Naam Pijnacker-Nootdorp
Code 1926
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 53634

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Totaal van de gewogen risico's van de grondexploitatie Ackerswoude 40.0 12500000.0 5000000.0
Grondexploitatie Totaal van de gewogen risico's van de grondexploitatie FES-Oostland 35.0 4270000.0 1494500.0
Grondexploitatie Totaal van de gewogen risico’s van de grondexploitatie Boezem-Oost 29.0 3400000.0 986000.0
Kapitaalgoederen Het bezwijken van de damwand (Katwijkerlaan) heeft gevolgen voor de stabiliteit van de kaden 20.0 3500000.0 700000.0
Kapitaalgoederen Beschadigingen aan wegen en/of straatmeubilair 70.0 750000.0 525000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet tijdig leveren van gegevens aan de LVWOZ 25.0 2000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen of borgstellingen aan derden of instellingen 50.0 1000000.0 500000.0
Personeel Pensioenpremies 70.0 500000.0 350000.0
Grondexploitatie Totaal van de gewogen risico's van de grondexploitaties Oude Leede 43.0 790000.0 339700.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gemeente wordt aansprakelijk gesteld 50.0 550000.0 275000.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Netto schuldquote 190% 170% 150% 130% 110% 90% 70% 50% Netto schuldquote 162% Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle 160% leningen)
1
2
3
4
5
6
7 2014 2015 142% 140% 2016 107% 105% 2017 113% 112% 2018 112% 111% 2019 108% 107% 2020 94% 93% 2021 88% 87%
8
9
10


0 1
0 Solvabiliteitsratio 35% 30% 25% 20% 15% Solvabiliteitsratio
1
2
3
4
5 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 23% 23% 24% 21% 25% 28% 29% 30%
6
7


0 1
0 Grondexploitatie in % 110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% Grondexploitatie in % 102% 90% 51% 50% 28% 20% 8% -4%
1
2
3
4
5
6
7
8 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
9
10


0 1
0 Structurele exploitatieruimte in % 1,00% 0,00% Structurele exploitatieruimte in % 0,61% 0,79% 0,77% 0,34% 0,44% 0,35% 1,11% 0,62%
1
2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3
4


0 1
0 Belastingcapaciteit in % 117,00% 116,50% 116,00% 115,50% 115,00% 114,50% 114,00% 113,50% 113,00%
1
2
3
4
5
6
7
8
9 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Belastingcapaciteit in % 115,20% 114,70% 115,26% 115,26% 115,89% 116,53% 116,53% 116,53%
10
11


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Totaal van de gewogen risico's van de grondexploitatie Ackerswoude 41.0 11100000.0 4551000.0
Grondexploitatie Totaal van de gewogen risico's van de grondexploitatie FES-Oostland 48.0 3120000.0 1497600.0
Kapitaalgoederen Het bezwijken van de damwand (Katwijkerlaan) heeft gevolgen voor de stabiliteit van de kaden 20.0 3500000.0 700000.0
Kapitaalgoederen Beschadigingen aan wegen en/of straatmeubilair 70.0 750000.0 525000.0
Grondexploitatie Totaal van de gewogen risico’s van de grondexploitatie Boezem-Oost 34.0 2309000.0 785060.0
Overig Niet tijdig leveren van gegevens aan de LVWOZ 25.0 2000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen of borgstellingen aan derden of instellingen 50.0 1000000.0 500000.0
Informatieveiligheid Inbreuk op de basisbeginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 5.0 10000000.0 500000.0
Grondexploitatie Totaal van de gewogen risico’s van de grondexploitatie Bouwdeel C Pijnacker-Centrum 47.0 732000.0 344040.0
Grondexploitatie Totaal van de gewogen risico's van de grondexploitaties Oude Leede 43.0 790000.0 339700.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Netto schuldquote 180%160%140%120%100%80%60%40%20%
1
2
3 Netto schuldquote
4
5
6 Netto schuldquote(gecorrigeerd voor alleleningen)
7 0%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


0 1
0 45%40%35%30%25%20%15% Solvabiliteitsratio 201420152016201720182019202020212022
1
2
3
4
5
6
7


0 1
0 110%90%70%50%30%10%-10%-30% Grondexploitatie in % 201420152016201720182019202020212022
1
2
3
4
5
6
7
8


0 1
0 0,90%0,80%0,70%0,60%0,50%0,40%0,30%0,20%0,10%0,00% Structurele exploitatieruimte in % 201420152016201720182019202020212022
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0 1
0 120%115%110%105%100%95% Belastingcapaciteit in % 201420152016201720182019202020212022
1
2
3
4
5


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Totaal van de gewogen risico's van de grondexploitatie Ackerswoude 39.0 9013000.0 3515070.0
Informatieveiligheid Inbreuk op de basisbeginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 5.0 20000000.0 1000000.0
Kapitaalgoederen Het bezwijken van de damwand (Katwijkerlaan) heeft gevolgen voor de stabiliteit van de kaden 20.0 3500000.0 700000.0
Overig Niet tijdig leveren van gegevens aan de LVWOZ 25.0 2000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen of borgstellingen aan derden of instellingen 50.0 1000000.0 500000.0
Grondexploitatie Totaal van de gewogen risico's van de grondexploitatie FES-Oostland 31.0 1200000.0 372000.0
Sociaal domein Decentralisatie van de taken AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet 50.0 750000.0 375000.0
Overig Kostenstijging inzameling en verwerking huishoudelijk afval 50.0 750000.0 375000.0
GR / Verbonden partijen Totaal van de gewogen risico's van de grondexploitaties Oude Leede 43.0 790000.0 339700.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gemeente wordt aansprakelijk gesteld 50.0 500000.0 250000.0

0 1 2 3
0
1
2