Naam Dronten
Code 303
Provincie Flevoland
Inwonertal 40735

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Uitkeringen van het Rijk 70.0 500000.0 350000.0
Sociaal domein Transities Sociaal Domein 80.0 2000000.0 1600000.0
GR / Verbonden partijen Exploitatietekort Wsw IMpact 70.0 400000.0 280000.0
Sociaal domein Inkomensdeel Participatiewet 50.0 200000.0 100000.0
Onderwijs Leerlingenvervoer 40.0 50000.0 20000.0
Sociaal domein Bijstand zelfstandigen 50.0 30000.0 15000.0
Bodemsanering Bodemsaneringen 20.0 500000.0 100000.0
Dividend/Rente Renteontwikkelingen 10.0 50000.0 5000.0
Sociaal domein Minimabeleid 10.0 50000.0 5000.0
Belasting Regelgeving Vpb en BBV None None None
Belasting Precariobelasting nutsnetwerken None None None
Grondexploitatie Bijdrage aan negatief resultaat grondexploitaties 70.0 4000000.0 2800000.0
Belasting Leges omgevingsvergunning 70.0 300000.0 210000.0
GR / Verbonden partijen Eigenaarschap sociale huurwoningen MFG Swifterbant 50.0 1000000.0 500000.0
Projecten Programma dienstverlening / BRP 50.0 100000.0 50000.0
ICT algemeen Kosten ICT 50.0 100000.0 50000.0
Personeel Personeel (politiek verlof c.q. detachering) met terugkeergarantie 40.0 200000.0 80000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Procedures subsidies 40.0 50000.0 20000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen OFW (WSW-regeling) 1.0 1250000.0 12500.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen HVC 10.0 970000.0 97000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schade vandalisme 40.0 30000.0 12000.0
GR / Verbonden partijen Overige garantstellingen 5.0 230000.0 11500.0
Grondexploitatie Lagere inkomsten begraafplaats 40.0 30000.0 12000.0
Kapitaalgoederen Gladheidsbestrijding 20.0 100000.0 20000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling IMpact 10.0 250000.0 25000.0
Aanbesteding Europese aanbestedingen 10.0 150000.0 15000.0
Kapitaalgoederen Gebruik accommodaties 5.0 50000.0 2500.0
Personeel Reïntegratieprocedure personeel 5.0 40000.0 2000.0
Personeel Kosten bestuursdwang 10.0 15000.0 1500.0
Overig OFGV kostprijsberekening None None None
Kapitaalgoederen Beheerkosten openbare ruimte None None None

Risicokaart Dronten

IMPACT (in euro's)

  < 25.000

25.000 tot 49.999

50.000 tot 99.999

100.000 tot 499.999

> 500.000

Score 1

Score 2

Score 3

Score 4

Score 5

K
A
N
S

Zeer groot
(81-100%)
         Score 5

Groot
(61-80%)
         Score 4

2

3

Gemiddeld
(41-60%)
         Score 3

1

4

1

Klein
(21-40%)
         Score 2

2

2

1

Zeer klein
(1-20%)
         Score 1

1

1

3

4

3Programmabegroting 2018 Omschrijving risico's:

Programma

Verwachte kans

Verwachte impact

Incidenteel of structureel

Risicoscore

Exogene risico's:

Uitkeringen van het rijk

0

70

500.000

Structureel

20

Transities Sociaal Domein

6

80

2.000.000

Structureel

20

Werkvoorzieningschap IMpact exploitatietekort Wsw

6

70

400.000

Structureel

16

Inkomensdeel Participatiewet

6

50

200.000

Structureel

12

Leerlingenvervoer

4

40

50.000

Structureel

6

Bijstand zelfstandigen

6

50

30.000

Structureel

6

Bodemsaneringen

7

20

500.000

Incidenteel

5

Renteontwikkelingen

0

10

50.000

Structureel

3

Minimabeleid

6

10

50.000

Structureel

3

Regelgeving Vpb en BBV

0

-

-

Structureel

-

Precariobelasting nutsnetwerken

0

-

-

Structureel

-

Endogene risico's:

Bijdrage aan negatief resultaat grondexploitaties*

8

70

4.000.000

Structureel

20

leges omgevingsvergunning

8

70

300.000

Structureel

16

Eigenaarschap sociale huurwoningen MFG Swifterbant

8

50

1.000.000

Incidenteel

15

Programma dienstverlening / BRP

0

50

100.000

Structureel

12

Kosten ICT

0

50

100.000

Structureel

12

Personeel (politiek verlof c.q. detachering) met terugkeergarantie

0

40

200.000

Structureel

8

Procedures subsidies

5

40

50.000

Incidenteel

6

Garantstellingen OFW (WSW-regeling)

8

1

1.250.000

Incidenteel

5

Garantstelling HVC

7

10

970.000

Incidenteel

5

Schade vandalisme

0

40

30.000

Incidenteel

4

Overige garantstellingen

0

5

230.000

Incidenteel

4

Lagere inkomsten begraafplaats

7

40

30.000

Structureel

4

Gladheidbestrijding

2

20

100.000

Incidenteel

4

Garantstelling IMpact

6

10

250.000

Incidenteel

4

Europese aanbestedingen

0

10

150.000

Incidenteel

4

Gebruik accommodaties

0

5

50.000

Incidenteel

3

Reintegratieprocedure personeel

0

5

40.000

Incidenteel

2

Kosten bestuursdwang

0

10

15.000

Incidenteel

1

OFGV kostprijsberekening

7

-

-

Structureel

-

Beheerkosten openbare ruimte

2

-

-

Structureel

-

Totaal

12.645.000

* Risico’s van grondexploitaties worden apart berekend in de perspectiefnota.Risicokaart Dronten

IMPACT (in euro's)

  < 25.000

25.000 tot 49.999

50.000 tot 99.999

100.000 tot 499.999

> 500.000

Score 1

Score 2

Score 3

Score 4

Score 5

K
A
N
S

Zeer groot
(81-100%)
         Score 5

Groot
(61-80%)
         Score 4

2

3

Gemiddeld
(41-60%)
         Score 3

1

4

1

Klein
(21-40%)
         Score 2

2

2

1

Zeer klein
(1-20%)
         Score 1

1

1

3

4

3Programmabegroting 2018 Omschrijving risico's:

Programma

Verwachte kans

Verwachte impact

Incidenteel of structureel

Risicoscore

Exogene risico's:

Uitkeringen van het rijk

0

70

500.000

Structureel

20

Transities Sociaal Domein

6

80

2.000.000

Structureel

20

Werkvoorzieningschap IMpact exploitatietekort Wsw

6

70

400.000

Structureel

16

Inkomensdeel Participatiewet

6

50

200.000

Structureel

12

Leerlingenvervoer

4

40

50.000

Structureel

6

Bijstand zelfstandigen

6

50

30.000

Structureel

6

Bodemsaneringen

7

20

500.000

Incidenteel

5

Renteontwikkelingen

0

10

50.000

Structureel

3

Minimabeleid

6

10

50.000

Structureel

3

Regelgeving Vpb en BBV

0

-

-

Structureel

-

Precariobelasting nutsnetwerken

0

-

-

Structureel

-

Endogene risico's:

Bijdrage aan negatief resultaat grondexploitaties*

8

70

4.000.000

Structureel

20

leges omgevingsvergunning

8

70

300.000

Structureel

16

Eigenaarschap sociale huurwoningen MFG Swifterbant

8

50

1.000.000

Incidenteel

15

Programma dienstverlening / BRP

0

50

100.000

Structureel

12

Kosten ICT

0

50

100.000

Structureel

12

Personeel (politiek verlof c.q. detachering) met terugkeergarantie

0

40

200.000

Structureel

8

Procedures subsidies

5

40

50.000

Incidenteel

6

Garantstellingen OFW (WSW-regeling)

8

1

1.250.000

Incidenteel

5

Garantstelling HVC

7

10

970.000

Incidenteel

5

Schade vandalisme

0

40

30.000

Incidenteel

4

Overige garantstellingen

0

5

230.000

Incidenteel

4

Lagere inkomsten begraafplaats

7

40

30.000

Structureel

4

Gladheidbestrijding

2

20

100.000

Incidenteel

4

Garantstelling IMpact

6

10

250.000

Incidenteel

4

Europese aanbestedingen

0

10

150.000

Incidenteel

4

Gebruik accommodaties

0

5

50.000

Incidenteel

3

Reintegratieprocedure personeel

0

5

40.000

Incidenteel

2

Kosten bestuursdwang

0

10

15.000

Incidenteel

1

OFGV kostprijsberekening

7

-

-

Structureel

-

Beheerkosten openbare ruimte

2

-

-

Structureel

-

Totaal

12.645.000

* Risico’s van grondexploitaties worden apart berekend in de perspectiefnota.Risicokaart Dronten

IMPACT (in euro's)

  < 25.000

25.000 tot 49.999

50.000 tot 99.999

100.000 tot 499.999

> 500.000

Score 1

Score 2

Score 3

Score 4

Score 5

K
A
N
S

Zeer groot
(81-100%)
         Score 5

Groot
(61-80%)
         Score 4

2

3

Gemiddeld
(41-60%)
         Score 3

1

4

1

Klein
(21-40%)
         Score 2

2

2

1

Zeer klein
(1-20%)
         Score 1

1

1

3

4

3Programmabegroting 2018 Omschrijving risico's:

Programma

Verwachte kans

Verwachte impact

Incidenteel of structureel

Risicoscore

Exogene risico's:

Uitkeringen van het rijk

0

70

500.000

Structureel

20

Transities Sociaal Domein

6

80

2.000.000

Structureel

20

Werkvoorzieningschap IMpact exploitatietekort Wsw

6

70

400.000

Structureel

16

Inkomensdeel Participatiewet

6

50

200.000

Structureel

12

Leerlingenvervoer

4

40

50.000

Structureel

6

Bijstand zelfstandigen

6

50

30.000

Structureel

6

Bodemsaneringen

7

20

500.000

Incidenteel

5

Renteontwikkelingen

0

10

50.000

Structureel

3

Minimabeleid

6

10

50.000

Structureel

3

Regelgeving Vpb en BBV

0

-

-

Structureel

-

Precariobelasting nutsnetwerken

0

-

-

Structureel

-

Endogene risico's:

Bijdrage aan negatief resultaat grondexploitaties*

8

70

4.000.000

Structureel

20

leges omgevingsvergunning

8

70

300.000

Structureel

16

Eigenaarschap sociale huurwoningen MFG Swifterbant

8

50

1.000.000

Incidenteel

15

Programma dienstverlening / BRP

0

50

100.000

Structureel

12

Kosten ICT

0

50

100.000

Structureel

12

Personeel (politiek verlof c.q. detachering) met terugkeergarantie

0

40

200.000

Structureel

8

Procedures subsidies

5

40

50.000

Incidenteel

6

Garantstellingen OFW (WSW-regeling)

8

1

1.250.000

Incidenteel

5

Garantstelling HVC

7

10

970.000

Incidenteel

5

Schade vandalisme

0

40

30.000

Incidenteel

4

Overige garantstellingen

0

5

230.000

Incidenteel

4

Lagere inkomsten begraafplaats

7

40

30.000

Structureel

4

Gladheidbestrijding

2

20

100.000

Incidenteel

4

Garantstelling IMpact

6

10

250.000

Incidenteel

4

Europese aanbestedingen

0

10

150.000

Incidenteel

4

Gebruik accommodaties

0

5

50.000

Incidenteel

3

Reintegratieprocedure personeel

0

5

40.000

Incidenteel

2

Kosten bestuursdwang

0

10

15.000

Incidenteel

1

OFGV kostprijsberekening

7

-

-

Structureel

-

Beheerkosten openbare ruimte

2

-

-

Structureel

-

Totaal

12.645.000

* Risico’s van grondexploitaties worden apart berekend in de perspectiefnota.2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Uitkeringen van het Rijk None None 1000000.0
Sociaal domein Transities Sociaal Domein None None 1000000.0
Sociaal domein Exploitatietekort Wsw IMpact None None 150000.0
Bodemsanering Bodemsaneringen None None 500000.0
Onderwijs Leerlingenvervoer None None 50000.0
Sociaal domein Bijstand zelfstandigen None None 30000.0
BUIG Inkomensdeel Participatiewet None None 100000.0
Dividend/Rente Renteontwikkelingen None None 50000.0
Belasting Leges omgevingsvergunning (bouw) None None 300000.0
Grondexploitatie Bijdrage aan negatief resultaat grondexploitaties None None 4000000.0
Personeel Personeel, krapte arbeidsmarkt - nieuw None None 300000.0
ICT algemeen Kosten ICT None None 100000.0
Personeel Personeel (politiek verlof c.q. detachering/terugkeergarantie) None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen OFW (WSW) None None 1060000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling HVC None None 1050000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsclaim None None 250000.0
Overig Procedures subsidies None None 50000.0
Belasting Toereikendheid VZ Afvalstoffenheffing None None 250000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling IMpact None None 240000.0
GR / Verbonden partijen Overige garantstellingen None None 110000.0
Overig Gladheidbestrijding None None 100000.0
Aanbesteding Europese aanbestedingen None None 150000.0
Sociaal domein Minimabeleid None None 50000.0
Overig Gebruik accommodaties None None 50000.0
Overig Schade vandalisme None None 30000.0
Overig Lagere inkomsten begraafplaats None None 30000.0
Personeel Re-integratieprocedure personeel None None 40000.0
Overig Kosten bestuursdwang None None 15000.0

0 1 2 3
0 Algemene reserves 54.023.889 49.613.827 56.594.128
1 Bestemmingsreserves 10.251.992 9.050.611 15.775.797
2 Onvoorzien 142.000 142.000 142.000
3 Stille reserves p.m. p.m. p.m.


0 1 2 3 4 5
0 Zeer groot (81-100%) Score 5
1 Groot (61-80%) Score 4 1 1 2
2 Gemiddeld (41-60%) Score 3 1 1 1 1
3 Klein (21-40%) Score 2 1 2 1
4 Zeer klein (1-20%) Score 1 3 3 5 2 3


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Project MFC Swifterbant None None None
Gemeentefonds Uitkeringen van het Rijk 70.0 1000000.0 700000.0
Overig Hogere lasten i-NUP/BRP None None None
Sociaal domein Transities Sociaal Domein 80.0 1000000.0 800000.0
Projecten Exploitatietekort Wsw IMpact 70.0 150000.0 105000.0
Bodemsanering Bodemsaneringen 20.0 500000.0 100000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 40.0 50000.0 20000.0
Sociaal domein Bijstand zelfstandigen 50.0 30000.0 15000.0
BUIG Inkomensdeel Participatiewet 20.0 100000.0 20000.0
Dividend/Rente Renteontwikkelingen 10.0 50000.0 5000.0
Omgevingswet Leges omgevingsvergunning agv invoering Omgevingswet 70.0 300000.0 210000.0
Grondexploitatie Bijdrage aan negatief resultaat grondexploitaties 50.0 4000000.0 2000000.0
Personeel Personeel , krapte arbeidsmarkt - nieuw 50.0 300000.0 150000.0
ICT algemeen Kosten ICT 50.0 100000.0 50000.0
Personeel Personeel (politiek verlof c.q. detachering/terugkeergarantie) 40.0 200000.0 80000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen OFW (WSW) 1.0 1060000.0 10600.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling HVC 10.0 1050000.0 105000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsclaim 10.0 250000.0 25000.0
Overig Procedures subsidies 40.0 50000.0 20000.0
Belasting Toereikendheid VZ Afvalstoffenheffing 1.0 250000.0 2500.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling IMpact 10.0 240000.0 24000.0
GR / Verbonden partijen Overige garantstellingen 5.0 110000.0 5500.0
Overig Gladheidsbestrijding 20.0 100000.0 20000.0
Aanbesteding Europese aanbestedingen 10.0 150000.0 15000.0
Sociaal domein Minimabeleid 10.0 50000.0 5000.0
Overig Gebruik accommodaties 5.0 50000.0 2500.0
Overig Schade vandalisme 40.0 30000.0 12000.0
Overig Lagere inkomsten begraafplaats 20.0 30000.0 6000.0
Personeel Re-integratieprocedure personeel 5.0 40000.0 2000.0
Overig Kosten bestuursdwang 10.0 15000.0 1500.0