Naam Zevenaar
Code 299
Provincie Gelderland
Inwonertal 43402

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal domein / Jeugd / WMO 30.0 2700000.0 810000.0
Personeel Wachtgeld wethouders 30.0 1680000.0 504000.0
Grondexploitatie Niet realiseren geraamde opbrengstwaarde grondexploitaties (Zevenaar Oost, Babberich en Centrumplan) 100.0 17137000.0 17137000.0
Omgevingswet Invoering en implementatie Omgevingswet 50.0 2600000.0 1300000.0
Projecten Gevolgen project Stedelijke Herverkaveling op wegennet 50.0 2500000.0 1250000.0
Aanbesteding HAL 12: Aanloopkosten / scopewijzigingen /aanbestedingsnadelen 90.0 1435000.0 1291500.0
GR / Verbonden partijen Bijdrage Vuilstortplaats 90.0 1200000.0 1080000.0
Kapitaalgoederen Vervangen essen in verband met schimmel 50.0 1000000.0 500000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering wijkt af van de begroting 50.0 500000.0 250000.0
Personeel Inhuur extra capaciteit i.v.m. uitvoering infrastructurele projecten 90.0 300000.0 270000.0

Nr.

Risico

Kans op voordoen van risico

Financieel gevolg (maximaal)

1

Niet realiseren geraamde opbrengst- waarde grondexploitaties (Zevenaar Oost, Babberich en Centrumplan)

*1

 17.137

2

Invoering en implementatie Omgevingswet

50%

2.600

3

Gevolgen project Stedelijke Herverkaveling op wegennet

50%

2.500

4

Sociaal domein / Jeugd / WMO

30%

2.700

5

Wachtgeld wethouders

30%

1.680

6

HAL 12: Aanloopkosten / scopewijzigingen /aanbestedingsnadelen

90%

1.435

7

Bijdrage Vuilstortplaats

90%

1.200

8

Vervangen essen in verband met schimmel

50%

1.000

9

Algemene uitkering wijkt af van de begroting

50%

500

10

Inhuur extra capaciteit i.v.m. uitvoering infrastructurele projecten 

90%

300Nr.

Risico

Kans op voordoen van risico

Financieel gevolg (maximaal)

1

Niet realiseren geraamde opbrengst- waarde grondexploitaties (Zevenaar Oost, Babberich en Centrumplan)

*1

 17.137

2

Invoering en implementatie Omgevingswet

50%

2.600

3

Gevolgen project Stedelijke Herverkaveling op wegennet

50%

2.500

4

Sociaal domein / Jeugd / WMO

30%

2.700

5

Wachtgeld wethouders

30%

1.680

6

HAL 12: Aanloopkosten / scopewijzigingen /aanbestedingsnadelen

90%

1.435

7

Bijdrage Vuilstortplaats

90%

1.200

8

Vervangen essen in verband met schimmel

50%

1.000

9

Algemene uitkering wijkt af van de begroting

50%

500

10

Inhuur extra capaciteit i.v.m. uitvoering infrastructurele projecten 

90%

3002019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Niet realiseren geraamde opbrengst waarde grondexploitaties None None 12403000.0
BUIG Tekort op het I-deel BUIG 50.0 1300000.0 650000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen gemeenschappelijke regelingen 50.0 1000000.0 500000.0
Personeel Wachtgeld Wethouders 30.0 1400000.0 420000.0
Sociaal domein Sociaal Domein/Jeugd/WMO 30.0 1200000.0 360000.0
Overig Verbouw Hal 12 None None 355000.0
Overig Exploitatie Hal 12 None None 308000.0
Overig Vervangen Essen in verband met schimmel 30.0 1000000.0 300000.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte hypotheekleningen aan personeel 50.0 600000.0 300000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering wijkt af van begroting 50.0 500000.0 250000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Niet realiseren geraamde opbrengst- waarde grondexploitaties (Zevenaar Oost, Babberich en Centrumplan) None None 9907000.0
Sociaal domein Sociaal domein / Jeugd / WMO 70.0 1150000.0 805000.0
Sociaal domein Vervallen extra middelen Jeugdzorg in de algemene uitkering 50.0 1500000.0 750000.0
BUIG Tekort op het I-deel (BUIG) 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Verbonden partijen / Jeugdzorg in de algemene uitkering 30.0 1000000.0 300000.0
Personeel Wachtgeld wethouders 30.0 1400000.0 420000.0
Kapitaalgoederen Vervangen essen in verband met schimmel 30.0 1000000.0 300000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering wijkt af van de begroting 50.0 500000.0 250000.0