Naam Scherpenzeel
Code 279
Provincie Gelderland
Inwonertal 9751

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsstellingen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures 50.0 15000.0 7500.0
Aanbesteding Aanbestedingen 9.99994678048547 187901.0 18790.0
GR / Verbonden partijen Borgstelling Patrimonium (achtervang WSW) 10.0 2800000.0 280000.0
GR / Verbonden partijen Borgstelling Woonstede i.v.m. aankoop woningbedrijf 9.9999860298319 2147433.0 214743.0
GR / Verbonden partijen Regio Food Valley None None None
GR / Verbonden partijen VGGM None None None
GR / Verbonden partijen ODDV 25.0005971290037 41867.0 10467.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschades bestemmingsplannen 50.0 50000.0 25000.0
Belasting Bouwleges None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vandalisme 48.0 25000.0 12000.0
Belasting BTW sport 50.0 30000.0 15000.0
Grondexploitatie Exploitatie De Breekhoek 25.0 32000.0 8000.0
Grondexploitatie Zwembad 't Willaer None None None
GR / Verbonden partijen Beleid andere overheden None None None
Gemeentefonds Tegenvallers binnen de begroting 49.9997339024273 187901.0 93950.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering 50.0 215000.0 107500.0
Sociaal domein Participatiewet re-integratie 50.0 15000.0 7500.0
Sociaal domein Participatiewet WSW None None None
Sociaal domein WMO None None None
Sociaal domein Jeugdzorg None None None
Sociaal domein Wmo woonvoorzieningen 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Toename huisvesting statushouders None None None
Aanbesteding Diefstal, fraude, etc... None None None
Calamiteiten, rampen Schade door brand, storm, etc... None None None
Personeel Personeel 50.0 25000.0 12500.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Borgstelling Patrimonium (achtervang WSW) 25.0 280000.0 70000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsstellingen 25.0 50000.0 12500.0
Grondexploitatie Borgstelling Woonstede i.v.m. aankoop woningbedrijf 25.0 214743.0 53685.75
Belasting BTW sport 10.0 100000.0 10000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Externe ondersteuning bij juridische procedures None None None
Belasting Extra kosten Vennootschapsbelasting 25.0 100000.0 25000.0
Aanbesteding Fouten in aanbestedingsprocedures 25.0 250000.0 62500.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging 25.0 100000.0 25000.0
Gemeentefonds Inkomsten Gemeentefonds 75.0 500000.0 375000.0
GR / Verbonden partijen Inzet Regio Foodvalley None None None
GR / Verbonden partijen ODDV deelname None None None
Personeel Personele bezetting 75.0 1000000.0 750000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schade openbare ruimte None None None
Gemeentefonds Tegenvallers binnen de begroting 75.0 250000.0 187500.0
GR / Verbonden partijen VGGM deelname None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wet dwangsom en beroep 25.0 50000.0 12500.0
Grondexploitatie Tekort exploitatie Breehoek 25.0 150000.0 37500.0
Grondexploitatie Tekort exploitatie zwembad None None None
GR / Verbonden partijen Faillissement grote zorgaanbieder 50.0 150000.0 75000.0
Sociaal domein Onvoldoende regie huisartsenroute 50.0 150000.0 75000.0
Sociaal domein Stijging kosten ambulante jeugdzorg 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Wachtlijsten psychiatrie None None None
Sociaal domein Kosten Regionaal contract jobcoach 25.0 40000.0 10000.0
BUIG Tekorten op gebundelde uitkering 25.0 100000.0 25000.0
Sociaal domein Wsw personeel 25.0 50000.0 12500.0
Sociaal domein Onvoldoende uitstroom vergunninghouders 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Kwetsbaarheid inzet jobcoach 25.0 70000.0 17500.0
Sociaal domein Hoge kosten zorg door bevolkingssamenstelling 75.0 250000.0 187500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims vanwege beschuldiging hulpverleners None None None
Calamiteiten, rampen Incidenten en calamiteiten None None None
Sociaal domein Kwetsbaarheid lokaal team 25.0 150000.0 37500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onjuiste besluiten en bejegening burgers 25.0 50000.0 12500.0
GR / Verbonden partijen Onvoldoende gegevensuitwisseling met instanties None None None
Sociaal domein Onvoldoende kwaliteit zorg PGB 25.0 50000.0 12500.0
Sociaal domein Onvoldoende inzet maatwerkvoorziening door 75.0 100000.0 75000.0
Sociaal domein Onvoldoende genormaliseerde zorg 25.0 50000.0 12500.0
Overig Onvoldoende regie na toewijzing 50.0 250000.0 125000.0
Informatieveiligheid Privacyschending None None None
Overig Preventie werkt onvoldoende 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Schaalgrootte gemeente bij maatwerkvoorzieningen 75.0 300000.0 225000.0
Sociaal domein Stapeling van zorg 25.0 50000.0 12500.0
Overig Transformatie ontwikkelt onvoldoende door None None None
Sociaal domein Zorgmijding 50.0 200000.0 100000.0
Overig Contractbeheer 50.0 150000.0 75000.0
Sociaal domein Aanzuigende werking abonnementstarief 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Kosten woonvoorzieningen 50.0 150000.0 75000.0
Grondexploitatie Tekort exploitatie Breehoek 25.0 150000.0 37500.0
Grondexploitatie Tekort exploitatie zwembad None None None
GR / Verbonden partijen Faillissement grote zorgaanbieder 50.0 150000.0 75000.0
Sociaal domein Onvoldoende regie huisartsenroute 50.0 150000.0 75000.0
Sociaal domein Stijging kosten ambulante jeugdzorg 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Wachtlijsten psychiatrie None None None
Sociaal domein Kosten Regionaal contract jobcoach 25.0 40000.0 10000.0
BUIG Tekorten op gebundelde uitkering 25.0 100000.0 25000.0
Sociaal domein Wsw personeel 25.0 50000.0 12500.0
Sociaal domein Onvoldoende uitstroom vergunninghouders 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Kwetsbaarheid inzet jobcoach 25.0 70000.0 17500.0
Sociaal domein Hoge kosten zorg door bevolkingssamenstelling 75.0 250000.0 187500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims vanwege beschuldiging hulpverleners None None None
Calamiteiten, rampen Incidenten en calamiteiten None None None
Sociaal domein Kwetsbaarheid lokaal team 25.0 150000.0 37500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onjuiste besluiten en bejegening burgers 25.0 50000.0 12500.0
GR / Verbonden partijen Onvoldoende gegevensuitwisseling met instanties None None None
Sociaal domein Onvoldoende kwaliteit zorg PGB 25.0 50000.0 12500.0
Sociaal domein Onvoldoende inzet maatwerkvoorziening door 75.0 100000.0 75000.0
Sociaal domein Onvoldoende genormaliseerde zorg 25.0 50000.0 12500.0
Overig Onvoldoende regie na toewijzing 50.0 250000.0 125000.0
Informatieveiligheid Privacyschending None None None
Overig Preventie werkt onvoldoende 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Schaalgrootte gemeente bij maatwerkvoorzieningen 75.0 300000.0 225000.0
Sociaal domein Stapeling van zorg 25.0 50000.0 12500.0
Overig Transformatie ontwikkelt onvoldoende door None None None
Sociaal domein Zorgmijding 50.0 200000.0 100000.0
Overig Contractbeheer 50.0 150000.0 75000.0
Sociaal domein Aanzuigende werking abonnementstarief 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Kosten woonvoorzieningen 50.0 150000.0 75000.0
Bodemsanering Illegale stortingen/dumpingen 10.0 40000.0 4000.0
Grondexploitatie Grondexploitatierisico's 25.0 300000.0 75000.0
Belasting Fluctueren inkomsten bouwleges 10.0 100000.0 10000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschades bestemmingsplannen 25.0 20000.0 5000.0
Omgevingswet Voorbereiden omgevingswet 10.0 30000.0 3000.0