Naam Bodegraven-Reeuwijk
Code 1901
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 33948

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Organisatorische risico’s personeel en bedrijfsprocessen None None 750000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische risico’s None None 250000.0
Dividend/Rente Renterisico’s None None None
GR / Verbonden partijen Risico’s verbonden partijen None None 1000000.0
GR / Verbonden partijen Risico’s garanties / verstrekte geldleningen None None 75000.0
Sociaal domein Risico’s verbonden aan open einde regelingen rijk None None 750000.0
Sociaal domein Risico’s open einde subsidiëring None None 25000.0
Kapitaalgoederen Risico’s kapitaalgoederen None None 1000000.0
Sociaal domein Risico’s invoering decentralisaties None None 600000.0
Belasting Kans hogere opbrengst bouwvergunningen None None -300000.0
Grondexploitatie Bouwgrondexploitaties en projecten None None 3750000.0
Overig Risicobuffer None None None

0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2
0
1
2


0 1 2
0
1
2


0
0
1
2
3
4


0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4
5
6


0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Organisatorische risico’s personeel en bedrijfsprocessen None None 750000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische risico’s None None 250000.0
Dividend/Rente Renterisico’s None None 0.0
GR / Verbonden partijen Risico’s verbonden partijen None None 1000000.0
GR / Verbonden partijen Risico’s garanties / verstrekte geldleningen None None 75000.0
Overig Risico’s verbonden aan open einde regelingen rijk None None 750000.0
Overig Risico’s open einde subsidiëring None None 25000.0
Kapitaalgoederen Risico’s kapitaalgoederen None None 1000000.0
Sociaal domein Risico’s invoering decentralisaties None None 600000.0
Overig Kans hogere opbrengst bouwvergunningen None None -300000.0
Overig Risico vertraging inschrijving arbeidsmigranten None None 200000.0
Overig Risico op lagere opbrengst Nedvang (restfractie plastic) None None 300000.0
Kapitaalgoederen Risico hogere storting in voorziening onderhoud accommodaties None None 200000.0
Grondexploitatie Bouwgrondexploitaties en projecten None None 2267000.0

0 1 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0
1
2
3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0
1
2


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0
1
2
3
4


0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5
6


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7