Naam Goeree-Overflakkee
Code 1924
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 49129

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims None None 1241750.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Beroep belastingaanslagen None None 750000.0
Personeel Niet realiseren van bezuinigingsdoelstellingen op personeelsgebied None None 307500.0
Aanbesteding Budget inhuur niet toereikend None None 300000.0
Overig EU-regelgeving None None 255000.0
Bodemsanering Bodemsanering woonwagencentra None None 250000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering gemeentefonds None None 243400.0
Personeel Webego: Qua achtergrond en leeftijdsopbouw is het bedrijf m.b.t. het lagere kader redelijk eenzijdig None None 225000.0
Energietransitie Windmolen/Windparken/Zonnevelden None None 200000.0
Aanbesteding Fouten in inkooptrajecten None None 187500.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten ’t Fort Prins Frederik None None 1875000.0
Grondexploitatie Edudelta None None 1725000.0
Sociaal domein Risico's inzake decentralisaties None None 1126875.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims None None 595000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds None None 516000.0
Gemeentefonds Verkoop aandelen Eneco None None 450000.0
GR / Verbonden partijen Borgstelling SBSM None None 303750.0
Personeel Budget inhuur derden is niet toereikend None None 300000.0
GR / Verbonden partijen EU-regelgeving None None 255000.0
Bodemsanering Bodemsanering woonwagencentra None None 250000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen 't Fort Prins Frederik None None 1875000.0
GR / Verbonden partijen Risico's inzake decentralisaties None None 995625.0
Overig Beroepscampus None None 600000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds None None 540000.0
Calamiteiten, rampen Brand in de gemeente waarbij in hoge matige giftige stoffen of asbest vrijkomt. None None 500000.0
GR / Verbonden partijen Borgstelling SBSM None None 303750.0
GR / Verbonden partijen Budget inhuur derden is niet toereikend None None 300000.0
Overig EU-regelgeving None None 255000.0
Bodemsanering Bodemsanering woonwagencentra None None 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims None None 225000.0