Naam Leidschendam-Voorburg
Code 1916
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 74947

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen DSW 70.0 575000.0 402500.0
GR / Verbonden partijen VRH 70.0 100000.0 70000.0
GR / Verbonden partijen Avalex None None 400000.0
Sociaal domein WMO 30.0 500000.0 150000.0
Sociaal domein Indicatie huishoudelijke ondersteuning 70.0 1000000.0 700000.0
Sociaal domein Jeugdzorg 70.0 2000000.0 1400000.0
BUIG BUIG (vervallen) None None None
Onderwijs BENG scholen 10.0 500000.0 50000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie Vlietvoorde None None 5600000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering Gemeentefonds 10.0 3000000.0 300000.0
Grondexploitatie Prijsstijgingen bouwsector 70.0 3500000.0 2450000.0
Bodemsanering Bodemsaneringen 30.0 3000000.0 900000.0
Dividend/Rente Dividend Eneco 30.0 1000000.0 300000.0
Kapitaalgoederen Bediening Sijtwendebrug 70.0 1100000.0 770000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen DSW-exploitatietekort None None 20000.0
GR / Verbonden partijen DSW-be‘indiging None None 1120000.0
GR / Verbonden partijen Avalex None None 175000.0
GR / Verbonden partijen GGD/VT None None 30000.0
Sociaal domein WMO None None 75000.0
Sociaal domein Indicatie huishoudelijke ondersteuning None None 150000.0
Sociaal domein Abonnementstarief WMO None None 300000.0
Sociaal domein Jeugdzorg None None 875000.0
BUIG Specifieke uitkeringen None None 115000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie Vlietvoorde None None 2300000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie Klein Plaspoelpolder None None 4500000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie Rijnlandlaan None None 109000.0
Projecten MIRT programma duurzame bereikbaarheid 599-Den Haag None None None
Gemeentefonds Uitkeringen gemeentefonds None None 450000.0
Overig Prijsstijgingen bouwsector None None 1225000.0
Bodemsanering Bodemsaneringen None None 500000.0
Dividend/Rente Dividend Eneco en Stedin None None 150000.0
Overig Bediening Sijtwendebrug None None 385000.0
Sociaal domein WW-uitkeringen None None 75000.0
Belasting Bouwleges None None 175000.0
Overig Invoering private bouwplantoets None None 50000.0
Overig Tussentijdse verkiezingen en referenda None None 75000.0
Belasting BTW sportvrijstelling None None 90000.0
Dividend/Rente Rente None None 350000.0

Weerstandscapaciteit per 1-1-2019

Soort

Bedrag

 a. Algemene reserve met bufferfunctie

Incidenteel

10

 b. Algemene reserve vrij besteedbaar

Incidenteel

41

 c. Ruimte op de begroting/onvoorzien

Incidenteel

0,1

 Totaal

51,1

Bedragen x € 1 mln.Omschrijving

Maximale omvang

Kans

Gemiddelde omvang

Risicoprofiel

10%

30%

70%

Kans x gemiddelde omvang

1. Gemeenschappelijke regelingen:

a. DSW-exploitatietekort
b. DSW-beëindiging
c. Avalex
d. GGD/VT

370
3.200
500
200

X

X

X
X

185
1.600
250
100

20
1.120
175
30

2. Open-einde regelingen:

a. WMO

500

X

250

75

b. Indicatie huishoudelijke ondersteuning

1.000

X

500

150

c. Abonnementstarief Wmo

2.000

X

1.000

300

d. Jeugdzorg

2.500

X

1.250

875

e. Specifieke uitkeringen

2.300

X

1.150

115

3. BENG scholen (vervallen)

4. Grondexploitatie Vlietvoorde

Mont
Carlo
simulatie

2.300

5. Grondexploitatie Klein Plaspoelpolder

Monte
Carlo
simulatie

4.500

6. Grondexploitatie Rijnlandlaan

Monte
Carlo
simulatie

109

7. MIRT-programma Duurzame bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag

p.m.

8. Uitkeringen Gemeentefonds

3.000

X

1.500

450

9. Prijsstijgingen bouwsector

3.500

X

1.750

1.225

10. Overige:

a. Bodemsaneringen

3.000

X

1.500

500

b. Dividend Eneco en Stedin

1.000

X

500

150

c. Bediening Sijtwendebrug

1.100

X

550

385

d. WW-uitkeringen

500

X

250

75

e. Bouwleges

500

X

250

175

f. Invoering private bouwplantoets

150

X

75

50

g. Tussentijdse verkiezingen en referenda

500

X

250

75

h. Btw-sportvrijstelling

250

X

125

90

i. Rente

1.000

X

500

350

Totaal risicoprofiel

13.294

(bedragen x € 1.000)Kengetal

Rekening  2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Netto schuldquote

86

95

85

91

93

95

Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)

66

90

83

90

91

93

Solvabiliteitsratio (excl. verkoop Eneco)

39

40

32

27

25

24

Structurele exploitatieruimte

-3,60

0,74

-1

-2

-1

0

Grondexploitatie

17,08

20,03

15

7

0

-4

Belastingcapaciteit

96,3%

98,6%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%Ratio waardering weerstandsvermogen

Betekenis

> 2,0

Uitstekend

1,4 – 2,0

Ruim voldoende

1,0 – 1,4

Voldoende

0,8 – 1,0

Matig

0,6 – 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoende  Ratio

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

  1. Risicoprofiel

9.964

9.870

13.300

  2. Weerstandscapaciteit

61.472

63.260

51.000

  3. Ratio (verhouding tussen 1 en 2)

6,2

6,4

3,8

  4. Ruimte (verschil tussen 1 en 2)

51.508

53.390

37.700

Bedragen x € 1.0002020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen DSW exploitatietekort/opheffingskosten GR 10.0 400000.0 40000.0
GR / Verbonden partijen Avalex 70.0 480000.0 336000.0
GR / Verbonden partijen GGD - Veilig Thuis 70.0 200000.0 140000.0
GR / Verbonden partijen Inkoopbureau H10 30.0 30000.0 9000.0
Sociaal domein WMO 30.0 500000.0 150000.0
Sociaal domein Indicatie huishoudelijke ondersteuning 70.0 1000000.0 700000.0
Sociaal domein Abonnementstarief WMO 30.0 2000000.0 600000.0
Sociaal domein Jeugdhulp 70.0 2500000.0 1750000.0
Sociaal domein Specifieke uitkeringen 10.0 2300000.0 230000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie Vlietvoorde None 2250000.0 None
Grondexploitatie Grondexploitatie Klein Plaspoelpolder None 3785000.0 None
Grondexploitatie Grondexploitatie Rijnlandlaan None 72000.0 None
Gemeentefonds Uitkeringen gemeentefonds 70.0 3000000.0 2100000.0
Bodemsanering Bodemsaneringen 30.0 3000000.0 900000.0
Dividend/Rente Dividend Eneco en Stedin 30.0 1000000.0 300000.0
Overig Bediening Sijtwendebrug 70.0 1100000.0 770000.0
Sociaal domein WW-uitkeringen 30.0 500000.0 150000.0
Belasting Bouwleges 70.0 500000.0 350000.0
Overig Invoering private bouwplantoets 70.0 150000.0 105000.0
Overig Tussentijdse verkiezingen en referenda 30.0 500000.0 150000.0
Belasting BTW-sportvrijstelling 70.0 300000.0 210000.0
Dividend/Rente Rente 70.0 1000000.0 700000.0
Omgevingswet Gevolgen PAS-regeling None None None

0 1 2 3
0 Weerstandscapaciteit Soort Bedrag per 1/1 Bedrag per 31/12
1 a. Algemene reserve met bufferfunctie Incidenteel 10,8 13,2
2 b. Algemene reserve vrij besteedbaar Incidenteel 33,4 111,5
3 c. Ruimte op de begroting/onvoorzien Incidenteel 0,1 0,1
4 Totaal 44,3 124,8


0 1
0 Ratio waardering weerstandsvermogen Betekenis
1 > 2,0 Uitstekend
2 1,4 – 2,0 Ruim voldoende
3 1,0 – 1,4 Voldoende
4 0,8 – 1,0 Matig
5 0,6 – 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Ratio Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 1. Risicoprofiel 10.797 13.294 11.002
2 2. Weerstandscapaciteit 58.806 49.026 124.710
3 3. Ratio (verhouding tussen 1 en 2) 5,5 3,7 11,3
4 4. Ruimte (verschil tussen 1 en 2) 48.009 35.732 113.708


0 1 2 3 4 5 6
0 Omschrijving Max. omvang Kans Gemiddelde omvang Risicoprofiel
1 10% 30% 70% Kans x gemiddelde omvang
2 1. Gemeenschappelijke regelingen:
3 a. DSW-exploitatietekort/ opheffingskosten GR b. Avalex c. GGD - Veilig Thuis d. Inkoopbureau H10 400 480 200 30 X X X X 200 240 100 15 20 170 70 5
4 2. Open-einde regelingen:
5 a. WMO 500 X 250 75
6 b. Indicatie huishoudelijke ondersteuning 1.000 X 500 350
7 c. Abonnementstarief Wmo 2.000 X 1.000 300
8 d. Jeugdhulp 2.500 X 1.250 875
9 e. Specifieke uitkeringen 2.300 X 1.150 115
10 3. Grondexploitatie Vlietvoorde Mont Carlo simulatie 2.250
11 4. Grondexploitatie Klein Plaspoelpolder Riskmapping 3.785
12 5. Grondexploitatie Rijnlandlaan Monte Carlo simulatie 72
13 6. Uitkeringen Gemeentefonds 3.000 X 1.500 1050
14 7. Overige:
15 a. Bodemsaneringen 3.000 X 1.500 500
16 b. Dividend Eneco en Stedin 1.000 X 500 150
17 c. Bediening Sijtwendebrug 1.100 X 550 385
18 d. WW-uitkeringen 500 X 250 75
19 e. Bouwleges 500 X 250 175
20 f. Invoering private bouwplantoets 150 X 75 50
21 g. Tussentijdse verkiezingen en referenda 500 X 250 75
22 h. BTW-sportvrijstelling 300 X 150 105
23 i. Rente 1.000 X 500 350
24 j. Gevolgen PAS-regeling PM X PM PM
25 Totaal risicoprofiel 11.002


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetal Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Netto schuldquote 69,0% 85,0% 43,5,0% 67,0% 62,2% 61,9%
2 Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen) 66,0% 83,0% 41,5,0% 64,2% 59,4% 59,1%
3 Solvabiliteitsratio 39,0% 31,9% 49,4% 46,8% 47,3% 46,9%
4 Structurele exploitatieruimte -3,6% -1,0% -1,0% -1,1% 0,1% 0,3%
5 Grondexploitatie 17,1% 15,0% 12,8% 11,2% 2,2% -1,0%
6 Belastingcapaciteit 96,3% 99,0% 107% 107,0% 107,0% 107,0%