Naam Barneveld
Code 203
Provincie Gelderland
Inwonertal 57339

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie onvoorziene risico's grondexploitaties (planfase 2 en 3) None None None
Grondexploitatie onvoorziene risico's grondexploitaties (planfase 1) None None None
GR / Verbonden partijen faillissement ingeval van borgstelling/garanties None None None
GR / Verbonden partijen geldkraan banken gaat dicht None None None
Projecten hogere aanlegkosten voor verbindende schakel door Provincie (rondweg Voorthuizen Noord) None None None
GR / Verbonden partijen bijdragen van derden Esvelderbeek None None None
Belasting invoering VPB (vennootschapsbelasting) None None None
Informatieveiligheid misbruik van informatie, diefstal, omkoping, fraude None None None
Dividend/Rente plotselinge en forse rentestijging None None None
GR / Verbonden partijen dekkingsgraad ABP zakt onder kritische grens None None None

0 1 2
0 Tabel beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000) P rognose 1 jan 2018 Prognose 31 dec 2018
1 a) Algemene reserves 25.607 24.930
2 b) Stille reserves p.m. p.m.
3
4 Totaal 25.607 24.930


0 1
0
1
2
3
4
5
6


0 1 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


0 1 2 3 4 5 6 7
0
1
2


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
1
2


0 1 2 3 4 5 6 7
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Onvoorziene risico's grondexploitaties None None None
Personeel niet of niet tijdig kunnen aantrekken van (kwalitatief) voldoende personeel None None None
GR / Verbonden partijen faillissement in geval van borgstelling/garanties None None None
Kapitaalgoederen hogere aanlegkosten voor verbindende schakel door Provincie (rondweg Voorthuizen Noord) None None None
GR / Verbonden partijen geldkraan banken gaat dicht None None None
Sociaal domein kosten jeugd zijn hoger dan begroot, reserve sociaal domein is leeg None None None
Dividend/Rente plotselinge en forse rentestijging None None None
Personeel organisatie vraagt andere capaciteiten/competenties (a.g.v. organisatie-ontwikkeling) None None None
Informatieveiligheid misbruik van informatie, diefstal, omkoping, fraude None None None
GR / Verbonden partijen bijdragen van derden Esvelderbeek None None None

0 1 2
0 Tabel beschikbare weerstandscapaciteit(bedragen x € 1.000) Prognose1 jan 2019 Prognose31 dec 2019
1 a) Algemene reserves 25.562 31.533
2 b) Stille reserves p.m. p.m.
3
4 Totaal 25.562 31.533


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0
1
2
3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0
1
2
3
4
5
6
7
8