Naam Zaltbommel
Code 297
Provincie Gelderland
Inwonertal 28014

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Stopzetten subsidie van het Verenfonds 10.0 450000.0 45000.0
GR / Verbonden partijen Exploitatieverlies structureel hoger dan begroot in ondernemingsplan 75.0 60000.0 45000.0
Bodemsanering Kosten bodemverontreiniging 25.0 75000.0 18750.0
Bodemsanering Opgravingskosten 30.0 200000.0 60000.0
Personeel Wethouders hebben na aftreden recht op 70% van de bezoldiging 90.0 99000.0 89100.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Imago None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische geschillen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Ketenaansprakelijkheid 10.0 400000.0 40000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Door het faillissement van de aan de Unieweg 4 in Zaltbommel gevestigde bedrijven zijn de verhaalmogelijkheden aanzienlijk afgenomen. 75.0 340000.0 255000.0
Onderwijs Bij noodzakelijk vervanging van de kunstofdakbedekking van de openbare basisschool in Brakel een maximale bijdrage van 1/3 deel van de totale kosten (ca € 12.000) toe te kennen aan het schoolbestuur voor de goedkoopst adequate oplossing. 30.0 12000.0 3600.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet kunnen innen van dwangsom en kostenverhaal 75.0 102000.0 76500.0
Sociaal domein Sociaal domein None None None
Gemeentefonds Verminderen alg. uitkering 25.0 632800.0 158200.0
GR / Verbonden partijen Lening Christelijke bibliotheek (Zuilichem) 25.0 11028.0 2757.0
GR / Verbonden partijen Lening VV Kerkwijk 25.0 40000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Lening GVV'63 25.0 5000.0 1250.0
GR / Verbonden partijen Lening Roda Boys 25.0 36667.0 9166.75
GR / Verbonden partijen Lening LTS Saltboemel (lang) 25.0 100000.0 25000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling Nivo Sparta 10.0 1090000.0 109000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling LTS Saltboemel 10.0 225000.0 22500.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Stopzetten subsidie van het Verenfonds 10.0 450000.0 45000.0
GR / Verbonden partijen Exploitatieverlies structureel hoger dan begroot in ondernemingsplan 75.0 60000.0 45000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging 25.0 75000.0 18750.0
Bodemsanering Archeologisch onderzoek 30.0 200000.0 60000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Ketenaansprakelijkheid 10.0 200000.0 20000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische geschillen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Imago None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verhaalbaarheid kosten bestuursdwang 75.0 340000.0 255000.0
Kapitaalgoederen Voortijdige vervanging dakbedekking obs Brakel 30.0 12000.0 3600.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet kunnen innen van dwangsom en kostenverhaal 75.0 102000.0 76500.0
Sociaal domein Open-einde financiering Sociaal Domein 50.0 1000000.0 500000.0
Gemeentefonds Rijksbeleid 25.0 935000.0 233750.0
GR / Verbonden partijen Lening Christelijke bibliotheek (Zuilichem) 25.0 11000.0 2750.0
GR / Verbonden partijen Lening VV Kerwijk 25.0 40000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Lening GVV’63 25.0 5000.0 1250.0
GR / Verbonden partijen Lening Roda Boys 25.0 36700.0 9175.0
GR / Verbonden partijen Lening LTS Salt Boemel (lang) 25.0 75000.0 18750.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling Nivo Sparta 10.0 1090000.0 109000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling LTS Saltboemel 10.0 225000.0 22500.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling Gomarus 2.5 7400846.0 185021.15
GR / Verbonden partijen Garantstelling GVV’63 5.0 225000.0 11250.0
Kapitaalgoederen herstel riolering Veilingweg 50.0 200000.0 100000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Stopzetten subsidie van het Verenfonds 10.0 590000.0 59000.0
GR / Verbonden partijen Exploitatieverlies structureel hoger dan begroot in het ondernemingsplan 70.0 60000.0 42000.0
Bodemsanering Kosten bodemverontreiniging 25.0 200000.0 50000.0
Bodemsanering Opgravingskosten 25.0 200000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Imago None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische geschillen None None None
Calamiteiten, rampen Afwikkeling brand Unieweg te Zaltbommel 70.0 340000.0 238000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 25.0 887100.0 221775.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling: Nivo Sparta 10.0 1055752.0 105575.2
GR / Verbonden partijen Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland 10.0 5360000.0 536000.0