Naam Harderwijk
Code 243
Provincie Gelderland
Inwonertal 46832

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Waterfront None None 24500000.0
Grondexploitatie Lorentz III None None 6600000.0
Grondexploitatie Risico rentestijgingen grexen None None 7870000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bouwclaim None None 1170000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None 300000.0
Grondexploitatie Parkeerexploitatie None None 258000.0
Sociaal domein Overig Domein Samenleving None None 604000.0
Overig Overig Domein Ruimte None None 317000.0
Overig Overig Domein B&O None None 375000.0
Overig Overig Stadsbedrijf None None 363000.0

0
0 Prognose stand Stand 31-12­RekenresultaatClaims op Beschikbare weerstandscapaciteitna verwerking 20172017reserves en resultaat/claimsrekenresultaat
1 Incidenteel
2 Algemene reserve algemene dienst12.3004.161-10.7475.714
3 Algemene reserve grondexploitaties31.4274.737-49235.6728.898-11.239Subtotaal incidenteel43.72741.386
4
5 Structureel
6 Onvoorzien161nvtnvt161
7 Subtotaal structureel161161
8 Beschikbare weerstandscapaciteit43.8888.898-11.23941.547


0 1 2 3 4
0 Prognose stand na Geïdentificeerde RatioOverschot Z Beschikbare weerstandscapaciteitverwerking resultaatrisico’s n.a.v. weerstands­tekortZ claimsactualisatie begin vermogen2018
1 Incidenteel 1
2 Algemene reserve algemene dienst 5.714 3.387 2.327 1,69
3 Algemene reserve grondexploitatiesSubtotaal incidenteel 35.672 38.970 -3.298 0,92
4 41.386 42.357 -971 0,98
5 Structureel
6 Onvoorzien 161 nvt 161 -
7 Subtotaal structureel 161 - 161 -
8 Totaal structureel en incidenteel 41.547 42.357 -810 0,98


0 1
0 Bedrag
1 Budgetten die overgeheveld worden naar 2018 C 2.453
2 Vormen bestemmingsreserve A28 C 1.750
3 Vormen bestemmingsreserve duurzaamheid C 2.000
4 Revitalisering bedrijventerrein Lorentz C 800
5 Vormen bestemmingsreserve Implementatie omgevingswet Z Innovatie groene agenda C 130
6 Claim op algemene reserve vanuit kadernota 2017 en 2018 C 3.614
7 Totaal claims op reserves en rekeningresultaat 2017 algemene dienst t 10.747


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Waterfront None None 12850000.0
Grondexploitatie Lorentz III None None 1700000.0
Dividend/Rente Rentestijgingen Grexen en overig None None 8828000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None 340409.0
Overig Risico's < € 250.000 None None 100500.0
Overig Overig Domein Samenleving None None 425728.0
Overig Overig Domein Ruimte None None 283194.0
Overig Overig Domein B&O None None 325000.0
Overig Overig Domein Stadsbedrijf None None 362500.0

0 1 2 3 4
0 Rekeningresultaat Claims op Prognose stand Stand Beschikbare weerstandscapaciteit 2018 reserve na verwerking 31-12-2018 resultaat/claims
1 Incidenteel
2 Algemene reserve algemene dienst, inclusief grondexploitaties 42.833 -7.564 -6.679 28.590
3 Subtotaal incidenteel 42.833 -7.564 -6.679 28.590
4 Structureel
5 Onvoorzien 161 n.v.t. n.v.t. 161
6 Subtotaal structureel 161 - - 161
7 Beschikbare weerstandscapaciteit 42.994 -7.564 -6.679 28.751


0 1 2 3 4
0 Geïdentificeerde Prognose stand Ratio risico’s n.a.v. Overschot / Berekening weerstandsvermogen na verwerking weerstandsactualisatie eind tekort resultaat / claims vermogen 2018
1 Incidenteel
2 Algemene reserve algemene dienst, inclusief grondexploitaties 28.590 25.215 3.375 1,13
3 Subtotaal incidenteel 28.590 25.215 3.375 1,13
4 Structureel
5 Onvoorzien 161 n.v.t. 161 -
6 Subtotaal structureel 161 161
7 Totaal structureel en incidenteel 28.751 25.215 3.536 1,14


0 1 2
0 Belangrijkste risico’s Rekening 2018 Rekening 2017
1 Waterfront € 12.850.000 € 24.500.000
2 Lorentz III € 1.700.000 € 6.600.000
3 Rentestijgingen Grexen en overig € 8.828.000 € 9.040.000
4 Verbonden partijen € 340.409 € 300.000
5 Risico’s < € 250.000 € 100.500 € 258.000
6 Overig Domein Samenleving € 425.278 € 604.000
7 Overig Domein Ruimte € 283.194 € 317.000
8 Overig Domein B&O € 325.000 € 375.000
9 Overig Domein Stadsbedrijf € 362.500 € 363.000
10 Totaal € 25.214.880 € 42.357.000