Naam Buren
Code 214
Provincie Gelderland
Inwonertal 26365

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid None 375000.0 None
Calamiteiten, rampen Rampen en calamiteiten None 160000.0 None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None 140000.0 None
Aanbesteding Open einde regelingen / decentralisaties None 440000.0 None
Grondexploitatie Grondexploitaties None 1260000.0 None
Dividend/Rente Rente None None None
Overig Maatschappelijke risico's en veiligheid None 340000.0 None
Overig Overige risico's None 295000.0 None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid None 375000.0 None
Calamiteiten, rampen Rampen en calamiteiten None 160000.0 None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None 140000.0 None
Sociaal domein Openeinderegelingen / decentralisaties None 440000.0 None
Grondexploitatie Grondexploitaties None 1000000.0 None
Belasting Uitname BTW-compensatiefonds None None None
Overig Maatschappelijke risico's en veiligheid None 340000.0 None
Overig Overige risico's None 350000.0 None

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid None 335000.0 None
Calamiteiten, rampen Rampen en calamiteiten None 165000.0 None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None 110000.0 None
GR / Verbonden partijen Open einde regelingen / decentralisaties (excl. wmo-jeugd) None 275000.0 None
Grondexploitatie Grondexploitaties None 1000000.0 None
Sociaal domein Maatschappelijke risico's en veiligheid None 405000.0 None
Gemeentefonds Verzekeringsbeleid None 110000.0 None
Overig Overige risico's None 260000.0 None