Naam Wijchen
Code 296
Provincie Gelderland
Inwonertal 40847

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Stadsregio None None 10000.0
GR / Verbonden partijen MGR Regio Rijk van Nijmegen None None 168000.0
GR / Verbonden partijen RBT-KAN None None 53000.0
GR / Verbonden partijen De Meerval BV None None 21000.0
GR / Verbonden partijen GGD None None 115000.0
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie, MIO-projecten en gronden niet in exploitatie None None 1698250.0
Belasting Bouwleges None None 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verzekering aansprakelijkheid None None 2500000.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijk vastgoed None None 200000.0
Kapitaalgoederen Kasteelpoort None None 50000.0
Kapitaalgoederen Kasteeltoren None None 500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Overige juridische procedures None None 9378000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims van derden waarbij de gemeente op grond van haar handelen aansprakelijk wordt gesteld (stortlocaties en verontreinigingen) None None 200000.0
Belasting Bestaande en nieuwe risico’s i.h.k. van het Besluit Luchtkwaliteit en Externe Veiligheid. None None 300000.0
Bodemsanering Aanpak saneringswoningen None None 200000.0
Bodemsanering Milieu bodemverontreiniging None None 100000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte hypotheken aan ambtenaren None None 4300000.0
GR / Verbonden partijen Garanties geldleningen aan woningbouwcorporaties None None 33060000.0
GR / Verbonden partijen Garanties aan derden voor door hen afgesloten leningen: Overig None None 261000.0
GR / Verbonden partijen Garanties aan derden voor door hen afgesloten leningen: Sport None None 917000.0
GR / Verbonden partijen Wijziging legger door het Waterschap None None 100000.0

0
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico: 5.074.000 4.300.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10


0
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico: 33.045.000 33.060.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10


0 1 2
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico overig: 261.000 261.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10
3 Financieel risico sport 917.000 917.000
4 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10


0
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico: 100.000 100.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,50 0,50


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen: JR 2016 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
1 netto schuldquote 15% 45% 19% 12% 0% -11%
2 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -7% 23% -1% -6% -16% -25%
3 solvabiliteitsratio 52% 43% 58% 58% 61% 63%
4 structurele exploitatieruimte 3% 1% 0% 1% 1% 2%
5 grondexploitatie -1% 1% 2% 1% 0% 0%
6 belastingcapaciteit 86% 88% 88% 88% 88% 88%


0
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico: 10.000 10.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10


0
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico: 338.000 168.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 1,00 1,00


0
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico: 53.000 53.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10


0
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico: 21.000 21.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,20 0,20


0
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico: 0 115.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,00 0,90


0
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico: 1.594.000 1.698.250,00
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) Mix (0,27) Mix (0,30)


0
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico: 100.000 100.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,50 0,50


0
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico: 2.500.000 2.500.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10


0 1 2
0 Jaarrekening 2016 Begroting 2018
1 Financieel risico gemeentelijk vastgoed: 200.000 200.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,50 0,50
3 Financieel risico kasteelpoort: 50.000 50.000
4 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10
5 Financieel risico kasteeltoren: 500.000 500.000
6 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10


0
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico: 7.700.000 9.378.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) (mix) 0,51 (mix) 0,42


0
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico: 300.000 200.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10


0
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico: 300.000 300.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10


0
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico: 250.000 200.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10


0
0 Jaarrekening Begroting 2016 2018
1 Financieel risico: 100.000 100.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen GO regio Arnhem Nijmegen None None 0.0
GR / Verbonden partijen MGR Regio Rijk van Nijmegen None None 368000.0
GR / Verbonden partijen RBT-KAN None None 0.0
GR / Verbonden partijen De Meerval BV None None 21000.0
GR / Verbonden partijen GGD None None 115000.0
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie, MIO-projecten en gronden niet in exploitatie None None 810000.0
Grondexploitatie Bouwleges None None 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verzekering aansprakelijkheid None None 2500000.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijk vastgoed algemeen None None 200000.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijk vastgoed: kasteelpoort None None 50000.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijk vastgoed: kasteeltoren None None 500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Overige juridische procedures None None 9743000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims van derden waarbij de gemeente op grond van haar handelen aansprakelijk wordt gesteld (stortlocaties en verontreinigingen) None None 200000.0
Belasting Bestaande en nieuwe risico's i.h.k van het Besluit Luchtkwaliteit en Externe Veiligheid None None 300000.0
Projecten Aanpak saneringswoningen None None 100000.0
Bodemsanering Milieu bodemverontreiniging None None 100000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte hypotheken aan ambtenaren None None 3015000.0
GR / Verbonden partijen Garanties geldleningen aan woningbouwcorporaties None None 42200000.0
GR / Verbonden partijen Garanties aan derden voor door hen afgesloten leningen None None 204000.0
GR / Verbonden partijen Garanties aan derden voor door hen afgesloten leningen (sport) None None 705000.0
Overig Wijziging legger door het waterschap None None 100000.0

0 1 2
0 Begroting 2019 Jaarrekening 2017
1 Financieel risico gemeentelijk vastgoed: 200.000 200.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,50 0,50
3 Financieel risico kasteelpoort: 50.000 50.000
4 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10
5 Financieel risico kasteeltoren: 500.000 500.000
6 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10


0
0 Begroting Jaarrekening 2019 2017
1 Financieel risico overig: 204.000 232.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10
3 Financieel risico sport 750.000 804.000
4 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10


0 1
0 Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Kengetallen: JR 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 netto schuldquote 35% 27% 22% 14% 7% 14%
2 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 16% 10% 7% 1% -4% -5%
3 solvabiliteitsratio 40% 40% 39% 42% 44% 50%
4 structurele exploitatieruimte 0% 0% 1% 2% 3% 1%
5 grondexploitatie 2% 0% 0% 0% 0% 3%
6 belastingcapaciteit 88% 93% 93% 93% 93% 91%


0
0 Begroting Jaarrekening 2019 2017
1 Financieel risico: 115.000 115.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,90 0,90


0
0 Begroting Jaarrekening 2019 2017
1 Financieel risico: 810.000 810.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) Mix (0,15) Mix (0,15)


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen MGR Regio Rijk van Nijmegen None None 330000.0
GR / Verbonden partijen De Meerval BV None None 21000.0
GR / Verbonden partijen GGD None None 104000.0
Grondexploitatie Bouwgrondexploitatie, MIO-projecten en gronden niet in exploitatie None None 310000.0
Belasting Bouwleges None None 100000.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijk vastgoed None None 200000.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijk vastgoed: kasteelpoort None None 50000.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijk vastgoed: kasteeltoren None None 500000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 250000.0
Sociaal domein Sociaal domein Jeugd / WMO None None 500000.0
Sociaal domein Bijstandsreductie Masterplan: "Wijchen Werkt!" None None 275000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Overige juridische procedures None None 9628000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claims van derden waarbij de gemeente op grond van haar handelen aansprakelijk wordt gesteld (stortlocaties en verontreinigingen) None None 200000.0
Overig Bestaande en nieuwe risico's i.h.k. van het Besluit Luchtkwaliteit en Externe Veiligheid None None 300000.0
Bodemsanering Aanpak saneringswoningen None None 100000.0
Bodemsanering Milieu bodemverontreiniging None None 100000.0
Personeel Verstrekte hypotheken aan ambtenaren None None 2894000.0
GR / Verbonden partijen Garanties geldleningen aan woningcorporaties None None 32728000.0
GR / Verbonden partijen Garanties aan derden voor door hen afgesloten leningen None None 204000.0
GR / Verbonden partijen Garanties aan derden voor door hen afgesloten leningen: sport None None 703000.0
Overig Wijziging legger door het Waterschap None None 100000.0

0 1
0 Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Kengetallen: JR 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 netto schuldquote 17% 20% 26% 20% 14% 10%
2 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -3% 0% 9% 4% 0% -3%
3 solvabiliteitsratio 42% 38% 32% 33% 36% 37%
4 structurele exploitatieruimte 2% -1% -1% 1% 1% 1%
5 grondexploitatie 1% 0% 1% 1% 1% 1%
6 belastingcapaciteit 93% 90% 98% 98% 98% 98%


0 1 2
0 Begroting 2020 Jaarrekening 2018
1 Financieel risico gemeentelijk vastgoed: 200.000 200.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,50 0,50
3 Financieel risico kasteelpoort: 50.000 50.000
4 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10
5 Financieel risico kasteeltoren: 500.000 500.000
6 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10


0
0 Begroting Jaarrekening 2020 2018
1 Financieel risico overig: 204.000 204.000
2 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10
3 Financieel risico sport 703.000 750.000
4 Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) 0,10 0,10