Naam Montferland
Code 1955
Provincie Gelderland
Inwonertal 35627

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Decentralisaties sociaal domein None None 1000000.0
Grondexploitatie Bouwgrondexploitaties 20.0 2500000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Intergemeentelijke samenwerking A18 bedrijvenpark/DocksNLD 50.0 2000000.0 1000000.0

0 1 2 3 4
0 Indeling categorieën (%)
1 Kengetal A 'Voldoende' B 'Matig' C 'Onvoldoende'
2 1a Netto schuldquote <100 100><130 >130
3 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen <100 100><130 >130
4 2 Solvabiliteitsratio >50 30<>50 <30
5 3 Structurele exploitatieruimte >0,6 0<>0,6 <0
6 4 Grondexploitatie geen norm
7 5 Belastingcapaciteit <100 100><120 >120


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Financiële kengetallen Montferland (%)
1 Kengetal Rek. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021
2 1a Netto schuldquote 83% 87% 92% 90% 86% 83%
3 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 78% 79% 81% 79% 75% 72%
4 2 Solvabiliteitsratio 23% 21% 23% 24% 25% 25%
5 3 Structurele exploitatieruimte -0,29% -0,11% 0,23% 0,07% -0,12% 0%
6 4 Grondexploitatie 12% 4% 1% 0% 0% 0%
7 5 Belastingcapaciteit 103% 106% 101% 101% 101% 101%


0
0


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Decentralisaties sociaal domein None None 500000.0
GR / Verbonden partijen Intergemeentelijke samenwerking A18 bedrijvenpark/DocksNLD None None 500000.0
Grondexploitatie Bouwgrondexploitaties None None 1500000.0

waardering Ratio weerstandsvermogen Kwalificatie
A Groter dan 2,0 Uitstekend
B 1,4 tot 2,0 Ruim voldoende
C 1,0 tot 1,4 Voldoende
D 0,8 tot 1,0 Matig
E 0,6 tot 0,8 Onvoldoende
F Kleiner dan 0,6  Ruim onvoldoende


Verwachte weerstandscapaciteit 2019 2018
Algemene reserve € 5,9 mln. € 4,5 mln.
Reserve verkoop aandelen Nuon € 15,1 mln. € 0,0 mln.
Reserve grondexploitatie € 2,4 mln. € 0,0 mln.
Onbenutte belastingcapaciteit n.v.t. € 1,7 mln.
Totaal  23,7 mln.  € 6,2 mln.


       Indeling categorieën (%)
  Kengetal A 'Voldoende'  B 'Matig' C 'Onvoldoende'
1a Netto schuldquote < 90% 90-135% > 135%
1b

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

< 90% 90-135% > 135%
2 Solvabiliteitsratio > 50% 20-50% < 20%
3 Structurele exploitatieruimte > 0% 0<>0,6 < 0%
4 Grondexploitatie  < 20%  20-35% > 35%

5

Belastingcapaciteit 

< 95% 95-105% > 105%


       Financiële kengetallen Montferland (%)
  Kengetal Rek. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022
1a Netto schuldquote 85% 97% 97% 105% 97% 92%
1b

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

79% 89% 86% 93% 86% 80%
2 Solvabiliteitsratio 24% 25% 24% 23% 24% 25%
3 Structurele exploitatieruimte 0,01% 0,23% -0,84% 0,27% 0,32% 0,78%
4 Grondexploitatie 17% 16% 9% 8% 3% 0%

5

Belastingcapaciteit 

106% 103% 107% 107% 107% 107%


Voldoende

Matig

Onvoldoende2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Grote projecten (met name het Centrumplan en de Bloemenbuurt in Didam) None None None
Sociaal domein Sociaal domein None None None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering uit het gemeentefonds None None None
Overig Begrotingspositie None None None
Belasting Leges omgevingsvergunningen None None None
GR / Verbonden partijen Intergemeentelijke samenwerking A18 Bedrijvenpark/Docks NLD None None None
ICT algemeen Digitalisering/automatisering/applicatiebeheer None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None
Kapitaalgoederen Openbaar groen None None None

0 1 2
0 waardering Ratio weerstandsvermogen Kwalificatie
1 A Groter dan 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 tot 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 tot 1,4 Voldoende
4 D 0,8 tot 1,0 Matig
5 E 0,6 tot 0,8 Onvoldoende
6 F Kleiner dan 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2
0 Verwachte weerstandscapaciteit 2019 2020
1 Algemene reserve € 5,9 mln. € 3,8 mln.
2 Reserve verkoop aandelen Nuon € 15,1 mln. € 15,1 mln.
3 Reserve grondexploitatie € 2,4 mln. € 2,5 mln.
4 Totaal € 23,4 mln. € 21,4 mln.


0 1 2 3 4
0 Indeling categorieën (%)
1 Kengetal A 'Voldoende' B 'Matig' C 'Onvoldoende'
2 1a Netto schuldquote < 90% 90-130% > 130%
3 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 90% 90-130% > 130%
4 2 Solvabiliteitsratio > 50% 20-50% < 20%
5 3 Structurele exploitatieruimte > 0% 0% < 0%
6 4 Grondexploitatie < 20% 20-35% > 35%
7 5 Belastingcapaciteit < 95% 95-105% > 105%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Financiële kengetallen Montferland (%)
1 Kengetal Rek. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023
2 1a Netto schuldquote 87% 97% 119% 108% 95% 88%
3 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 79% 86% 112% 102% 89% 82%
4 2 Solvabiliteitsratio 26% 24% 20% 22% 24% 26%
5 3 Structurele exploitatieruimte 0,22% 0,48% 0,84% 1,6% 0,66% 0,09%
6 4 Grondexploitatie 18% 9% 5% 2% 0% 0%
7 5 Belastingcapaciteit 103% 107% 111% 111% 111% 111%


0
0 Voldoende
1 Matig
2 Onvoldoende