Naam Baarn
Code 308
Provincie Utrecht
Inwonertal 24630

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet voldoen aan wet en regelgeving 10.0 750000.0 75000.0
Informatieveiligheid Niet voldoen aan privacy burgers 10.0 810000.0 81000.0
ICT algemeen Informatiebeheer Cybercrime 10.0 100000.0 10000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Handhaving 10.0 100000.0 10000.0
Informatieveiligheid Informatiebeheer 10.0 250000.0 25000.0
ICT algemeen Gemeenschappelijke regeling RID (ICT) 35.0 500000.0 175000.0
Projecten Project Drakenburgerpark - Noordschil 10.0 1316000.0 131600.0
Dividend/Rente Project Scholen & Werf - renterisico 34.9999780048653 681969.0 238689.0
Projecten Project Scholen & Werf - meerwerk 34.4262295081967 610000.0 210000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud De Trits 70.0 500000.0 350000.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting niet gepland 70.0 275000.0 192500.0
Overig Overeenkomst Ericastraat (2010) 35.0 200000.0 70000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud niet-strategisch vastgoed 35.0 562000.0 196700.0
Projecten Project Laanplein - pand garage Kooij 70.0 750000.0 525000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling GGDrU 10.0 250000.0 25000.0
Sociaal domein Wettelijke gemeentetaak Wmo HV 70.0 1025000.0 717500.0
Sociaal domein Wettelijke taak AWBZ Begeleiding 35.0 600000.0 210000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling W&I BBS 35.0 400000.0 140000.0
Sociaal domein Wettelijke taak Wajong 10.0 100000.0 10000.0
Sociaal domein Implementatie kosten decentralisatie 10.0 250000.0 25000.0
Overig Niet voldoen aan wet en regelgeving (sisa) 10.0 134000.0 13400.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling RWA Amfors 35.0 1800000.0 630000.0
Sociaal domein Wettelijke taak Jeugdzorg 35.0 540000.0 189000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gewaarborgde geldleningen zonder WSW 10.0000075405455 5304656.0 530466.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims WSW garantievermogen - schadegemeente 10.0 2260000.0 226000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Specifieke aansprakelijkheid 1 70.0 150000.0 105000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Specifieke aansprakelijkheid 2 10.0 3600000.0 360000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Specifieke aansprakelijkheid 3 70.0 2500000.0 1750000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Specifieke aansprakelijkheid 4 70.0 250000.0 175000.0

0 1
0 Geschatte kans van Risico Omschreven als Rekenpercentage
1 voorkomen Klein Onwaarschijnlijk >20% Gemiddeld Aannemelijk 20%-50% Groot Waarschijnlijk <50%-90% 10% 35% 70%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Benodigde capaciteit Risico's Maximum Kans I/S Toe- of Begroting 2018 Rekening 2016 afname
1
2 1 Bedrijfsrisico’s
3 1 Handhaving 2 4 Niet voldoen aan privacy burgers 5 100.000 Klein I 10.000 10.000 Ongewijzigd
4 Informatiebeheer 250.000 Klein I 25.000 25.000 Ongewijzigd
5 3 Niet voldoen aan wet en regelgeving 750.000 Klein I 75.000 75.000 Ongewijzigd
6 810.000 Klein I 81.000 81.000 Ongewijzigd
7 Informatiebeheer Cybercrime 100.000 klein I 10.000 10.000 Ongewijzigd
8 6 Gemeenschappelijke regeling RID (ICT) 500.000 Gemiddeld I 175.000 250.000 Afname
9 2.510.000 376.000 451.000
10 2 Eigendomsrisico’s
11 4 Onderhoud De Trits 5 Onderwijshuisvesting niet gepland 6 Overeenkomst Ericastraat (2010) 1 Project Drakenburgerpark - Noordschil 1.316.000 Klein I 131.600 131.600 Ongewijzigd
12 2 Project Scholen & Werf - renterisico 681.969 Gemiddeld I 238.689 340.985 Afname
13 3 Project Scholen & Werf - meerwerk 600.000 Gemiddeld I 210.000 300.000 Afname
14 500.000 Groot I 350.000 400.000 Afname
15 275.000 Groot I 192.500 220.000 Afname
16 200.000 Gemiddeld I 70.000 100.000 Afname
17 7 Onderhoud niet-strategisch vastgoed 562.000 Gemiddeld I 196.700 281.000 Afname
18 8 Project Laanplein – pand garage Kooij 750.000 Groot I 525.000 600.000 Afname
19 4.884.969 1.914.489 2.373.585
20 3 Beleidsrisico’s
21 2 Wettelijke gemeentetaak Wmo HV 3 Wettelijke taak AWBZ Begeleiding 5 Wettelijke taak Wajong 7 Wettelijke taak Jeugdzorg 8 1 Gemeenschappelijke regeling GGDrU 250.000 Klein I 25.000 25.000 Ongewijzigd
22 1.025.000 Groot I 717.500 820.000 Afname
23 600.000 Gemiddeld I 210.000 300.000 Afname
24 4 Gemeenschappelijke regeling W&I BBS 400.000 Gemiddeld I 140.000 200.000 Afname
25 100.000 Klein I 10.000 10.000 Ongewijzigd
26 6 Gemeenschappelijke regeling RWA Amfors 1.800.000 Gemiddeld I 630.000 900.000 Afname
27 540.000 Gemiddeld I 189.000 270.000 Afname
28 Implementatie kosten decentralisatie 250.000 Klein I 25.000 50.000 Afname
29 9 Niet voldoen aan wet en regelgeving (sisa) 134.000 Klein I 13.400 13.400 Ongewijzigd
30 5.099.000 1.959.900 2.588.400
31 4 Aansprakelijkheidsrisico’s
32 3 4 5 6 1 Gewaarborgde geldleningen zonder WSW 5.304.656 Klein I 530.466 530.465 Ongewijzigd
33 2 WSW garantievermogen - schadegemeente 2.260.000 Klein I 226.000 226.000 Ongewijzigd
34 Specifieke aansprakelijkheid 1 150.000 Groot I 105.000 75.000 Toename
35 Specifieke aansprakelijkheid 2 3.600.000 Klein I 360.000 360.000 Ongewijzigd
36 Specifieke aansprakelijkheid 3 2.500.000 Groot I 1.750.000 2.000.000 Afname
37 Specifieke aansprakelijkheid 4 250.000 Groot I 175.000 200.000 Afname
38 14.064.656 Totaal gewenste weerstandscapaciteit 26.558.625 3.146.466 7.396.855 3.391.465 8.804.450
39 Bedragen x € 1,-


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Handhaving 10.0 100000.0 10000.0
ICT algemeen Informatiebeheer 10.0 250000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet voldoen aan wet en regelgeving None 0.0 0.0
Informatieveiligheid Niet voldoen aan AVG, categorie 1 35.0 2160000.0 756000.0
Informatieveiligheid Niet voldoen aan AVG, categorie 2 35.0 1080000.0 378000.0
Informatieveiligheid Informatiebeheer Cybercrime 10.0 100000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling RID (ICT) 35.0 500000.0 175000.0
Projecten Project Scholen & Werf - renterisico None 681969.0 0.0
Projecten Project Scholen & Werf - meerwerk None 600000.0 0.0
Kapitaalgoederen Onderhoud De Trits 70.0 500000.0 350000.0
Projecten Overeenkomst Ericastraat (2010) 70.0 100000.0 70000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud niet-strategisch vastgoed 35.0 562000.0 196700.0
Projecten Project Laanplein – pand garage Kooij 70.0 1300000.0 910000.0
Sociaal domein Wettelijke gemeentetaak Wmo HV 70.0 800000.0 560000.0
Sociaal domein Wettelijke taak AWBZ Begeleiding None 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling W&I BBS 35.0 400000.0 140000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling RWA Amfors 35.0 1800000.0 630000.0
Sociaal domein Wettelijke taak Jeugdzorg 35.0 540000.0 189000.0
Sociaal domein Wettelijke taak Wajong 10.0 134000.0 13400.0
Overig Implementatie kosten decentralisatie None 250000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen WSW 10.0000045722458 2187109.0 218711.0
GR / Verbonden partijen Garantievermogen - overige 9.99997295891648 1109423.0 110942.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Specifieke aansprakelijkheid 3 10.0 3600000.0 360000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Specifieke aansprakelijkheid 4 70.0 400000.0 280000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Specifieke aansprakelijkheid 5 35.0 250000.0 87500.0

0
0 Geschatte kans van Rekenpercentage Risico Omschreven als
1 voorkomen Klein Onwaarschijnlijk 0% - 20% 10% Gemiddeld Aannemelijk 21% - 50% 35% Groot Waarschijnlijk 51% - 90% 70%


0
0 Mutatie Aantal Bedrag
1 Ongewijzigd 13 0 Vermeerdering 1 297.000 Vermindering 12 -/- 2.788.901 Nieuw 1 756.000 Mutatie (per saldo afname risico) -/- 1.735.901 Bedragen x€ 1,-
2


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Risico's Maximum Kans I/S Benodigde capaciteit Toe- of Begroting Rekening afname '19 '17
1
2 1 Bedrijfsrisico’s
3 1 2 3 4 5 6 7 Handhaving 100.000 Klein S 10.000 10.000 Ongewijzigd
4 Informatiebeheer 250.000 Klein S 25.000 25.000 Ongewijzigd
5 Niet voldoen aan wet en regelgeving 0 Geen S 0 75.000 Afname
6 Niet voldoen aan AVG, categorie 1 2.160.000 Gemiddeld S 756.000 0 Nieuw
7 Niet voldoen aan AVG, categorie 2 1.080.000 Gemiddeld S 378.000 81.000 Toename
8 Informatiebeheer Cybercrime 100.000 Klein S 10.000 10.000 Ongewijzigd
9 Gemeenschappelijke regeling RID (ICT) 500.000 Gemiddeld I 175.000 175.000 Ongewijzigd
10 4.190.000 1.354.000 376.000
11 2 Eigendomsrisico’s
12 1 2 3 4 5 6 Project Scholen & Werf - renterisico 681.969 Geen I 0 238.689 Afname
13 Project Scholen & Werf - meerwerk 600.000 Geen I 0 60.000 Afname
14 Onderhoud De Trits 500.000 Groot I 350.000 350.000 Ongewijzigd
15 Overeenkomst Ericastraat (2010) 100.000 Groot I 70.000 70.000 Ongewijzigd
16 Onderhoud niet-strategisch vastgoed 562.000 Gemiddeld I 196.700 196.700 Ongewijzigd
17 Project Laanplein – pand garage Kooij 1.300.000 Groot I 910.000 910.000 Ongewijzigd
18 3.743.969 1.526.700 1.825.389
19 3 Beleidsrisico’s
20 3 4 5 Wettelijke taak Jeugdzorg 6 7 8 Wettelijke taak Wajong 9 1 Wettelijke gemeentetaak Wmo HV 800.000 Groot S 560.000 717.500 Afname
21 2 Wettelijke taak AWBZ Begeleiding 0 Geen S 0 210.000 Afname
22 Gemeenschappelijke regeling W&I BBS 400.000 Gemiddeld S 140.000 140.000 Ongewijzigd
23 Gemeenschappelijke regeling RWA Amfors 1.800.000 Gemiddeld S 630.000 630.000 Ongewijzigd
24 540.000 Gemiddeld S 189.000 189.000 Ongewijzigd
25 Niet voldoen aan wet en regelgeving (sisa, VVE) 134.000 Klein S 13.400 13.400 Ongewijzigd
26 Gemeenschappelijke regeling GGDrU 0 Geen S 0 25.000 Afname
27 0 Geen S 0 10.000 Afname
28 Implementatie kosten decentralisatie 250.000 Geen I 0 25.000 Afname
29 3.924.000 1.532.400 1.959.900
30 4 Aansprakelijkheidsrisico’s
31 1 2 3 4 5 Gewaarborgde geldleningen WSW 2.187.109 Klein I 218.711 530.465 Afname
32 Garantievermogen - overige 1.109.423 Klein I 110.942 229.400 Afname
33 Specifieke aansprakelijkheid 3 3.600.000 Klein I 360.000 360.000 Ongewijzigd
34 Specifieke aansprakelijkheid 4 400.000 Groot I 280.000 1.750.000 Afname
35 Specifieke aansprakelijkheid 5 250.000 Gemiddeld I 87.500 175.000 Afname
36 7.546.532 1.057.153 3.044.865
37 Totaal gewenste weerstandscapaciteit 19.404.501 5.470.253 7.206.154


0
0 Peildatum Bruto risico Benodigde Beschikbare Weerstands weerstandscapaciteit weerstandscapaciteit vermogen
1 Ultimo 2015 26.192 8.106 11.164 1,49 Ultimo 2016 26.559 8.804 16.354 1,86 Ultimo 2017 25.727 7.206 15.811 2,19 Juni 2018 19.405 5.470 13.480 2,46 Bedragen x € 1.000,-


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Financiele kengetallenJaarrekeningBegrotingBegrotingMeerjarenperspectief
1
2 2017prim 20182019202020212022
3
4 Netto schuldquote 31,7% 29,4% 63,5% 64,2% 63,2% 53,2%
5 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte geldleningen 31,9% 29,4% 63,6% 64,2% 63,2% 53,2%
6 Solvabiliteit 44,8% 39,4% 33,4% 34,0% 33,9% 33,3%
7 Grondexploitatie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
8 Structurele exploitatieruimte -1,8% -0,8% -0,3% 0,3% 0,1% 0,3%
9 Woonlasten t.o.v. gemiddelde jaar er voor 1,12 1,12 1,13 n.n.b. n.n.b. n.n.b.
10
11 Bedragen x € 1.000,-


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Handhaving 10.0 100000.0 10000.0
Informatieveiligheid Niet voldoen aan AVG, categorie 1 35.0 2160000.0 756000.0
Informatieveiligheid Niet voldoen aan AVG, categorie 2 35.0 1080000.0 378000.0
ICT algemeen Informatiebeheer 10.0 250000.0 25000.0
Informatieveiligheid Informatiebeheer Cybercrime 10.0 100000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling RID 35.0 500000.0 175000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud De Trits 70.0 500000.0 350000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud niet-strategisch vastgoed 35.0 562000.0 196700.0
Sociaal domein Wettelijke gemeentetaak Wmo HV 70.0 310000.0 217000.0
GR / Verbonden partijen Uitvoeringsorganisatie BBS 35.0 400000.0 140000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling RWA/Amfors 35.0 1800000.0 630000.0
Sociaal domein Wettelijke taak Jeugdzorg 35.0 540000.0 189000.0
Overig SiSa verantwoording VVE 10.0 134000.0 13400.0
Overig Afvalverwerking 70.0 669000.0 468300.0
Dividend/Rente Gewaarborgde geldleningen Eemland Woningen 10.0 1970000.0 197000.0
Dividend/Rente Gewaarborgde geldleningen sportclubs 10.0 1000000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid planontwikkeling 10.0 3600000.0 360000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijk gasontvangststation 70.0 400000.0 280000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid bagger-dossier 10.0 250000.0 25000.0

0
0 Geschatte kans van Rekenpercentage Risico Omschreven als
1 voorkomen Klein Onwaarschijnlijk 0% - 20% 10% Gemiddeld Aannemelijk 21% - 50% 35% Groot Waarschijnlijk 51% - 90% 70%


0
0 Mutatie Aantal Bedrag
1 Ongewijzigd 17 0 Toename 1 468 Afname 1 -/- 350 Nieuw 0 0 Verlopen 0 +/+ Mutatie 118 Bedragen x € 1.000,-
2


0
0 Risico Benodigde capaciteit Ultimo 2018 Begroting 2020
1 Bedrijfsrisico’s 1.354 1.354 Eigendomsrisico’s 547 197 Beleidsrisico’s 1.378 1.846 Aansprakelijkheidsrisico’s 962 962 +/+ +/+ Totaal 4.242 4.359 Bedragen x € 1.000,-
2


0 1 2 3 4 5 6
0 Nr Benoemde risico's Maximum Kans Inc/Struct Jaarrekening Begroting Mutatie 2018 2020
1 2.1 Bedrijfsrisico's 2.1.1 Handhaving 2.1.2 Informatiebeheer 2.1.3.1 AVG-1 2.1.3.2 AVG-2 2.1.4 Informatiebeheer Cybercrime 2.1.5 Gemeenschappelijke regeling RID Totaal bedrijfsrisico's 4.190 1.354 1.354 2.2 Eigendomsrisico's 2.2.1 Onderhoud De Trits 500 Groot Incidenteel 350 0 Afname 2.2.2 Onderhoud niet-strategisch vastgoed 562 Gemiddeld Incidenteel 197 197 Totaal eigendomsrisico's 1.062 547 197 2.3 Beleidsrisico's 2.3.1 Wettelijke gemeentetaak Wmo HV 2.3.2 Uitvoeringsorganisatie BBS 2.3.3 Gemeenschappelijke regeling RWA/Amfors 2.3.4 Wettelijke taak Jeugdzorg 2.3.5 SiSa verantwoording VVE 2.3.6 Afvalverwerking Totaal beleidsrisico's 3.853 1.378 1.846 2.4 Aansprakelijkheidsrisico's 2.4.1 Gewaarborgde geldleningen Eemland Woningen 1.970 Klein Incidenteel 197 197 Ongewijzigd 2.4.2 Gewaarborgde geldleningen sportclubs 1.000 Klein Incidenteel 100 100 Ongewijzigd 2.4.3 Aansprakelijkheid planontwikkeling 3.600 Klein Incidenteel 360 360 Ongewijzigd 2.4.4 Aansprakelijkheid gasontvanstation 400 Groot Incidenteel 280 280 Ongewijzigd 2.4.5 Aansprakelijkheid bagger-dossier 250 Klein Incidenteel 25 25 Totaal aansprakelijkheidsrisico's 7.220 962 962 Totaal risico's 16.325 4.241 4.359
2 100 Klein Structureel 10 10 Ongewijzigd
3 250 Klein Structureel 25 25 Ongewijzigd
4 2.160 Gemiddeld Structureel 756 756 Ongewijzigd
5 1.080 Gemiddeld Structureel 378 378 Ongewijzigd
6 100 Klein Structureel 10 10 Ongewijzigd
7 500 Gemiddeld Incidenteel 175 175 Ongewijzigd
8
9
10
11 Ongewijzigd
12
13
14 310 Groot Structureel 217 217 Ongewijzigd
15 400 Gemiddeld Structureel 140 140 Ongewijzigd
16 1.800 Gemiddeld Incidenteel 630 630 Ongewijzigd
17 540 Gemiddeld Structureel 378 378 Ongewijzigd
18 134 Klein Incidenteel 13 13 Ongewijzigd
19 669 Groot Structureel 0 468 Toename
20
21
22
23
24
25
26 Ongewijzigd
27
28
29
30
31 Bedragen € 1.000,-


0
0 Peildatum Bruto risico Benodigde Beschikbare Weerstands weerstandscapaciteit weerstandscapaciteit vermogen
1 Ultimo 2016 26.559 8.804 16.354 1,86 Ultimo 2017 25.727 7.206 15.811 2,19 Ultimo 2018 17.062 4.241 13.778 3,25 Begroting 2020 15.756 4.359 13.303 3,42
2 Bedragen x € 1.000,-


0
0 Financiële kengetallen 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Verplichte kengetallen cf art 11 lid 2 BBV Netto schuldquote 48,7% 45,4% 44,6% 38,1% 36,3% 44,0% Netto schuldquote gecorrigeerd voor uitgezette leningen 45,2% 45,4% 44,6% 38,1% 35,2% 42,9% Solvabiliteit 41,5% 43,6% 42,5% 43,8% 38,5% 41,5% Grondexploitatie 7,3% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Structurele exploitatieruimte 2,0% 2,4% 1,4% -0,2% 0,1% 1,7% Woonlasten 111,1% 113,7% 112,4% 111,1% 113,1% Additionele kengetallen Structurele saldo van baten en lasten (BBV) 292 938 1.298 1.233 2.185 2.201 Structurele saldo van baten en lasten (Baarn) 288 188 82 -592 -175 711 Financieringpositie 3.269 2.531 -169 -3.597 3.944 1.519 Resterende belastingcapaciteit OZB 0 0 0 0 0 0 Afvalstoffenheffing 0 0 128 0 0 0 Rioolheffing 0 0 145 0 0 0 Totaal 0 0 273 0 0 0
2