Naam Ten Boer
Code 2
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 4690

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 90.0 50000.0 45000.0
Bodemsanering Bodemsanering 5.0 300000.0 15000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie 30.0 200000.0 60000.0
Grondexploitatie Gronden (niet in exploitatie) None None None
Sociaal domein Open-einde regelingen 30.0 50000.0 15000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud gemeentelijke bezittingen 30.0 50000.0 15000.0
Sociaal domein Het sociaal domein 90.0 50000.0 45000.0
GR / Verbonden partijen Garanties leningen 5.0 200000.0 10000.0
Kapitaalgoederen Gebouw Sportlaan 2 Ten Boer None None None
Overig Boerderij en woning Woldwijk 30.0 200000.0 60000.0
GR / Verbonden partijen De Lessenaar Ten Post 30.0 50000.0 15000.0
Kapitaalgoederen Bibliotheek None None None
Kapitaalgoederen Gemeentehuis None None None
Sociaal domein Sociale werkvoorziening 30.0 100000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Bibliotheek bezuinigingen provincie 30.0 None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Proces Wierden en Borgen None None None
Kapitaalgoederen Kunstgrasvelden 30.0 None None
Kapitaalgoederen Openbare ruimte i.r.t. grootschalige versterking 90.0 None None
Gemeentefonds Ontwikkeling algemene uitkering 5.0 100000.0 5000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte garanties 5.0 1000000.0 50000.0

0 1 2
0 estanddeel Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit
1 Negatieve algemene reserve -4.000.000 0
2 Algemene reserve 500.000 0
3 Onvoorzien 44.000 0
4 Bestemmingsreserves 75.000 0
5 Stille reserves 1.000.000 0
6 Onbenutte belastingcapaciteit 0 0
7 Totaal -2.381.000 B 0


0 1 2 3 4
0 Omschrijving risico Kans Financieel gevolg Reƫel gevolg
1 1 Gemeenschappelijke regelingen 90% <50.000 45.000
2 2 Bodemsanering 5% >100.000 <500.000 25.000
3 3 Grondexploitatie 30% <200.000 60.000
4 4 Gronden (niet in exploitatie) 0% 0 0
5 5 Openeinde regelingen 30% <50.000 15.000
6 6 Onderhoud gemeentelijke bezittingen 30% <50.000 15.000
7 7 Het sociaal domein 90% Tussen 0 en 100.000 45.000
8 8 Garanties leningen 5% <200.000 10.000
9 9 Gebouw Sportlaan 2 Ten Boer 0% 0 0
10 10 Boerderij en woning Woldwijk 30% <200.000 60.000
11 11 De Lessenaar Ten Post 30% <50.000 15.000
12 12 Bibliotheek 0% 0 0
13 13 Gemeentehuis 0% 0 0
14 14 Sociale werkvoorziening 30% <100.000 30.000
15 15 Bibliotheek bezuinigingen provincie 30% PM PM
16 16 Proces Wierden en Borgen 0% PM PM
17 17 Kunstgrasvelden 30% PM PM
18 18 Openbare ruimte irt grootschalige versterking 90% PM PM
19 19 Ontwikkeling algemene uitkering 5% <100.000 5.000
20 20 Verstrekte garanties 5% <1.000.000 50.000
21 Totaal 375.000


0 1 2 3
0 Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 Netto schuldquote 136,92% 150,84% 96,06%
2 Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 135,29% 147,30% 92,69%
3 Solvabiliteitsratio -58,52% -49,49% -7,62%
4 Structurele exploitatieruimte 28,71% 1,40% 1,33%
5 Grondexploitatie 22,69% 23,37% 22,59%
6 Belastingcapaciteit 124,13% 123,28% 124,13%


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 a. zonder correctie doorgeleende gelden 1. Netto schuldquote b. met correctie doorgeleende gelden <90% <90% 90-130% 90-130% >130% >130%
2
3 2. Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
4 3. Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
5 4. Structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%
6 5. Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%