Naam Druten
Code 225
Provincie Gelderland
Inwonertal 18701

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Resterende kavels Westerhout Zuid worden verkocht met een lagere grondprijs 70.0 700000.0 490000.0
Personeel De rekenrente voor wethouderspensioenen wordt aangepast 90.0 350000.0 315000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot 90.0 350000.0 315000.0
Kapitaalgoederen Het tijdig uitvoeren van onderhoud wegen blijft achterwege 70.0 350000.0 245000.0
Sociaal domein Onvoldoende budget om benodigde aanbod (jeugdzorg en AWBZ) te realiseren 70.0 350000.0 245000.0
Informatieveiligheid Uitlekken van vertrouwelijke informatie 30.0 720000.0 216000.0
GR / Verbonden partijen Langer voorfinancieren van het WKO systeem Westerhout Zuid 90.0 200000.0 180000.0
Dividend/Rente Rentestijging voor Druten Oost 50.0 350000.0 175000.0
Sociaal domein Budget re-integratie is uitgeput 50.0 350000.0 175000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet aanleveren archiefstukken 90.0 175000.0 157500.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Resterende kavels Westerhout Zuid worden verkocht met een lagere grondprijs 90.0 1000000.0 900000.0
Kapitaalgoederen Het tijdig uitvoeren van onderhoud wegen blijft achterwege 70.0 350000.0 245000.0
Sociaal domein Onvoldoende budget om benodigde aanbod (jeugdzorg en AWBZ) te realiseren 70.0 350000.0 245000.0
Informatieveiligheid Uitlekken van vertrouwelijke informatie 30.0 720000.0 216000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot 50.0 350000.0 175000.0
Dividend/Rente Rentestijging voor Druten Oost 50.0 350000.0 175000.0
Sociaal domein Budget re-integratie is uitgeput 50.0 350000.0 175000.0
Informatieveiligheid Na onderzoek blijkt dat de gemeente Druten een overtreding van de AVG heeft begaan 10.0 1600000.0 160000.0
Informatieveiligheid Niet aanleveren archiefstukken 90.0 175000.0 157500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims MGR maakt aanspraak op deelnemers voor afdekken van zich voordoende risico's 70.0 175000.0 122500.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Resterende kavel Westerhout Zuid worden verkocht met een lagere grondprijs 90.0 1000000.0 900000.0
Kapitaalgoederen Het tijdig uitvoeren van onderhoud wegen blijft achterwege 70.0 350000.0 245000.0
Sociaal domein Onvoldoende budget om benodigde aanbod (jeugdzorg) te realiseren 70.0 350000.0 245000.0
Informatieveiligheid Uitlekken van vertrouwelijke informatie 30.0 720000.0 216000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot 50.0 350000.0 175000.0
Sociaal domein Budget re-integratie is uitgeput 50.0 350000.0 175000.0
Informatieveiligheid Na onderzoek blijkt dat de gemeente Druten een overtreding van de AVG heeft begaan 10.0 1600000.0 160000.0
Overig Niet aanleveren archiefstukken 90.0 175000.0 157500.0
Overig MGR maakt aanspraak op deelnemers voor afdekken van zich voordoende risico's 70.0 175000.0 122500.0
Sociaal domein Sturing op budget jeugdzorg is onvoldoende geregeld 70.0 175000.0 122500.0