Naam Westerwolde
Code 1950
Provincie Groningen
Inwonertal 24684

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie 1 None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Overschrijdingsregeling None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claim middelen asielonderwijs None None None
Projecten 1 None None None
GR / Verbonden partijen 1 None None None
Grondexploitatie 1 None None None
Grondexploitatie 1 None None None
Bodemsanering 1 None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Open einde financiering Jeugdwet 70.0 500000.0 350000.0
Projecten Plan de Schans 70.0 500000.0 350000.0
Personeel Inhuur van externen 90.0 250000.0 225000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd 70.0 250000.0 175000.0
Sociaal domein Open einde regeling Participatiewet 70.0 100000.0 70000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Medewerker wordt geconfronteerd met agressief gedrag 90.0 100000.0 90000.0
Informatieveiligheid Databeveiliging 90.0 100000.0 90000.0
Sociaal domein Open einde financiering van het armoedebeleid 70.0 100000.0 70000.0
Personeel Aftreden bestuurders 30.0 250000.0 75000.0
Sociaal domein Open einde regeling Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 70.0 100000.0 70000.0

0 1
0 Incidentele weerstandscapaciteit Bedrag
1 Algemene reserve per 1.1.2019 ( vrij aanwendbaar) € 9.104.000
2 Begrotingsruimte (nadelig) € 1.047.000
3 Onvoorzien € 160.000
4 totaal € 10.311.000


0 1
0 Structurele weerstandscapaciteit Bedrag
1 Onvoorzien € 160.000
2 Onbenutte belastingcapaciteit € 964.000
3 Begrotingsruimte (positief saldo jaarschijf 2022) € 224.000
4 Totaal € 1.348.000


0 1 2 3 4
0 Kengetallen Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Netto schuldquote 4% 10% 8% 12%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -18% -11% -11% -8%
3 Solvabiliteitsrato 43% 42% 42% 41%
4 Grondexploitatie 0% 0% 0% 0%
5 Structurele exploitatieruimte -1,3 -0,4% -0,4% 0,8%
6 Belastingcapaciteit 112% onbekend onbekend onbekend


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Risico's overschrijdingsregeling 10.0 2500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Leningen aan woningbouwcorporaties 10.0 6417000.0 641700.0
GR / Verbonden partijen Leningen aan deelnemingen (scenario voledig afboeken) 10.0 680000.0 68000.0
GR / Verbonden partijen Overige verstrekte leningen (scenario volledig afboeken) 10.0 5530000.0 553000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen (scenario volledig opgeëist) 10.0 18149000.0 1814900.0
GR / Verbonden partijen Uittreedsom VKB 100.0 458000.0 458000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud openbare ruimte (garantie basisniveau) 100.0 1500000.0 1500000.0
Sociaal domein Sociaal Domein 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen (scenario 5% extra) 50.0 410000.0 205000.0
Sociaal domein Beschermd Wonen (Verdeelmodel Centrum gemeente) 50.0 100000.0 50000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering (Plafond BCF) 50.0 60000.0 30000.0

0 1
0 Incidentele weerstandscapaciteit Bedrag
1 Algemene reserve per 1.1.2020 ( vrij aanwendbaar) € 7.224.805
2 Begrotingsruimte na ombuigingen € 160.018
3 Onvoorzien € 100.000
4 totaal € 7.484.823


0 1
0 Structurele weerstandscapaciteit Bedrag
1 Onvoorzien € 100.000
2 Onbenutte belastingcapaciteit € 1.058.000
3 Begrotingsruimte (positief saldo jaarschijf 2023) na ombuigingen € 579.752
4 Totaal € 1.737.752


0
0 Omschrijving risico I/S Kans Impact Risico in €
1 O Risico's overschrijdingsregeling I 10% 2.500.000 250.000 Leningen aan woningbouwcorporaties I 10% 6.417.000 641.700 Leningen aan deelnemingen (scenario voledig afboeken) I 10% 680.000 68.000 Overige verstrekte leningen (scenario volledig afboeken) I 10% 5.530.000 553.000 Gewaarborgde geldleningen (scenario volledig opgeëist) I 10% 18.149.000 1.814.900 Uittreedsom VKB I 100% 458.000 458.000 3.785.600 nderhoud openbare ruimte (garantie basisniveau) S 100% 1.500.000 1.500.000 Sociaal Domein S 50% 1.000.000 500.000 Gemeenschappelijke regelingen (scenario 5% extra) S 50% 410.000 205.000 Beschermd wonen (Verdeelmodel Centrum gemeente) S 50% 100.000 50.000 Algemene uitkering (Plafond BCF) S 50% 60.000 30.000 2.285.000
2
3


0 1 2 3 4
0 Kengetallen Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Netto schuldquote 24% 23% 22% 21%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 33% 31% 31% 28%
3 Solvabiliteitsrato 39% 39% 40% 40%
4 Grondexploitatie 7% 7% 7% 7%
5 Structurele exploitatieruimte -1.0% -0,6% -0,3% -0,1%
6 Belastingcapaciteit 83% 83% 83% 83%