Naam Zwartewaterland
Code 1896
Provincie Overijssel
Inwonertal 22468

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene Uitkering 50.0 200000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Debiteurenrisico algemeen None None None
Belasting OZB / WOZ None None None
Dividend/Rente Dividenden 10.5263157894737 475000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Debiteuren Sociale zaken None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen en gewaarborgde geldleningen None None None
GR / Verbonden partijen Leningen aan personeel None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden Partijen None None None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke Regelingen 30.0 150000.0 45000.0
Overig Onverzekerde risico’s None None None
Personeel Personeel (bestuur en ambtenaren) 30.0 200000.0 60000.0
Overig Werkprocessen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Imagoschade None None None
Overig Organisatierisico’s None None None
Sociaal domein Participatiewet 30.0 400000.0 120000.0
Sociaal domein Wmo 30.0 300000.0 90000.0
Sociaal domein Jeugdzorg 50.0 400000.0 200000.0
Sociaal domein Bijzondere Bijstand en minimabeleid None None None
Sociaal domein Leerlingenvervoer 50.0 50000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtmatigheid None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaarschriften en andere procedures 30.0 50000.0 15000.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling 50.0 100000.0 50000.0
Overig Contractbeheer None None None
Grondexploitatie Inkomsten lopende bouwexploitatie None None None
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen 29.9539170506912 1085000.0 325000.0
Belasting Lagere opbrengsten bouwvergunningen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verzekeringsrisico 33.3333333333333 75000.0 25000.0
Overig Specifieke uitkeringen None None None
Informatieveiligheid Automatiseringsbeveiliging 30.4878048780488 820000.0 250000.0
Calamiteiten, rampen Crisisbeheersing en rampenbestrijding None None None
Bodemsanering Milieu en verontreiniging 50.0 650000.0 325000.0
Onderwijs Onderwijs None None None
Omgevingswet Omgevingswet 33.3333333333333 300000.0 100000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene Uitkering 50.0 200000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Debiteurenrisico algemeen None None None
Belasting OZB / WOZ None None None
Dividend/Rente Dividenden 10.0 400000.0 40000.0
Sociaal domein Debiteuren Sociale Zaken None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen en gewaarborgde geldleningen None None None
Personeel Leningen aan personeel None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden Partijen None None None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke Regelingen 30.0 150000.0 45000.0
Overig Onverzekerde risico's None None None
Personeel Personeel (bestuur en ambtenaren) 30.0 200000.0 60000.0
Overig Werkprocessen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Imagoschade None None None
Personeel Organisatierisico's None None None
Sociaal domein Participatiewet 30.0 400000.0 120000.0
Sociaal domein Wmo 30.0 300000.0 90000.0
Sociaal domein Jeugdzorg 50.0 400000.0 200000.0
Sociaal domein Bijzondere Bijstand en minimabeleid None None None
Sociaal domein Leerlingenvervoer 50.0 50000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtmatigheid None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaarschriften en andere procedures 30.0 50000.0 15000.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling 30.0 100000.0 30000.0
Aanbesteding Contractbeheer None None None
Gemeentefonds Inkomsten lopende bouwexploitatie None None None
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen 30.0 1085000.0 325500.0
Grondexploitatie Lagere opbrengsten bouwvergunningen None None None
Overig Verzekeringsrisico 30.0 75000.0 22500.0
Overig Specifieke uitkeringen None None None
ICT algemeen Automatiseringsbeveiliging 30.0 820000.0 246000.0
Calamiteiten, rampen Crisisbeheersing en rampenbestrijding None None None
Bodemsanering Milieu en verontreiniging 50.0 650000.0 325000.0
Onderwijs Onderwijs None None None
Omgevingswet Omgevingswet 30.0 300000.0 90000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 200000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Debiteurenrisico algemeen None None None
Belasting OZB / WOZ None None None
Dividend/Rente Dividenden 10.0 400000.0 40000.0
Sociaal domein Debiteuren Sociale Zaken None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen en gewaarborgde geldleningen None None None
Personeel Leningen aan personeel None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 33.3 225000.0 74925.0
Overig Onverzekerde risico's None None None
Personeel Personeel (bestuur en ambtenaren) 30.0 200000.0 60000.0
Overig Werkprocessen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Imagoschade None None None
Overig Organisatierisico's None None None
Sociaal domein Participatiewet 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein WMO 30.0 300000.0 90000.0
Sociaal domein Jeugdzorg 30.0 100000.0 30000.0
Sociaal domein Bijzondere Bijstand en minimabeleid None None None
Sociaal domein Leerlingenvervoer 50.0 50000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Rechtmatigheid None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaarschriften en andere procedures 30.0 50000.0 15000.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling 50.0 100000.0 50000.0
Personeel Contractbeheer None None None
Grondexploitatie Inkomsten lopende bouwexploitatie None None None
Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen 24.0740740740741 810000.0 195000.0
Belasting Lagere opbrengsten bouwvergunningen 50.0 400000.0 200000.0
Overig Verzekeringsrisico 33.3333333333333 75000.0 25000.0
Overig Specifieke uitkeringen None None None
ICT algemeen Automatiseringsbeveiliging 30.4878048780488 820000.0 250000.0
Calamiteiten, rampen Crisisbeheersing en rampenbestrijding None None None
Bodemsanering Milieu en verontreiniging 50.0 650000.0 325000.0
Onderwijs Onderwijs None None None
Omgevingswet Omgevingswet 33.3333333333333 300000.0 100000.0