bedrijfsvoering € 1.700.000 Algemene risicoreserve


0 1 2 3 4
0 NORMEN CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C
1 Minst risicovol Gemiddeld risicovol Meest risicovol
2 1a Netto schuld quote < 90% 90% - 130% > 130%
3 1b Netto schuld quote excl. leningen < 90% 90% - 130% > 130%
4 2 Solvabiliteitsratio >50% 20% - 50% < 20%
5 3 Grondexploitatie <20% 20% - 35% > 35%
6 4 Structurele exploitatieruimte >0% 0 <0%
7 5 Belastingcapaciteit <95% 95% - 105% >105%


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 2015 2016 Realisatie Realisatie Realisatie 2017 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot
1 Netto schuld quote 87% 86% 79% 83% 96% 81% 72% 63%
2 Netto schuld quote excl. leningen 85% 71% 71% 72% 89% 74% 65% 58%
3 Solvabiliteitsratio 34% 32% 33% 31% 30% 33% 35% 38%
4 Grondexploitatie 13% 13% 9% 7% 10% 4% 4% 3%
5 Structurele exploitatieruimte 11% 1% 0% 6% 2% 2% 2% 3%
6 Belastingcapaciteit 94% 94% 94% 94% 95% 95% 94% 94%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Eigen beleid None None None
GR / Verbonden partijen Beleid van een hogere overheid None None None
GR / Verbonden partijen Samenwerking met andere gemeenten of instanties None None None
GR / Verbonden partijen het doen/nalaten van derden None None None
Overig niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen None None None
Personeel Bedrijfsvoering None None None

0 1
0 Weerstandsratio Waardering
1 > 2,0 Uitstekend
2 1,4 – 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 – 1,4 Voldoende
4 0,8 – 1,0 Matig
5 0,6 – 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5
0 Incidentele weerstandcapaciteit: 01-01-2020 01-01-2021 01-01-2022 01-01-2023 01-01-2024
1 Algemene reserve Algemene risicoreserve Reserve Sociaal domein Reserve Werk en Inkomen 3.365.750 5.631.400 616.347 418.985 2.858.538 5.631.400 500.000 418.985 3.993.743 5.631.400 500.000 418.985 5.535.300 5.631.400 505.000 418.985 7.592.273 5.631.400 510.050 418.985
2 Totaal 10.032.482 9.408.923 10.544.128 12.090.685 14.152.708


0
0 Risico's Dekking
1 Risico's eigen beleid en samenwerking Algemene risicoreserve => € 1.300.000 Specifieke risicodossiers 2.150.000 Reserve Sociaal domein => € 500.000 Reserve Werk en Inkomen => € 250.000 Risico's beleid hogere overheid en derden Algemene risicoreserve Algemene uitkering 1.550.000 Risico's autonome ontwikkelingen en bedrijfsvoering Exploitatie algemeen 2.150.000 Algemene risicoreserve 5.850.000


0 1 2 3 4
0 NORMEN CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C
1 Minst risicovol Gemiddeld risicovol Meest risicovol
2 1a Netto schuld quote < 90% 90% - 130% > 130%
3 1b Netto schuld quote excl. leningen < 90% 90% - 130% > 130%
4 2 Solvabiliteitsratio >50% 20% - 50% < 20%
5 3 Grondexploitatie <20% 20% - 35% > 35%
6 4 Structurele exploitatieruimte >0% 0 <0%
7 5 Belastingcapaciteit <95% 95% - 105% >105%


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 2016 2017 Realisatie Realisatie Realisatie 2018 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot
1 Netto schuld quote 86% 79% 93% 99% 105% 102% 100% 96%
2 Netto schuld quote excl. leningen 71% 71% 84% 91% 97% 94% 92% 88%
3 Solvabiliteitsratio 32% 33% 47% 34% 26% 26% 26% 27%
4 Grondexploitatie 13% 9% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
5 Structurele exploitatieruimte 1% 0% 5% 0% 2% 1% 1% 2%
6 Belastingcapaciteit 94% 94% 93% 93% 96% 96% 94% 93%