Naam Brummen
Code 213
Provincie Gelderland
Inwonertal 20771

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Calamiteiten, rampen Grote calamiteit zoals natuurramp, treinongeluk etc. None None 100000.0
Grondexploitatie Minder rendabele exploitaties en contractrisico’s None None None
Overig Ruimte voor Eerbeek None None None
GR / Verbonden partijen Opheffing/ doorontwikkeling GR Delta. None None 315000.0
Grondexploitatie Extra afschrijving geïnvesteerde gelden gebouwen en contractrisico’s nieuwbouw None None None
Personeel Overheveling ineens aan een pensioenfonds voor uitkeringen aan gepensioneerde wethouders door wettelijke regeling None None 100000.0
Aanbesteding Gevolgen van verkeerde aanbestedingsprocedure None None 150000.0
Personeel Risico’s P.M. en overige risico’s < € 100.000 None None 1294000.0

0 1 2
0 Omschrijving Eng Ruim
1 Algemene reserve (inclusief weerstandsreserve) X X
2 Bestemmingsreserves X X
3 Stelpost onvoorzien X X
4 Flexibiliteit van de begroting X X
5 Stille reserves (niet direct beschikbaar) X
6 Onbenutte belastingcapaciteit (vraagt beleidswijziging) X


0 1
0 D e weerstandscapaciteit In het vermogen
1 De benodigde weerstandsreserve € 1.959.000
2 De geschatte algemene reserve per 31-12-2017 € 3.060.000
3 De vrije reserve € 1.101.000


0 1 2 3
0 Nr Werkgebied Gebeurtenis Bedrag
1 1 1. Veiligheid, handhaven en toezicht Grote calamiteit zoals natuurramp, treinongeluk etc. € 100.000
2 2 8. Openbare ruimte en Afval Minder rendabele exploitaties en contractrisico’s P.M.
3 3 9. Ruimte voor Eerbeek Diverse gebeurtenissen P.M.
4 4 14. Arbeidsparticipatie Opheffing/ doorontwikkeling GR Delta. € 315.000
5 5 16. Onderwijs en kinderopvang Extra afschrijving geïnvesteerde gelden gebouwen en contractrisico’s nieuwbouw P.M.
6 6 17. Bestuur en dienstverlening Overheveling ineens aan een pensioenfonds voor uitkeringen aan gepensioneerde wethouders door wettelijke regeling € 100.000


0 1 2 3
0 Nr Werkgebied Gebeurtenis Bedrag
1 7 18. Bedrijfsvoering Gevolgen van verkeerde aanbestedingsprocedure € 150.000
2 8 Risico’s P.M. en overige risico’s < € 100.000 € 1.294.000
3
4
5 Totaal weerstandsreserve € 1.959.000


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Calamiteiten, rampen Grote calamiteit zoals natuurramp, treinongeluk etc. None None 100000.0
Kapitaalgoederen Minder rendabele exploitaties en contractrisico’s None None None
BUIG Overschrijding op budget BUIG (bijstand). None None 210000.0
Onderwijs Extra afschrijving geïnvesteerde gelden gebouwen en contractrisico’s nieuwbouw None None None
Personeel Overheveling ineens aan een pensioenfonds voor uitkeringen aan gepensioneerde wethouders door wettelijke regeling None None 100000.0
Overig Huidige collegeleden komen na collegeperiode (2014-2018) niet terug in nieuw college None None 150000.0
Personeel Arbeidsrechterlijke verplichtingen voortvloeiend uit ontslag bij verdere optimalisatie en inrichten organisatie None None 144000.0
Aanbesteding Gevolgen van verkeerde aanbestedingsprocedure None None 150000.0
Overig Overige risico's None None 1914000.0

0 1 2
0 Omschrijving Eng Ruim
1 1. Algemene reserve X X
2 2. Bestemmingsreserves X X
3 3. Stelpost onvoorzien X X
4 4. Flexibiliteit van de begroting X X
5 5. Stille reserves (niet direct beschikbaar) X
6 6. Onbenutte belastingcapaciteit (vraagt beleidswijziging) X


0 1
0 Omvang algemene reserve per 31-12-2018 € 2.756.945
1 Stelpost onvoorzien € 10.000
2 Flexibiliteit van de begroting € 0
3 Totale weerstandscapaciteit 2018 € 2.766.945


0 1 2 3
0 Nr Werkgebied Gebeurtenis Bedrag
1 1 1. Veiligheid, handhaven en toezicht Grote calamiteit zoals natuur-ramp, treinongeluk etc. € 100.000
2 2 8. Openbare ruimte en Afval Minder rendabele exploitaties en contractrisico’s P.M.
3 3 14. Arbeidsparticipatie Overschrijding op budget BUIG (bijstand). € 210.000
4 4 16. Onderwijs en kinderopvang Extra afschrijving geïnvesteerde gelden gebouwen en contractri-sico’s nieuwbouw P.M.
5 5 17. Bestuur en dienstverlening Overheveling ineens aan een pensioenfonds voor uitkeringen aan gepensioneerde wethou-ders door wettelijke regeling € 100.000
6 6 17. Bestuur en dienstverlening Huidige collegeleden komen na collegeperiode (2014-2018) niet terug in nieuw college € 150.000
7 7 18. Bedrijfsvoering Arbeidsrechterlijke verplichtin-gen voortvloeiend uit ontslag bij verdere optimalisatie en inrich-ten organisatie € 144.000
8 8 18. Bedrijfsvoering Gevolgen van verkeerde aanbe-stedingsprocedure € 150.000
9 9 Risico’s P.M. en overige risico’s < € 100.000 € 1.914.000
10
11 Totaal weerstandsreserve € 2.768.000


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Calamiteiten, rampen Veiligheid, handhaven en toezicht None 100000.0 None
Grondexploitatie Circulariteit, Klimaat en Openbare Ruimte (P.M.) None 0.0 None
Onderwijs Onderwijs en kinderopvang (P.M.) None 0.0 None
Sociaal domein Jeugdzorg None 500000.0 None
Sociaal domein Werk en inkomen None 125000.0 None
Overig Risico's P.M. None 840000.0 None
Overig Overige risico's < €100.000,- None 1237000.0 None

0 1 2
0 Omschrijving Enge uitleg Ruime uitleg
1 1. Algemene reserve X X
2 2. Bestemmingsreserves X X
3 3. Budget Onvoorzien X X
4 4. Flexibiliteit van de begroting X X
5 5. Stille reserves (niet direct beschikbaar) X
6 6. Onbenutte belastingcapaciteit (vraagt beleidswijziging) X


0 1
0 O nderdeel Bedrag
1 Verwachte omvang algemene reserve per 31-12-2019 € 3.121.000
2 Bijdrage vanuit bestemmingsreserves € 0
3 Stelpost onvoorzien € 10.000
4 Flexibiliteit van de begroting € 0
5 Totale weerstandscapaciteit per 31-12-2019 € 3.131.000


0 1 2
0 W erkgebied Gebeurtenis Bedrag
1 Veiligheid, handhaven en toezicht Grote calamiteit zoals natuurramp, treinongeluk etc. € 100.000
2 Circulariteit, Klimaat en Openbare Ruimte Minder rendabele grondexploitaties en contractrisico’s P.M.
3 Onderwijs en kinderopvang Extra afschrijving geïnvesteerde gelden gebouwen en contractrisico’s nieuwbouw P.M.
4 Jeugdzorg Overschrijding op budget € 500.000
5 Werk en inkomen Taakstellende bezuiniging op exploitatie Werkfit wordt niet gehaald € 125.000
6 Risico’s P.M. Betreft meerdere risico’s € 840.000
7 Overige risico’s < € 100.000 € 1.237.000
8
9 Totaal geïnventariseerde risico’s 2019 € 2.802.000